Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Thí nghiệm rơ le quá dòng sử dụng module ứng dụng FLEX

b. Thí nghiệm rơ le quá dòng sử dụng module ứng dụng FLEX

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương này cung cấp cho bạn ví dụ về cách tìm kiếm các điểm mà rơ-le phản ứng với tốc

độ tối đa. Để làm như vậy, ta sử dụng chức năng phát xung.

Bắt đầu tìm kiếm với dòng điện 48 A. Sau đó tăng lên đến 52 A với bước tăng 0,5 A. Rơ-le

chắc chắn trip với thời gian nhỏ hơn 200 ms. Bởi vì rơ-le có một đặc tính reset mô phỏng

đĩa quay, > 20s ở giữa 2 lần tác động.

Kết nối rơ-le q dòng được giải thích trong chương Thí nghiệm rơ-le sử dụng mơ-đun ứng

dụng QUICK.

Trước khi tìm kiếm giá trị tác động, điều quan trọng là phải cấp nguồn cho rơ-le trong một

khoảng thời gian để nó hoạt động ổn định.

1.Chọn chế độ FLEX bằng cách nhấn phím FLEX.2. Sử dụng núm xoay đặt giá trị dòng điện ở 4,5 A3. Xoay núm xoay để chuyển tiêu điểm lên phía trên cùng của màn hình ở trạng thái 1.

Nhấn phím Add State.

Sau đó nhấn phím Next để chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2. Xác nhận chuyển đổi

bằng nút Step.Tiến tới trạng thái 2.

4. Ở trạng thái 2, gán một giá trị cho xung để bắt đầu. Như đã đề cập ở trên, thiết lập giá trị

dòng điện 48A cho I OUT, và thời gian trễ là 0,1 ms.Trạng thái trung gian này không phải là giá trị thực của xung dốc đầu ra, nó là điểm khởi

đầu của q trình phát xung này.

5. Xoay núm xoay để đặt tiêu điểm lên phía trên của màn hình ở trạng thái 2 và nhấn phím

Add State để thêm trạng thái 3. Nhấn phím Next để chuyển sang điều hướng tiếp theo sau

trạng thái 2.

6. Bây giờ bắt đầu phát một xung dốc tăng chậm cho dòng điện đầu ra cho đến khi đạt đến

giá trị làm cho rơ-le ngắt với tốc độ tối đa. Bởi vì rơ-le q dòng này khơng có đầu ra riêng

cho tín hiệu đó, do đó ta dùng tín hiệu trip để tìm ra giá trị này. Điều này sẽ làm chậm q

trình. Trong thí nghiệm này ta sử dụng một đoạn xung dốc. Kết quả là: bạn sẽ thu được cả

giá trị dòng làm cho rơ-le tác động nhanh nhất và thời gian rơ-le cắt ở giá trị dòng điện đó.

Xung dốc của trạng thái chuyển đổi từ trạng thái 2 sang trạng thái 3 như sau:• Xung dốc bắt đầu ở giá trị đặt ở trạng thái 2. Trong trường hợp này là 48A trong 200 ms.

• Nếu rơ-le khơng trip trong vòng 200 ms, đoạn xung dốc sẽ reset rơ-le lại bằng dòng điện

4,5A trong 20s.• Sau đó xung dốc đầu ra tăng lên 48,5A và cứ tiếp tục lặp lại như vậy.

7. Xoay núm xoay để đặt tiêu điểm lên phía trên màn hình chỗ biểu tượng xung dốc. Nhấn

phím Next hoặc xoay núm xoay sang trạng thái 3. Trạng thái 3 xác định:• Giá trị cuối cùng của xung dốc, trong ví dụ này là 52 A.

• Điều kiện trigger để kết thúc xung dốc, trong ví dụ này là tín hiệu vào IN1.8. Nhấn phím Start/Stop để chạy dãy trạng thái.

Bạn sẽ xem được các kết quả ở bước 3. Rơ-le cắt ở 49,58 A trong vòng 116,7 ms. Giá trị

49,58A khơng giống với thiết lập 49,5A vì hợp bộ thí nghiệm ưu tiên hiển thị giá trị đo được.4. Thí nghiệm máy biến dòng điện (CT)

- Phần này hướng dẫn thực hiện thí nghiệm CT (current transformer) và cuộn dây thứ cấp

nối đến relay bảo vệ hoặc màn hình của phòng điều khiển. Để làm vậy, ta sử dụng

OMICRON CT KSO 62 (phụ kiện đi kèm COMPANO 100).Hình 21: CT KSO 62 300/5 A (nối dây cố định)- Trình tự các bước thực hiện:

• Bước 1: Nối I OUT tới cực tiếp điểm sơ cấp P1 and P2 thơng qua các cáp cao dòng. Ta nên

quy ước: dùng cáp đỏ cho các tiếp điểm 1 (P1, S1), và cáp đen cho các tiếp điểm 2 (P2,

S2).Hình 22: Sơ đồ nguyên lý nối dây CTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Thí nghiệm rơ le quá dòng sử dụng module ứng dụng FLEX

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×