Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hydraulic elec.crimping-Kìm ép côt Riveter gun-Kìm rút rivê

Hydraulic elec.crimping-Kìm ép côt Riveter gun-Kìm rút rivê

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tube&pipe clam-Clê xíchTube bender-Uốn ống đồngAdjustable spanner-Mỏ lếtTube cutter-Cắt ống đồngPliers set-KìmSquare rule-Thước gócSteel rule-ThướcGrip pliers -Kìm chếtSoldering-Mỏ hànLevel-NivơScrew extractor-Tháo ốc gãyStrap wrench-Clê đaiPipe&tube cutterDigital MultimetterTripping wireDrain cleaning machine-Máy thơng tắc• Hydraulic ladder

• Thang nâng điệnHacksaw blades-Lưỡi cưaTerminal assortment-Đầu cốtTest pen-Bút thử điệnCylinderPlastic helmet -Twin rubber hoseHand Axe -Rìuwelding maskstapler gun-Rập gimDigital thermometer -Đo nhiệt độ• Air hose-Safety belt-Dây an tồnDRILL STANDBattery-PINCable ties-Dây thítAluminum rivets -RivêKey tags-Đeo chìa khốTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hydraulic elec.crimping-Kìm ép côt Riveter gun-Kìm rút rivê

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×