Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 8.2 Quan hệ giữa các dạng H2S, HS- và S2- tại các pH khác nhau của dung dòch chứa10-3 M H2S (hay 32 mg/L H2S).

Hình 8.2 Quan hệ giữa các dạng H2S, HS- và S2- tại các pH khác nhau của dung dòch chứa10-3 M H2S (hay 32 mg/L H2S).

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG

TẦM NHÌN XANHGREEGREEN EYE ENVIRONMENTTel: (08)5150181

Fax: (08)8114594

www.gree-vn.comcủa H2S không gây ra sự ăn mòn cống. Tuy nhiên, trong trường hợp thông gió kém, thành và

đỉnh cống ẩm ướt, H2S sẽ hòa tan vào lớp nước trên thành và đỉnh cống tương ứng với áp suất

riêng phần của nó trong không khí hiện diện trong cống. Điều này hầu như không gây nguy

hại nào.

Vi khuẩn có khả năng oxy hóa H2S thành H2SO4 có mặt khắp nơi trong tự nhiên và trong nước

thải. Và dó nhiên là loại vi khuẩn này cũng có mặt trên thành và đỉnh cống tại những lúc lưu

lượng lớn hay theo một số cách khác. Do điều kiện hiếu khí là luôn tồn tại trong hệ thống

cống, những vi khuẩn hiếu khí oxy hóa H2S thành H2SO4 theo Phương trình 1.10-4 và sau đó

trở nên đậm đặc và ăn mòn bêton. Vi khuẩn Thiobacillus, có khả năng oxy hóa H2S thành

H2SO4 ở pH 2, được cho là loại vi khuẩn chính gây ra vấn đề này. Quá trình hình thành H2SO4

đặc biệt nghiêm trọng ở đỉnh cống do tại đó quá trình rút nước là nhỏ nhất.các vấn đề về mùi

và ăn mòn trong hệ thống cống được minh họa trong Hình 8.3

H2S+O2Vi khuẩnH2SO4

Môi trường để vi

khuẩn oxy hóa H2SGiọt nướcO2O

H 2S

H 2S 2

H2 S

O2

Không khí O2H 2SH2 SO2H 2SNước thải

So4= Điều kiện S=

kỵ khí

S= + 2H+ → H2SHình 8.3 Sự hình thành H2S và sự ăn mòn do quá trình oxy hóa H2S thành H2SO4 trong cống.

Những vấn đề đáng quan tâm khác

Trong khai thác khoáng sản (bằng phương pháp sa lắng) và than, nước thải hoặc nước rò rỉ

thường có pH thấp và nồng độ sulfate cao. Lượng sulfide trong khoáng sẽ được oxy hóa do

hoạt động của vi sinh vật và các tác nhân hóa học để tạo thành acid sulfuric.

Không những điều này làm gia tăng hàm lượng sulfate trong nước thải ra từ các mỏ mà còn

làm giảm pH và tăng hàm lượng sắt và điều này làm giảm chất lượng nước. Trong trường hợp

này, biện pháp được dùng là phủ kín mỏ để tránh oxy và nước đi vào mỏ để tránh phản ứng

trên xảy ra.

Quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch cũng tạo ra một lượng SOx, những khí này khi thủy phân

trong nước mưa hình thành acid sulfuric và sẽ gây ra vấn đề mưa acid.

ThS: Huỳnh Ngọc Phương Mai

© Copyright 2006 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thơng tin từ trang này.8-4CÔNG TY MÔI TRƯỜNG

TẦM NHÌN XANH

GREEN EYE ENVIRONMENTGREETel: (08)5150181

Fax: (08)8114594

www.gree-vn.com8.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

Có 4 phương pháp chuẩn được dùng để phân tích hàm lượng sulfate trong nước, trong đó

phương pháp sắc kí ion là phương pháp tốt nhất và có thể xác đònh sulfate trong nước ở nồng

độ thấp đến 0,1 mg/L. Ba phương pháp còn lại là dựa trên lượng BaSO4 không tan tạo thành

khi thêm một lượng dư BaCl2 vào trong mẫu. Sự khác biệt giữa ba phương pháp còn lại là sự

khác nhau trong phương pháp xác đònh lượng BaSO4 hình thành. Trong phương pháp khối

lượng, lượng kết tủa BaSO4 tạo thành được mang cân. Trong phương pháp đo độ đục, lượng

BaSO4 được xác đònh dựa trên ảnh hưởng của kết tủa đến quá trình truyền ánh sáng. Trong

phương pháp Methylthylmol Bule, lượng Ba dư được xác đònh bằng phương pháp đo độ màu

từ đó tính ra lượng Ba kết hợp với Sulfate. Việc lựa chọn phương pháp đo phụ thuộc vào mục

đích xác đònh và nồng độ sulfate trong mẫu. Trong bài này, ba phương pháp đo dựa vào lượng

BaSO4 sẽ được trình bày.

Phương pháp khối lượng

Phương pháp khối lượng cho kết quả khá chính xác và được sử dụng để xác đònh hàm lượng

sulfate trong mẫu có nồng độ trên 10 mg/L. Chú ý, khiá cạnh đònh lượng của phương pháp này

phụ thuộc vào khả năng kết hợp của Ba2+ với SO42- để hình thành BaSO4 ít tan như sau.

Để kết tủa hoàn toàn, một lượng BaCl2 dư được thêm vào nước đã được acid hóa với HCl và

được giữ ở gần điểm sôi. Việc mẫu được acid hóa là để loại trừ kết tủa BaCO3 có thể xảy ra ở

nhiệt độ cao đối với nước có độ kiềm cao.

Do BaSO4 có độ hoà tan nhỏ (Ksp = 1x10-10), có thể xem như hầu hết các kết tủa tạo thành ở

dạng keo, keo này rất khó tách ra bằng các phương pháp lọc thông thường. Để khắc phục điều

này, mẫu được gia nhiệt để chuyển tất các các tủa từ dạng keo thành dạng tinh thể để có thể

tách ra bằng cách lọc. BaSO4 tinh thể thường rất nhỏ, vì vậy phải lựa chọn loại giấy lọc phù

hợp. Khi thực hiện quá trình lọc, nên thực hiện hết sức cẩn thận để đảm bảo toàn bộ lượng kết

tủa được giữ lại trên giấy lọc và các muối khác được loại bỏ bằng cách rửa. Mặc dù phương

pháp này có độ chính xác cao nhưng tốn rất nhiều thời gian. Kết tủa BaSO4 sau lọc được xác

đònh bằng cách hoặc là cân khối lượng tro sau khi đốt để phân hủy giấy lọc, hoặc là cân cùng

với giấy lọc sau đó trừ đi khối lượng giấy lọc đã được cân ban đầu.

Phương pháp đo độ đục

Phương pháp xác đònh sulfate bằng cách đo độ đục dựa trên sự hình thành BaSO4 dạng keo

sau khi thêm BaCl2 vào mẫu. Để tăng hiệu quả hình thành keo BaSO4 dung dòch đệm acid

chứa các MgCl2, KNO3, CH3COONa và CH3COOH được cho vào. Bằng việc chuẩn hóa

phương pháp tạo keo BaSO4 lơ lửng, sulfate được xác đònh bằng cách này đáp ứng được nhiều

mục đích khác nhau. Phương pháp này cho kết quả rất nhanh và được ứng dụng rộng rãi. Khi

nồng độ của sulfate lớn hơn 10 mg/L, trước khi thực hiện phương pháp này, một lượng nhỏ

ThS: Huỳnh Ngọc Phương Mai

© Copyright 2006 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thơng tin từ trang này.8-5CÔNG TY MÔI TRƯỜNG

TẦM NHÌN XANH

GREEN EYE ENVIRONMENTGREETel: (08)5150181

Fax: (08)8114594

www.gree-vn.commẫu được lấy sau đó pha loãng thành 50 mL sau đó thực hiện theo phương pháp đã đề cập để

xác đònh. Để số liệu chính xác, trong khi thực hiện phép đo luôn phải sử dụng mẫu chuẩn để

loại bỏ các sai số có thể xảy ra do thao tác và các chất thêm vào.

Phương pháp đo tự động dùng Methylthymol Blue

Phương pháp này rất có lợi khi đo hàng loạt mẫu. Ở đó mẫu và hóa chất được liên tục bơm tự

động vào thiết bò đo và được hòa trộn với nhau. Sau thời gian cần thiết để phản ứng hóa học,

xảy ra, mẫu được đưa vào bộ phân đo để xác đònh độ màu hoặc độ đục (trong trường hợp

sulfate, độ đục được đo) từ đó xác đònh được lượng sulfate. Trong phương pháp này, đầu tiên

BaCl2 được tự động bơm vào mẫu trong môi trường pH thấp để tạo kết tủa BaSO4 sau đó pH

của dung dòch được điều chỉnh đến 10. Sau đó methylthymol được thêm vào để tạo phức xanh

với lượng Ba dư. Lượng Methylthymol không tạo phức sẽ có màu xám và được đo tự động. Dó

nhiên, thiết bò cũng được hiệu chỉnh (calibrate) với dung dòch sulfate chuẩn và các hoá chất

thêm vào phải chính xác và không có chất gây cản trở.

8.3 ỨNG DỤNG SỐ LIỆU SULFATE

Chỉ tiêu sulfate quyết đònh nước có thích hợp cung cấp cho sinh hoạt hay công nghiệp hay

không. Chỉ tiêu sulfate cũng xác đònh những vấn đề liên quan đến mùi và ăn mòn do việc khử

sulfate thành sulfide. Trong quá trình xử lý kỵ khí bùn và nước thải công nghiệp, việc khử

sulfate có liên quan với methane và CO2. Nếu khí sinh học (biogas) được sử dụng trong động

cơ thì nồng độ của H2S không nên vượt quá 750 ppm (tính theo thể tích). Chỉ tiêu của sulfate

trong bùn và trong chất thải có thể được dùng để đánh giá hàm lượng H2S trong biogas. Từ

những thông tin này, kỹ sư thiết kế có thể quyết đònh có hay không thiết bò lọc khí tách H2S và

kích thước của công trình.

Rất nhiều chất hữu cơ có chứa lưu huỳnh như sulfate, sulfonate hay sulfide. Trong quá trình

xử lý sinh học hiếu khí, sự phân hủy các chất hữu cơ đã phá vỡ các liên kết sulfur này và hình

thành SO42-.ThS: Huỳnh Ngọc Phương Mai

© Copyright 2006 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thơng tin từ trang này.8-6CÔNG TY MÔI TRƯỜNG

TẦM NHÌN XANHGREEGREEN EYE ENVIRONMENTTel: (08)5150181

Fax: (08)8114594

www.gree-vn.comCHƯƠNG 9PHOSPHORUS & PHOSPHATE

9.1 GIỚI THIỆU CHUNG

Xác đònh phosphate đã nhanh chóng trở thành một việc làm cần thiết của kỹ sư môi trường do

họ nhận ra rằng nhiều hợp chất phosphorus ảnh hưởng lên những quá trình xử lý chất thải.

Thông thường chỉ có những dạng hợp chất phosphorus vô cơ gây ảnh hưởng như các dạng

phosphate hay các dạng phân tử khử nước như polyphosphate hay condensed phosphate.

Những hợp chất phosphorus hữu cơ thường không được quan tâm.

Nước cấp

Polyphosphate được sử dụng trong nước cấp như là một nhân tố kiểm soát sự ăn mòn. Chúng

cũng được sử dụng cho các dạng nước mềm để ổn đònh hàm lượng calcium carbonate nhằm

loại bỏ sự tái tạo muối carbonate.

Bề mặt của nước cấp là nơi phát triển của một số vi sinh vật nước. Những sinh vật tự do hay

những sinh vật nổi được gọi là phiêu sinh (plankton) và đây là loài sinh vật rất được các kỹ sư

môi trường quan tâm. Những phiêu sinh mang tính động vật gọi là phiêu sinh động vật

(zooplankton) và những phiêu sinh mang tính thực vật được gọi là phytoplankton (phiêu sinh

thực vật). Sau cùng là tảo mang tính thực vật (trong tế bào của những sinh vật này có chứa

chlorophyll), chúng phát triển mạnh và phụ thuộc vào những nguyên tố dinh dưỡng trong

nước. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng nitrogen và phosphorus là 2 nguyên tố ảnh hưởng

lên sự tăng trưởng của tảo và vi khuẩn và khi lượng nguyên tố này bò giới hạn thì nó cũng là

nhân tố giới hạn tốc độ tăng trưởng và phát triển của tảo và vi khuẩn. Ở những nơi có hàm

lượng nitrogen và phosphorus cao làm thúc đẩy hiện tượng nở hoa của tảo gây tác động xấu

đến môi trường. Kinh nghiệm cho thấy rằng hiện tượng nở hoa không thể xảy ra khi hàm

lượng nitrogen hoặc phosphorus hoặc cả hai bò giới hạn. Mức tới hạn cho phosphorus vô cơ

vào khoảng 0,005 mg/L hoặc 5μ/L trong điều kiện tăng trưởng mùa hè.

Xử lý nước thải

Nước thải sinh hoạt rất giàu các hợp chất phosphorus. Chủ yếu là ở trong nước tẩy rửa tổng

hợp, chứa khoảng từ 2 – 3 mg/L và những hợp chất vô cơ khác chiếm khoảng từ 0,5 – 1 mg/l.

Hầu hết những phosphorus vô cơ có được là từ chất thải của con người do quá trình phân hủy

protein và sự giải phóng phosphate từ nước tiểu. Trung bình một người dân Mỹ giải phóng

một lượng phosphorus là 1,5 g/ngày.

ThS: Huỳnh Ngọc Phương Mai

© Copyright 2006 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thơng tin từ trang này.9-1CÔNG TY MÔI TRƯỜNG

TẦM NHÌN XANH

GREEN EYE ENVIRONMENTGREETel: (08)5150181

Fax: (08)8114594

www.gree-vn.comHầu hết bột giặt tổng hợp siêu cấp được sản xuất cho thò trường gia dụng chứa một lượng lớn

polyphosphate. Đa số trong chúng chứa từ 12 – 13% phosphorus hoặc hơn 50%

polyphosphate. Sử dụng những nguyên liệu này như là một chất thay thế cho xà phòng đã làm

gia tăng lượng phosphorus trong nước thải sinh hoạt. Từ các số liệu về polyphosphat được bán

cho ngành công nghiệp chất tẩy rửa. Người ta ước tính được rằng, nước thải sinh hoạt sẽ chứa

một lượng phosphorus vô cơ nhiều hơn gấp 2 – 3 lần so với khi chất tẩy rửa tổng hợp chưa

được phổ biến rộng rãi.

Vi sinh vật trong các quá trình xử lý nước thải sinh học cần một lượng phosphorus để tái tạo

và tổng hợp mô tế bào mới. Nước thải đô thò chứa một lượng phosphorus vượt quá xa so với

mức cần thiết để xử lý một lượng giới hạn chất hữu cơ. Sự việc này được lý giải dựa trên

lượng phosphorus có trong nước đầu ra sau khi xử lý của các công trình xử lý nước thải sinh

học. Tuy nhiên, nhiều loại nước thải công nghiệp không chứa đủ lượng phosphorus cần cho sự

phát triển tối ưu của vi sinh vật trong quá trình xử lý nước thảiù. Trong những trường hợp này,

lượng thiếu hụt được cung cấp bằng cách thêm phosphate vô cơ vào.

Tính chất của bùn

Một vấn đề chính trong xử lý nước thải là tính chất của bùn sau các quá trình xử lý hiếu khí và

kỵ khí. Những bùn này chứa một lượng lớn nitrogen và phosphorus đáp ứng cho mục đích dinh

dưỡng. Tổng hàm lượng phosphorus chứa trong bùn trung bình khoảng 1% và 1,5% trong bùn

hoạt tính khô. Ở Mỹ nơi có hàm lượng phosphate phong phú và rẻ, hầu hết bùn được bán dựa

trên hàm lượng nitrogen mà nó chứa và chỉ có một ít loại dựa trên hàm lượng phosphorus.

Nồi hơi

Phức hợp phosphate được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp năng lượng hơi nước để

chống đóng cặn trong các nồi hơi. Nếu sử dụng phosphate dạng phức, chúng nhanh chóng

được thủy phân thành những orthophosphate ở nhiệt độ cao. Giám sát lượng phosphate thông

qua việc xác đònh hàm lượng orthophosphate.9.2 TẦM QUAN TRỌNG CỦA HP CHẤT PHOSPHORUS

Có nhiều loại hợp chất phosphorus có mặt trong kỹ thuật môi trường. Bảng 9.1 trình bày một

số hợp chất quan trọng.ThS: Huỳnh Ngọc Phương Mai

© Copyright 2006 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.9-2CÔNG TY MÔI TRƯỜNG

TẦM NHÌN XANHTel: (08)5150181

Fax: (08)8114594

www.gree-vn.comGREEGREEN EYE ENVIRONMENTBảng 9.1 Một số hợp chất phosphorus quan trọng

TênCông thứcOrthophosphates

Trisodium phosphate

Disodium phosphate

Monosodium phosphate

Diammonium phosphate

Polyphosphates

Sodium hexametaphosphate

Sodium tripolyphosphate

Tetrasodium pyrophosphateNa3PO4

Na2HPO4

NaH2PO4

(NH4)2HPO4

Na3(PO4)6

Na5P3O10

Na4P2O7Tất cả những polyphosphate (những phân tử thủy phân thành phosphate) thủy phân hoàn toàn

trong dung dòch nước và trở lại thành những dạng ortho mà chúng bắt nguồn.

Na4P2O7 + H2O Ỉ 2 Na2HPO4(9 - 1)Tốc độ trở lại nguyên mẫu là một chức năng của nhiệt độ và do nó sẽ gia tăng nhanh khi nhiệt

độ tiến đến gần điểm sôi. Tốc độ này cũng gia tăng khi giảm pH và ưu điểm là nó giữ đúng

nguyên trạng ở những mẫu chuẩn bò để xác đònh hàm lượng phosphate phức. Sự thủy phân

những phosphate phức cũng chòu ảnh hưởng bởi enzyme của vi sinh vật. Tốc độ trở lại nguyên

mẫu rất chậm trong nước lọc và nhanh hơn trong nước thải. Kinh nghiệm cho thấy rằng trong

một số loại nước pyrophosphate thủy phân nhanh hơn tripolyphosphate, trong một số loại

nước khác thì tốc độ thủy phân là như nhau. Có những chất đòi hỏi nhiều giờ thậm chí nhiều

ngày để chuyển hóa hoàn toàn polyphosphate thành orthophosphate, đặc biệt ở nhiệt độ thấp

hoặc ở pH cao.

Từ những lý do trên, để xác đònh phosphorus hay phosphate phải bao gồm cả việc xác đònh

polyphosphate nếu muốn việc đo tổng các dạng vô cơ được chính xác.9.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHOSPHORUS - PHOSPHATE

Các kỹ sư thường quan tâm đến sự hiện diện của hàm lượng ortho, poly và phosphorus hữu cơ.

May mắn là có thể đo orthophosphate với rất ít trở ngại từ polyphosphate do khả năng ổn đònh

của chúng trong điều kiện pH, thời gian, nhiệt độ được sử dụng trong quá trình đo. Cả hai

dạng poly và phosphorus hữu cơ phải được chuyển thành orthophosphate để đo.ThS: Huỳnh Ngọc Phương Mai

© Copyright 2006 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thơng tin từ trang này.9-3CÔNG TY MÔI TRƯỜNG

TẦM NHÌN XANHTel: (08)5150181

Fax: (08)8114594

www.gree-vn.comGREEGREEN EYE ENVIRONMENTOrthophosphate

Lượng phosphorus tồn tại dưới dạng orthophosphate có thể được đo bằng những phương pháp:

trọng lực, thể tích, so màu. Phương pháp trọng lực được sử dụng khi hàm lượng phosphorus

hiện diện lớn, nhưng điều này không xảy ra trong thực tế. Phương pháp thể tích được sử dụng

khi nồng độ phosphate lớn hơn 50 mg/L, nhưng nồng độ này hiếm gặp trừ trường hợp nước sôi

hay chuyển hóa kỵ khí những chất nổi. Phương pháp này gồm: kết tủa, lọc, làm sạch kết tủa

và chuẩn độ. Phương pháp này tốn thời gian. Tuy nhiên, phương pháp so màu để đo nước và

nước thải có thể được thỏa mãn với một độ chính xác cao.

Có ba phương pháp so màu được sử dụng để đo orthophosphate. Chúng có cùng bản chất với

những nguyên tắc trên nhưng khác ở chỗ là nó thêm vào một số nguyên tố tự nhiên để tạo

màu. Yếu tố hóa học cần thiết như: ion phosphate kết hợp với ammonium molybdate trong

điều kiện acid để tạo thành phức chất molybdophosphate,

PO43- + 12(NH4)2MoO4 + 24H+ Ỉ (NH4)3PO4.12MoO3 + 21NH4+ + 12H2O(9 - 2)Khi hiện diện một lượng phosphate lớn, trạng thái của molydophoste là những kết tủa màu

vàng có thể được lọc và đo bằng phương pháp thể tích. Ở nồng độ phosphate thấp hơn, tạo

thành những hạt keo màu vàng sẽ được xác đònh hàm lượng bằng phương pháp so màu. Với

nồng độ phosphate dưới 30 mg/L (thường nằm trong khoảng phân tích nước), màu vàng của

hạt keo không thể nhận biết rõ và điều này có nghóa là cần phải phát triển một màu khác. Một

cách cải thiện là thêm vanadium để hình thành dạng phức hợp vanadomolybdophosphoric

acid có màu vàng rõ, cho phép phân tích phophorus với hàm lượng dưới 1 mg/L hoặc ở những

khoảng thấp hơn.

Lượng molybdenum chứa trong ammonium phosphomolybdate cũng được giảm để tạo những

sản phẩm sol có màu xanh với tỉ lệ tương ứng với lượng phosphate hiện diện. Một lượng thừa

ammonium molydate không bò giảm đi và do đó không can thiệp vào quá trình. Ascorbic acid

hay stannous chloride có thể được sử dụng như một nhân tố khử. Hợp chất màu được tạo thành

là xanh molybdeum hay xanh heteropoly. Chlorur thiếc được sử dụng như một nhân tố khử có

thể được mô tả qua phương trình:

(NH4)3PO3.12MoO3 + Sn2+ Ỉ (molybdenum) + Sn4+(9 - 3)Polyphosphates

Polyphosphate có thể chuyển hóa thành orthophosphate bằng cách đun sôi mẫu đã được acid

hóa tối thiểu 90 phút. Sự thủy phân này có thể được thúc đẩy bởi nhiệt trong autoclave ở 20

psi. Lượng acid thừa thêm vào để xúc tác tăng tốc độ thủy phân phải được trung hòa trước khi

ThS: Huỳnh Ngọc Phương Mai

© Copyright 2006 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thơng tin từ trang này.9-4CÔNG TY MÔI TRƯỜNG

TẦM NHÌN XANHTel: (08)5150181

Fax: (08)8114594

www.gree-vn.comGREEGREEN EYE ENVIRONMENTtiếp tục thêm dung dòch ammonium molybdate vào. Lượng orthophosphate xuất phát từ

polyphoste được đo bằng một trong những phương pháp kể trên. Lượng polyphosphate được

tính như sau:

Tổng hàm lượng phosphate vô cơ – orthophosphate = polyphosphate(9 – 4)Phosphorus hữu cơ

Các kỹ sư rất quan tâm đến việc đo lường hàm lượng phosphorus hữu cơ có trong chất thải

công nghiệp và có trong bùn. Để phân tích được đòi hỏi chất hữu cơ phải được phá hủy sao

cho phosphorus được giải phóng dưới dạng ion phosphate. Chất hữu cơ có thể bò phá hủy bởi

một trong 3 phương pháp oxy hóa ẩm hoặc phương pháp chuyển hóa dựa theo “Standard

Method”. Chất oxi hóa được sử dụng khác với những chất trong phương pháp chuyển hóa và

có thể là perchloric acid, nitric acid – sulfuric acid hay persulphate. Acid perchloric là chất

oxi hóa mạnh nhất, nhưng nó cũng là chất độc hại nhất. Để tránh nguy hiểm từ những vụ nổ,

loại mủ đặc biệt phải được sử dụng trong quá trình chuyển hóa và phải thêm vào một số hóa

chất. Vì những lý do này, sự chuyển hóa nhờ acid perchloric nên được thực hiện bởi những

nhà hóa học có kinh nghiệm và cẩn thận. Sử dụng chất oxi hóa là persulphate khi thực nghiệm

chứng minh rằng kết quả thu được là phù hợp.

Một khi sự chuyển hóa đã hoàn tất, việc đo lường phosphorus giải phóng có thể được làm

bằng bất kỳ một phương pháp đo orthophosphate nào. Tất cả những dạng phosphorus (tổng)

được đo từ sự xác đònh phosphorus hữu cơ. Do vậy, lượng phosphorus hữu cơ được tính như

sau:

Tổng phosphorus – phosphorus vô cơ = phosphorus hữu cơ(9 - 5)9.4 ỨNG DỤNG NHỮNG SỐ LIỆU VỀ PHOSPHORUS

Số liệu về phophorus trở nên rất quan trọng đối với kỹ sư môi trường khi họ đánh giá sự có

mặt của chúng như nhân tố quan trọng tất yếu của chu kỳ sống. Trước đây, thông số này được

sử dụng để giám sát hàm lượng phosphate trong hệ thống nước để tránh sự ăn mòn và để

tránh cặn rỉ trong nồi hơi. Việc xác đònh phosphorus trở nên rất quan trọng trong việc đánh giá

hiệu suất sinh học tiềm năng của nước mặt và trong một số vùng nhất đònh đã có một lượng

phophorus ổn đònh mà có thể được xả vào nguồn nước nhận, đặc biệt là những hồ và những bể

chứa. Xác đònh hàm lượng phosphorus là công việc thường xuyên trong quá trình vận hành hệ

thống xử lý nước thải và trong quá trình nghiên cứu ô nhiễm dòng chảy ở nhiều nơi. Do tầm

quan trọng của phosphorus là chất dinh dưỡng trong các phương pháp sinh học xử lý nước thải,

việc xác đònh nó có liên quan đến nhiều chất thải công nghiệp và trong quá trình hoạt động

của các công trình xử lý chất thải.ThS: Huỳnh Ngọc Phương Mai

© Copyright 2006 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.9-5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 8.2 Quan hệ giữa các dạng H2S, HS- và S2- tại các pH khác nhau của dung dòch chứa10-3 M H2S (hay 32 mg/L H2S).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×