Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 36. Form hỗ trợ

Hình 36. Form hỗ trợ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngKẾT LUẬN

Qua q trình nghiên cứu đề tài, phân tích và thiết kế xây dựng phần mềm hỗ trợ

ra quyết định cho nhà quản trị về việc cân bằng dây chuyền sản xuất. Ta thấy được tầm

quan trọng trong việc ra quyết định cho một dây chuyền sản xuất, làm sao cho nó tối

ưu hiệu quả, đạt được số cơng việc cần thiết trong một dây chuyền mà khơng làm lãng

phí thời gian cho các khâu sản xuất. Đề tài hướng đến các thuật tốn bố trí sao cho cân

bằng dây chuyền sản xuất của công ty, từ 2 cách bố trí này ta có thể học được những

hướng đi của các cơng việc, cũng như bố trí sao cho hợp lý hơn. Bố trí theo 2 phướnguếán như sau: theo cách bố trí số cơng việc có thời gian hồn thành nhiều hơn các cơng

việc khác thì cách bố trí này ta phải xác định được số cơng việc có số thời gian hồnHthành, thời gian ngừng của mỗi cơng việc. Còn theo cách bố trí cơng việc có nhiềutếcơng việc khác theo sau thì chúng ta phải xác định cơng việc nào có các cơng việc

khác theo sau nhất, sau đó xác định thời gian ngừng của mỗi cơng việc đó mới đưa ranhđược hiệu suất làm việc của dây chuyền.KiCách bố trí thử đúng sai khơng cho ra giải pháp tối ưu hoặc cân bằng hoàn toàncdây chuyền, nhưng chúng hình thành những hướng dẫn đưa ra những giải pháp khả thi,họhợp lý vừa tiết kiệm thời gian trong thiết kế vừa giảm thời gian chờ đợi giữa các bộ

phận sản xuất. Chương trình thiết kế dể sử dụng thân thiện bao gồm nhiều chức năngạigiúp người dùng có thể xử lý cơng việc của họ nhanh hơn, trợ giúp nhà quản trị raĐđược các quyết định đúng đắn, sắp xếp cơng việc hợp lý hơn và có thể quản lý nhiều

dây chuyền cùng một lúc.

Thông qua quá trình nghiên cứu đề tài tơi rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho

bản thân, từ việc chọn đề tài đến cơng đoạn chạy chương trình và viết báo cáo, tơi đã

học được cách mơ tả một bài tốn, đặt ra những vấn đề và giải quyết chúng, phân tích,

thiết kế mơ hình về các chức năng, xử lý các thuật tốn và tìm hiểu về những cách có

thể xử lý hiệu quả hơn, trau dồi kỹ năng lập trình và tìm hiểu được những kiến thức bổ

ích từ những thứ xung quanh nó, học được các cách ra quyết định để có thể chọn các

phương pháp nào tối ưu nhất có thể.

SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 59Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngHƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Chương trình sẽ cố gắng khắc phục những thứ sai xót, và nâng cao các chức năng

về các cách bố trí trên.

Nghiên cứu ra các thuật tốn giúp tối ưu hóa cân bằng dây chuyền sản xuất. Giúp

người quản trị có thể ra quyết định nhanh chính xác nhất có thể.

Làm cho chương trình càng ngày càng phổ biến trong các doanh nghiệp sản xuấtĐạihọcKinhtếHuếdây chuyền và hổ trợ đắc lực cho nhà quản trị.SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 60Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Thị Minh An, Quản trị sản xuất, Học viện Cơng Nghệ Bưu Chính Viễn

Thơng, 2006,tr 102-108.

[2] Nguyễn Kim Định, Quản lý chất lượng trong doanh nghiệp theo TCVN ISO

9000, NXB Thống kê, TP HCM.

[3] Profile Công ty Cổ phần May và Thương mại Gio Linhuế[4] Phan Hiền, Hệ hỗ trợ ra quyết địnhH[5] Website: http://fast.com.vn/httt-doanh-nghiep/6-giai-doan-trong-quy-trinh-phat-tếtrien-htttnh[6] Website: https://vi.wikipedia.org/wiki/C_th%C4%83ng

[7] Website: http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-phuong-phap-to-chuc-san-xuat-theo-Kiday-chuyen-nhung-uu-diem-va-dieu-kien-ap-dung-91645/họnguyn-th-hi-ync[8] Website: https://www.slideshare.net/strawberryhaiyen90/kha-lun-tt-nghip-Đại[9] Website : http://thuvienso.hce.edu.vnSVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 61Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 36. Form hỗ trợ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×