Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức của Công ty

Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức của Công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý và các phòng ban

- Giám đốc: Có quyền đại diện thành lập, bổ nhiệm các thành viên xuất sắc và

cốt cán, các bộ phận nghiệp vụ của Cơng ty. Giám đốc có nhiệm vụ thay mặt Cơng ty

ký nhận tài sản, tiền vốn do Công ty bàn giao để quản lý sử dụng vào đầu tư kinh

doanh sao cho đạt lợi nhuận cao nhất đồng thời đưa ra các kế hoạch ngắn, trung và dài

hạn cho Công ty.

- Phó giám đốc: Là người được giám đốc uỷ quyền chỉ đạo mọi hoạt động đầu

tư kinh doanh nhằm đảm bảo quá trình kinh doanh mang lại hiệu quả và được thực

hiện thơng suốt liên tục.H

U- Phòng tổ chức hành chính: có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất lên giám đốc việc

bố trí nhân lực, mua sắm vật tư trang thiết bị sao cho phù hợp với trình bộ của đội ngũTẾcán bộ công nhân viên. Quản lý hồ sơ lao động, theo dõi đôn đốc, cân nhắc, thực hiệnKI

NHcác chính sách với người lao động , giúp giám đốc công ty lập danh sách và làm thủ

tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thân thể và kinh phí cơng đồn của cán bộ cơng nhân

Cviên. Phát động, theo dõi phong trào thi đua khi cần thiết.H- Phòng kế tốn - tài chính: Thực hiện các cơng tác ghi sổ kế tốn tài chính cácẠIhoạt động nghiệp vụ phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp dựaGĐtrên cơ sở chứng từ và các chuẩn mực kế toán của Nhà nước theo đúng chế độ hiệnNhành. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, ban giám đốc, đối tác và khách hàng về tínhƯchính xác, trung thực của số liệu ghi sổ. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng VPNSTRcó hiệu quả, kiểm sốt tiền mặt, bảo tồn vốn kinh doanh của cơng ty. Lập kế hoạch và

báo cáo quyết toán theo định kỳ, lập báo cáo thống kê tình hình sản xuất kinh doanh.

Đề xuất với ban giám đốc và các bộ phận về kết quả cũng như phương án về quản lý

kinh doanh và tài chính.

- Phòng kỹ thuật: Lập kế hoạch và theo dõi tình hình hoạt động của các thiết bị

máy móc. Theo dõi, giám sát về kỹ thuật các cơng trình xây dựng.

- Phòng kế hoạch: Lập các kế hoạch về sản xuất kinh doanh cũng như phương

hướng phát triển của công ty.

- Phòng tài vụ: Hoạch định chiến lược và chịu trách nhiệm về nghiệp vụ tài

chính.SVTH: Trương Thị Diệu Huyền25Khóa luận tốt nghiệp2.1.4. Nguồn lực cơ bản của công ty

2.1.4.1 Tình hình lao động của cơng ty

Lao động là yếu tố không thể thiếu, quyết định đến thành công kinh doanh của

bất kỳ một doanh nghiệp nào. Dù là doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thương

mại, nếu thiếu đi yếu tố lao động thì các hoạt động kinh doanh không thể thực hiện

được. Chất lượng lao động và việc doanh nghiệp khai thác có hiệu quả hay khơng sẽ

quyết định và thể hiện qua kết quả và hiệu quả SXKD.

Nhận thức được tầm quan trọng của lao động trong những năm qua công ty đã

cố gắng xây dựng đội ngũ lao động có chun mơn và thành thạo tay nghề. Chúng taTRƯNGĐẠIH

CKI

NHTẾH

Ucó thể thấy được tình hình về lao động của công ty những năm gần đây qua bảng sau:SVTH: Trương Thị Diệu Huyền26Khóa luận tốt nghiệpBảng 2.1: Tình hình lao động của Cơng ty giai đoạn 2014-2016

Năm 2014Năm 2015So sánhNăm 20162015/2014

Số lượng CơSố(Người)cấu(%)(Người)cấu(%)(Người)150100148100150Nam9764.679564.19Nữ5335.335335.81Sốlượng Cơ2016/20152016/20104%+/-%+/-%100-2-1.3321.350064-2-2.06-11.05-1-1.0354360011.8911.8963.51936211.080-1.060027.034429.33-2-4.76210.00 29.46138.67-1-6.67-2-7.14-2-13.33H

U+/-TẾcấu(%)N

HTổng lao độnglượng CơChỉ tiêuKI1. Phân theo giới tínhH

C969362.0094Cao đẳng + Trung cấp4228.0040Lao động Phổ thơng1510.00NGĐĐại học và trên đại họcẠI2. Phân theo trình độ học vấn tay nghềƯ144.76TR3. Phân theo tính chất

Lao động trực tiếp8556.678054.058657.33-5-5.8867.5011.18Lao động gián tiếp6543.336845.956442.6734.62-4-5.88-1-1.54(Nguồn: Phòng hành chính của cơng ty Lý Phú Vinh)SVTH: Trương Thị Diệu Huyền27Khóa Luận Tốt NghiệpBảng số liệu 2.1 ta thấy rằng, số lượng lao động của Công ty biến động không

đáng kể, dao động từ 148 đến 150 người.

Năm 2014 số lượng lao động là 150 người.

Nhưng đến năm 2015 lại có xu hướng giảm xuống còn 148 người, năm 2015 so

với năm 2014 số lao động giảm 2 người tương ứng giảm 1.33%. Mặc dù giảm nhưng

không đáng kể lắm, cũng do một phần lao động chưa thấy phù hợp hoặc muốn nghỉ để

tìm một cơng việc khác.

Đến năm 2016, số lượng lao động lại tăng lên 150 người, tương ứng với tăng 2

người tức là tăng 1.35% so với năm 2015. Năm 2016 so với năm 2014 số lượng laoH

Uđộng không thay đổi. Ta thấy được rằng số lượng lao động của Công ty luôn luôn phùTẾhợp và đủ số lượng mà Công ty cần, cho thấy rằng công tác tuyển dụng của Cơng ty có

hiệu quả tốt.KI

NH- Theo giới tính: Số lao động ln phân theo giới tính nam và nữ. Đa số tập

xun có cơng việc nặng nhọc.

Ctrung ở giới tính nam vì cơng việc đòi hỏi lao động nam nhiều hơn nữ và thườngHNăm 2014, lao động nam chiếm tới 64.67% trong tổng cơ cấu tương ứng vớiẠI97 người, còn lại là lao động nữ chiếm 35.33% tương ứng với 53 người.GĐNăm 2015, lao động nam là 95 ngươi chiếm 64.19% trong cơ cấu lao động, laoNđộng nữ chiếm 35.33% tương ứng với 53 người. Năm 2015 so với năm 2014 lao độngTRkhông giảm .Ưnam giảm đi 2 người tương ứng với giảm 2.06%, còn lao động nữ khơng tăng và

Đến năm 2016, số lao động nam là 96 người chiếm 64%, nữ là 54 người chiếm

36%. Năm 2016 so với năm 2015 nam tăng 1 người tương ứng tăng 1.05%, nữ tăng 1

người tương ứng tăng 1.89%. Năm 2016 so với năm 2014 nam giảm 1 người tương

ứng giảm 1.08%, nữ tăng 1 người tương ứng tăng 1.89%.

Từ đó ta thấy rằng, đặc thù cơng việc có hơi nặng nề đòi hỏi phải có sức khỏe

tốt, đơi khi còn có thêm số việc cân tăng ca và một số yếu tố khác nữa. Nên lao động

nam luôn chiếm tỷ trọng cao hơn lao động nữ. Nhưng điều đó không phủ nhận về số

lao động nữ trong Công ty.SVTH: Trương Thị Diệu Huyền28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức của Công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×