Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.7: Kết quả phân tích nhân tố EFA lần 2

Bảng 2.7: Kết quả phân tích nhân tố EFA lần 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhân tố thứ nhất: được đặt tên là “Đồng nghiệp (X1)” và bao gồm các biến sau:

ĐN2Đồng nghiệp và Anh/Chị phối hợp lẫn nhau để hồn thành tốt cơng việcĐN5Cấp trên của Anh/Chị luôn lắng nghe ý kiến của nhân viênĐN1Đồng nghiệp của Anh/Chị thoải mái và dễ chịuMTLV6 Môi trường làm việc tại Công ty không áp lực

ĐN3Đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ Anh/Chị trong công việc

Nhân tố thứ hai: được đặt tên là “Môi trường làm việc (X2)” và gồm các biến sau:

Anh/Chị hài lòng với q trình trao đổi, cung cấp thông tin nội bộ tại Công tyMTLV4Nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn tại Công ty rất phù hợp với công việc của Anh/ChịMTLV2Nơi Anh/Chị làm việc sạch sẽ, thoáng mátMTLV3Anh/Chị được cung cấp đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ cho công việctếHuếMTLV5nhNhân tố thứ ba: được đặt tên là “Phúc lợi (X3)” và gồm các biến sau:

Cơng ty có chế độ BHXH, BHYT tốtPL1Các chương trình phúc lợi của Cơng ty rất đa dạng và hấp dẫnPL3Anh/Chị hài lòng với các chế độ trợ cấp và quà tặng trong các dịp lễ, tếtPL4Các chế độ phúc lợi của Công ty không thua kém so với các công ty kháchọcKiPL2ĐạiNhân tố thứ tư: đặt tên là “Cơ hội đào tạo thăng tiến (X4)”, gồm các biến sau:

ĐTTT3 Anh/Chị được tham gia các chương trình đào tạo hàng năm

ĐTTT2 Công ty tạo điều kiện thăng tiến cho người có năng lực

ĐTTT1 Cơng ty rất quan tâm đến công tác đào tạo nhân viên

ĐTTT4 Bất kỳ sự thăng tiến nào của nhân viên cũng đảm bảo sự công bằng

Nhân tố thứ năm: đặt tên là “Tiền lương (X5)” và gồm các biến sau:

TL2Mức lương hiện tại tương xứng với năng lực làm việc của Anh/ChịTL1Mức lương của Anh/Chị nhận được là phù hợp với thị trường lao độngTL4Chính sách lương bổng của Công ty rất công bằngSVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD41 Phân tích nhân tố đối với biến phụ thuộc

Khi đưa 4 biến quan sát của thang đo lòng trung thành vào phân tích nhân tố thì

chỉ có một nhân tố được rút ra với đầy đủ 4 biến này. Các hệ số tải nhân tố lớn hơn

0,5. Thang đo lòng trung thành của nhân viên đối với cơng ty có phương sai trích bằng

68,209% cho thấy 68,209% biến thiên của dữ liệu được giải thích bởi nhân tố trên.

Kiểm định Bartlett có Sig = 0,000 (<0,05) nên ở độ tin cậy 95% các biến quan sát có

tương quan với nhau trong tổng thể và hệ số KMO = 0,716 (>0,5) nên phân tích nhân

tố là phù hợp (Xem phụ lục 6).

Vì 4 biến quan sát này đều nói lên mức độ gắn bó của nhân viên với cơng ty nênuếđược đặt tên là “Lòng trung thành”. Nhân tố này bao gồm các biến quan sát sau:

Anh/Chị sẽ ở lại Công ty cho dù nơi khác có đề nghị mức lương hấp dẫn hơnLTT1Anh/Chị tự hào khi làm việc tại Công tyLTT2Anh/Chị mong muốn được làm việc lâu dài với Công tyLTT4Anh/Chị trung thành với Công ty mình đang làm việcĐạihọcKinhtếHLTT3SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD42Như vậy, sau khi tiến hành phân tích nhân tố ta thấy các nhân tố đã có sự thay

đổi so với mơ hình ban đầu. Từ đây, ta đưa ra mơ hình hiệu chỉnh như sau:

LươngH1Mơi trường việc làmH2Phúc lợiLòng trung

thành của nhân

viênĐồng nghiệpuếH3Cơ hội đào tạo và

thăng tiếnHH4tếH5KiCác giả thuyết được đưa ra :nhSơ đồ 2.2: Mơ hình hiệu chỉnh

• H1: Lương cao sẽ làm cho nhân viên trung thành với cơng ty hơnhọhơnc• H2: Mơi trường làm việc thuận lợi sẽ khiến nhân viên trung thành với công tyại• H3: Phúc lợi đảm bảo cho nhân viên trung thành với cơng ty hơnĐ• H4: Đồng nghiệp ủng hộ cho nhân viên trung thành với cơng ty hơn

• H5: Cơ hội đào tạo tăng tiến làm cho nhân viên trung thành với công ty hơn.

2.2.3.3. Kiểm định sự tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộcSVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD43Bảng 2.8: Kết quả kiểm định về hệ số tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộcĐạihọcSVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKDPhúc lợiuếHKinhHệ số tương quan

1

Lòng trung thành Mức ý nghĩa

N

160

Hệ số tương quan

0,613**

Đồng nghiệp

Mức ý nghĩa

0,000

N

160

Hệ số tương quan

0,602**

Môi trường làm

Mức ý nghĩa

0,000

việc

N

160

Hệ số tương quan

0,399**

Phúc lợi

Mức ý nghĩa

0,000

N

160

Hệ số tương quan

0,399**

Đào tạo thăng

Mức ý nghĩa

0,000

tiến

N

160

Hệ số tương quan

0,273**

Tiền lương

Mức ý nghĩa

0,000

N

160

**.Sự tương quan là có ý nghĩa ở mức 0,05.Đồng Mơi trường làm

nghiệp

việc

**

0,613

0,602**

0,000

0,000

160

160

1

0,415**

0,000

160

160

**

0,415

1

0,000

160

160

0,136

0,063

0,086

0,431

160

160

0,136

0,063

0,086

0,431

160

160

-0,002

0,093

0,980

0,244

160

160tếLòng trung

thành0,399**

0,000

160

0,136

0,086

160

0,063

0,431

160

1

160

1,000**

0,000

160

-0024

0,759

160Đào tạo

Tiền lương

thăng tiến

0,399**

0,273**

0,000

0,000

160

160

0,136

-0,002

0,086

0,980

160

160

0,063

0,093

0,431

0,244

160

160

**

1,000

-0,024

0,000

0,759

160

160

1

-0,024

0,759

160

160

-0,024

1

0,759

160

160(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra)44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.7: Kết quả phân tích nhân tố EFA lần 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×