Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH CHO MÁY CHỦ

CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH CHO MÁY CHỦ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

+ Sau đó, màn hình xuất hiện với dòng thông báo:

+ Cài đặt windows 2000, nhấn Enter.

+ Sửa chữa việc cài đặt windows 2000, nhấn R

(nếu đã cài Server rồi)

+ Không muốn cài nữa, nhấn F3

+ Ơ đây ta chọn cài đặt windows 2000, Nhấn Enter

+Khi nhấn Enter xong, một bảng thông báo cho ta biết về

thông tin của hệ điều hành mà ta đang tiến hành cài

đặt. Nếu ta muốn cài đặt, nhấn F8, không muốn cài đặt

, nhấn ESC.

+ Tiếp theo, sẽ xuất hiện bảng thông báo về dung lượng

đóa:

- Nếu đóa đã được chia trước rồi thì tâ không cần

chia đóa lại nữa mà

chỉ cần chọn ổ đóa để

cài đặt mà thôi.

- Nếu muốn tạo phân vùng lại, ta nhấn phím C

- Xoá phân vùng, ta nhấn phím D

+ Khi tạo xong phân vùng, ta chọn ổ đóa để cài đặt hệ điều

hành, thông thường chọn ổ đóa C. Nhấn Enter.

+ Tiếp tục một bảng thông báo nữa xuất hiện:

- Nếu tiếp tục cài đặt, nhấn phím C

- Nếu chọn phân vùng khác để cài, nhấn phím

ESC

+ Khi nhấn phím C để cài đặt, một bảgng thông báo xuất

hiện cho biết vê dung lượng ổ đóa chủan bò format, đồng thời

có 2 dòng thông báo:

- Format the partition using the NTFS file system : đònh

dạng phân vùng sử dụng hệ thống tập tin NTFS.

- Format the partition using the FAT file system : đònh

dạng phân vùng sử dung hệ thông tập tin FAT.

+ ở đây ta chọn NTFS vì nó có tính bảo mật tốt hơn. Sau khi

hcon NTFS, ta format đóa băng cách nhấn phím F. chờ một

khoảng thời gian để máy đònh dạng ổ đóa. Khi format xong, ta

khởi động lại máy.HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang6Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

+ Sau khi khởi động lại, máy chạy thẳng vào giao diện của

windows server 2000 và tự động cài các phasfn tiếp theo

+ Trong quá trình cài, một bảng thông báo xuất hiện bắt

điền tên của người sử dụng và tên tổ chức vào ( phần

này ta có thể điền tượg trưng, nhưng nếu không điền vào

máy sẽ không cho cài tiếp.). khi điền đầy đủ, nhấn Next.

+ Một bảng thông báo nữa xuất hiện, ta có thể để tên

máy tính mặc đònh cũng được. Nhưng phần mật khẩu chúng

ta nên điền vào. Khi điền vào đầy đủ, nhấn Next.

+ Kế tiếp theo là một bảng liệt kê các dòch vụ mạng xuất

hiện. Ta cần dòch vụ nào cho mạng thì đánh dấu check vào

dòch vụ đó. Quan trọng nhất là nên chọn mục Networking

Service ( vì trông dòch vụ này chứa các cấu hình cần thiết cho

hệ thống mạng.). Nếu muốn xem chi tiết ta chọn details. Sau

khi chọn xong, ta nhấn Next để cho máy tiếp tục cài đặt các

dòch vụ này.

+ Tiếp theo là ta thiết lập hệ thống ngày, giờ cho máy. Next

+ Sau đó, một bảng thông báo nữa xuất hiện. Tại bảng

này ta chojn miền cho máy tính, ta nên chọn miền cho máy

tính là WORKGROUP vho máy tính. Tuy không mang tính bảo mật

bằng DOMAIN nhưng thuận lợi cho việc đăng nhập vào máy

tính. Nhấn Next.

+ Tiếp theo, máy báo cho ta biết là phải tạo cho máy một

đòa chỉ IP tónh ( Bắt buộc phần này ta phải thiết lập IP cho

máy, nếu không sau này ta ADD máy tính vào DHCP để quản

lý máy con, nó sẽ không tìm thấy Ip máy chủ và thay vào

đó đòa chỉ loopback 127.0.0.0 ( đòa chỉ này không hợp lệ). Để

cài IP cho máy chủ, ta nhấn kép vào Internet Protocol( TCP/IP)

để thiết lập IP. Khi khai báo xong, ta nhấn OK.

+ Sau đó, máy sẽ cài các phần còn lại như :

- Install start menu item

- Registers componeùnt

- Saves setting

- Removes any temporary files used

 Công việc cài đặt windows server 2000 hoàn tất.HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang7Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành KiênChương 3SƠ LƯC-CÀI ĐẶT-THIẾT LẬP CÁC

DỊCH VỤ CỦA VIRTUAL LAN DRIVE 1.0

TRÊN MÁY CHỦ

A.PHẦN MỀM 3COM VIRTUAL LAN DRIVE

( ĐĨA ẢO MẠNG CỤC BỘ) Phần mềm 3Com Virtual Lan Drive cho phép các nhà quản

trò mạng tạo và quản lý các tập tin (file) ổ đóa cứng ảo cho

các máy khách (client) chạy các hệ điều hành windows 95

hoặc hệ điều hành windows 98.

 Phần mềm Virtual Lan Drive chuyển dời những chức năng

mà thông thường làm bằng tay trên những ổ đóa vật lý cục

bộ mà thay vào đó là quản lý các tập tin của các ổ cứng

ảo trên các máy chủ(server) windows 2000 hoặc windows NT.

Hệ điều hành, dữ liệu và các chương trình ứng dụng của

máy khách được chứa trong tập tin ổ đóa cứng ảo trên máy

chủ (server) nhưng tất cả các ứng dụng cũng như hệ điều

hành lại thi hành nhiệm vụ của chính nó trên máy khách khi

chúng ta khởi động máy khách.

 Mặc dù máy chủ có các chức năng để thực hiện đối

với các tập tin ảnh của các ổ đóa cứng ảo cũng giống như

các tập tin thông thường nhưng máy khách sử dụng các tập

tin ảnh của ổ đóa cứng ảo giống như các ổ đóa cứng thông

thường là có thể đònh dạng (format), phân vùng, cấu hình và

lưu trữ một cách bình thường.B.LI ÍCH KHI SỬ DỤNG VIRTUAL LAN DRIVE Virtual Lan Drive thì rất hữu ích trong nhiều môi trường nơi

mà mỗi máy khách có một sự

thiết lập và cấu hình

duy nhất. Virtual Lan drive cho phép :

HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang8Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

 Giảm chi phí trong việc quản lý cũng như việc đầu

tư cho máy khách. Virtual Lan drive làm giảm thời

gian quản lý và cài đặt bởi client.

 Quản lý máy khách mà không cần đi đến từng

máy và cũng chẳng cần khởi động máy khách

lên.

 Virtual Lan Drive chúng ta cập nhật hệ điều hành ,

các ổ đóa, các tập tin và các phần mềm ứng

dụng được sử dụng bởi máy khách một cách dễ

dàng và nhanh chóng.

 Virtual Lan Drive cung cấp cho một cơ cấu chứ tập

trung do đó chúng ta có thể back up, điều khiển

truy xuất dữ liệu, kiêmtra virus và duy trì những

công việc cho tất cả dữ liệu của máy khách.

 Tạo ra những ổ đóa cứng ảo mà có thể được sử

dụng như những ổ đóa chính và ổ đóa phụ ngay cả

những ổ đóa cứng vật lý tồn tại trên máy

khách.

 Bằng thao tác khởi động có trình tự và việc lên

danh sách các tập tin ảnh của các ổ đóa cứng

ảo cho mỗi máy khách trong Virtual Lan Drive

Administrator và sử dụng một sự thiết lập khác

nhau của ứng dụng.

 Khởi động mạng và máy khách nhanh chóng. Các

nhà quản trò mạng có thể khởi động máy khách,

thiết lập mạng mới với phần cứng như nhau bằng

việc tạo ra tập tin ảnh chủ và sao chép trùng

nhau để sử dụng cho các máy khách khác.

 Cho phép một máy khách có tối đa 4 ổ đóa ảo.

 Ít bò virus tấn công, dễ dàng cài đặt lại cho máy

khách khi máy khách bò trục trặcC.MẶT HẠN CHẾ CỦA VIRTUAL LAN DRIVE

-Mỗi đóa ảo chỉ có tối đa là 2000 MB về dung

lượng chứaHSTH : Phạm Phi Hùng

Trang9Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

-D.Nếu hệ thống mạng có hơn 10 máy tính thì

cần có một má chủ thật tốt.

Cần một nhà quản trò có kiến thức về

công nghệ BOOT-ROM

Khi máy chủ bò trục trặc, thì toàn bộ hệ

thống mạng không hoạt động đượcCẤU HÌNH- CHỨC NĂNG CỦA

DỊCH VỤ TRONG VIRTUAL LAN DRIVECÁCa. cấu hình Virtual Lan Drive 1.0 goàm :

-Virtual Lan Drive

Virtual Lan Drive

Virtual Lan Drive

Virtual Lan Drive

Virtual Lan Drive

Bootstrap File

Boot Service

Bootptap EditorAdministrator

Clients File

Configuration Database

IO Service

Login Serviceb. chức năng của mỗi cấu hình trong Virtual Lan Drive

1.0 :1. Virtual Lan Drive Administrator (quản lý đóa ảo mạng

cục bộ): Virtual Lan Drive Administrator cho phép chúng ta

tạo, sửa đỏi ,kiểm tra, xoá và xác đònh đươc những

mối quan hệ giữa các ổ đóa cứng ảo, máy khách

và máy chủ bao gồm trong mạng sử dụng đóa ảo

mạng cục bộ.

2. Virtual Lan Drive Client file :được cài đặt trên máy

khách. Các tập tin của máy khách này có nhiệm vụ

là lấy, chọn lọc các tập tin cần thiết trong quá trình

cài đặt windows 95 hoặc windows 98 cài đặt trên ổ

đóa cứng ảo. Tất cả những tập tin này rất cần thiết

cho việc kết nối mạng.

3. Virtual Lan Drive Configuration Database (cấu hình cơ sở

dữ liệu đóa ảo mạng cục bộ): sau (bên cạnh) Virtual

Lan Drive Administrator thì Virtual Lan Drive Configuration

Database có nhiệm vụ là lưu trữ máy kháck, thông tinHSTH : Phạm Phi Hùng

Trang10Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

của máy chủ (như là :tên máy khách, vò trí các tập

tin ảnh, các đòa chỉ MAC, các cổng UDP, tên người sử

dụng, mật khẩu, đòa chỉ IP).

4. Virtual Lan Drive Input/ Output (IO) Servive (dòch vụ thiết

bò xuất, nhập đóa ảo mạng cục bộ): Virtual Lan Drive IO

Servise

đáp ứng những yêu cầu Virtual Lan Drive

redirector hoạt đọng trên máy khách để truy cập tập

tin ảnh ổ đóa cứng ảo được lưu trữ trên máy chủ.

Một cách cụ thể là, các kênh điều khiển Virtual Lan

Drive IO Service có nhiệm vụ là đọc và viết các yêu

cầu đén sector nơi mà tạo ra các tập tin ảnh. Cũng

đều giống như các ổ đóa cứng là giải quyết các truy

xuất ngẫu nhiên về vấn đề thay đổi dữ liệu cũng

như toàn bộ các thiết bò nhập xuất. Virtual Lan Drive IO

Service ít nhất phải được cài đặt trên một máy chủ

trên hệ thống mạng. Dòch vụ này có thể được khởi

động hoặc dừng lại được sử dụng trong danh sách các

dòch vụ có ích của Windows NT Server hoặc Windows

2000 Server. Nó có thể được tuỳ chỉnh vối ứng dụng

Virtual Lan Drive IO Service Preference và có thể truy xuất

thông qua Windows Start manu.

5. Virtual Lan Drive Login Service ( dòch vụ đăng nhập vào

đóa ảo mạng cục bộ): Cho phép kiểm tra user name và

password khi cần. Nó còn cho phép thiết lập sự kết

nối tới các ổ đóa cứng ảo và Virtual Lan Drive IO

Service. Sau khi cài đặt phần mềm 3Com Virtual Lan Drive

lên Server thì Virtual Lan Drive Login Service xuất hiện

trong danh sách các dòch vụ hữu ích trong windows NT

server hoặc windows 2000 server. Nó có thể được tuỳ

chỉnh vối ứng dụng Virtual Lan Drive IO Service Preference

và có thể truy xuất thông qua Windows Start manu.

6. Boot Service (dòch vụ khởi động).Boot Service gồm có

ba cấu hình là :TFTP, PXE, BOOTP. Các cấu hình này rất

cần thiết để khởi động các máy khách từ xa.HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang11Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

7. Bootstrap Editor : có nhiệm vụ chèn các máy khách

vào cơ sơ dữ liệu.Chương 4CẤU HÌNH CHO MÁY CHỦ VÀ

MÁY TRẠM

A. YÊU CẦU PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM

+ Máy chủ ( Server ) : CPU Pentium, dung lượng Ram là 512

MB, dung lượng đóa cứng từ 40 GB trở lên (tùy thuộc vào số

lượng máy trạm), card mạng, hệ điều hành Windows NT hoặc

Windows 2000 Server và dòch vụ DHCP (dòch vụ này đóng vai trò

rất quan trọng cho Virtual Lan Drive hoạt động)

+Máy trạm (client) : CPU Pentium, dung lượng Ram tối thiểu

là 64 MB, card mạng có gắn Boot Rom PXE. Đặc điểm lưu ý khi

chọn card mạng cho máy trạm : nếu sử dụng card mạng dùng

chip của hãng 3Com 905c thì không cần Boot Rom ( vì đây là loại

Boot Rom on card) , loại card này rất mắc tiền. Chúng ta có thể

sử dụng các loại card rẻ tiền hơn như Linkpro/Cnet dùng chíp

Realtek 8139 và gắn thêm Boot Rom.

Phần mềm Virtual Lan Drive phiên bản 1.0 chỉ hỗ trợ cài

đặt Windows 98 trên máy trạm, muốn cài đặt Windows 2000

hoặc cao hơn, thì phải sử dụng phiên bản 2.0 hoặc 2.5.B. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TRÊN MÁY CHỦ

+ Phần mềm 3Com Virtual Lan Drive được lưu dưới dạng nén,

ta cần phải giải nén phần mềm này trên đóa cứng. Một màn

hình tự động xuất hiện với giao diện có tên là 3Com Virtual Lan

Drive xuất hiện, ta chọn run Virtual Lan Drive Installation để cài

đặt. Ta có thể chạy tập tin SETUP.EXE để cài đặt.HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang12Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

Quá trình cài đặt sẽ hỏi bạn một số thông tin như sau : số

serial, kiểu cài đặt ta chọn Administrator and Server và để cho

máy tự cài đặt cuối cùng ta bấm Next. Sau khi cài đặt xong,

trong cửa sổ Control Panel có 3 biểu tượng 3Com PXE, 3Com

BOOTP, 3Com TFTP. Khi đó các cấu hình cần thiết của Virtua Lan

Drive nằm ở đường dẫn sau : Start  Programs  3Com Virtual Lan

Drive.Chương 5THIẾT LẬP CÁC CẤU HÌNH DỊCH

VỤ

TRÊN MÁY CHỦ

1. CẤU HÌNH CHO 3COM PXE :

Từ biểu tượng control panel, nhấn đúp lên biểu tượng 3Com

PXE. Khi đó một thông báo hiển thò nhắc nhở dòch vụ này(PXE

service) chưa chạy, và hỏi bạn có muốn khởi động nó hay

không, chọn Yes để đồng ý khởi động

Từ hộp thoại 3Com PXE, chọn tab Options để kiểm tra xem tập

tin BOOTPTAB có nằm trong thư mục C:\TFTPBOOT hay không(đây

là tập tin dùng để khởi động BOOT-ROM), nếu không đúng, thì

ta phải chọn đường dẫn lại sao cho đúng.HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang13Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

Tiếp theo ta chọn Network Adapter và đánh dấu check vào

đòa chỉ IP của máy chủCuối cùng ta nhấn OK để lưu lại cấu hình2. CẤU HÌNH CHO 3COM TFTP

Tương tự: cũng từ cửa sổ control panel, nhấp đúp vào biểu

tượng 3Com FTPT, ta chọn tab File Transfer, kế tiếp ta đánh dấu

check vào mục Transmit secure mode, có đường dẫn lã :

C:/TFTPBOOT.Bên tab của Network card, đánh dấu check vào đòa chỉ IP

(biểu tượng giống card mạng). Nhấp ok để lưu lại.3. CẤU HÌNH CHO 3COM BOOTP

HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang14Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

Tương tự : cũng từ cửa sổ control panel, nhấp đúp vào biểu tượng

3Com BooTP.

tab option, ta chọn đường dẫn là :

C:\TFTPBOOT\BOOTPTAB. Đây đường dẫn mặc đònh trong quá trình cài

phần mềm Virtual Lan Drive. Nếu đường dẫn bò sai, ta nhấn vào nút

Browse để chỉnh lại cho đúng.Chọn tab Network Adapter, đánh dáu

check vào ô đòa chỉ IP của máy chủ.4. CẤU HÌNH CHO VLD LOGIN SERVICE :

Nhấn chọn start -> Programs ->3Com Virtual Lan Drive -> Login

Service Preferences, hộp thoại Login Services Preferences hiện ra.Tại đường dẫn kiểm tra lại. Nếu đường dẫn là : C:\Programs

files\3Com\Virtual Lan Drive\ VLD.MDB thì đúng. Nếu đường dẫn sai,

ta nhấp Browse để chọn lại.

Tiếp theo ta đánh dấu check vào mục : Add new clients to

database . Vì mục này tự cập nhật các máy trạm vào cơ sở dữ

liệu trong quá trình ta tạo tài khoản cho máy trạm theo phương

pháp tự động.HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang15Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên5. CẤU HÌNH CHO BOOTSTRAP FILE :

Từ cửa sổ Administrator, chọn Tools Configuration Bootstrap.

Hộp thoại Configure Bootstrap xuất hiện.Nhấn Browse cho mục Path là : C:\TFTPBOOT\Vldrmil13.bin.

Đánh dấu check vào mục : use BOOTP/DHCP Resolved.

Đánh dấu check vào mục : use Database Values.

Đánh dấu check vào mục Verbose Mode nếu ta muốn hiển thò

thông tin chi tiết quá trình boot khi khởi động máy của client (ví

dụ: IP của máy chủ, máy client, DHCP…).8. CẤU HÌNH CHO VIRTUAL LAN DRIVE IO SERVICE :

Trên đóa cứng của máy chủ ( có thể tạo phân vùng

đóa bất kỳ đã được đònh dạng theo chuẩn NTFS), tạo một thư

mục để lưu các tập tin ảnh của đóa cứng ảo. Phải chắc chắn

rằng dung lượng đóa còn trống để tạo ra các tập tin ảnh với

dung lượng tối đa cho mỗi đóa cứng ảo khoảng 2000 MB .

Tiếp đến nhấn chọn start -> programs -> 3com Virtual Lan

Drive -> IO service Preferences. Hộp thoại xuất hiện .HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH CHO MÁY CHỦ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×