Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3. Sơ đồ bố trí theo tế bào sản xuất

Hình 3. Sơ đồ bố trí theo tế bào sản xuất

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũngnhau. Tuy nhiên, cũng có trường hợp có thể có sự giống nhau về thiết kế nhưng lại

không giống về sản xuất.

Chuyển đổi sang hình thức bố trí theo nhóm cơng nghệ và tế bào nên phải phân

tích các cơng việc có hệ thống nhằm tìm ra các bộ phận có sự tương thích với nhau.

Rất nhiều phương pháp để thực hiện điều đó, đó là kiểm tra trực quan; nghiên cứu,

xem xét thiết kế dữ liệu hệ thống sản xuất và phân tích đường truyền sản xuất.

Hệ thống sản xuất linh hoạt là hệ thống sản xuất với lượng vừa, nhỏ cũng như

điều chỉnh để thay đổi mặt hàng dựa trên cơ sở của các thiết bị tự động với sự điềuuếkhiển bằng các ứng dụng máy tính hiện nay. Ngày nay, hệ thống sản xuất linh động

đang là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới, hệ thống sản xuấtHlinh động áp dụng rộng rãi trong các bộ phận sản xuất, nó phản ảnh việc ứng dụng tiếntếbộ khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại tạo ra sự thích ứng nhanh đối với sự thay đổinhcủa các môi trường kinh doanh.Ki1.2.5 Thiết kế bố trí sản xuất trong doanh nghiệp

Trong bố trí sản xuất theo sản phẩm, hình thức sản xuất được thiết kế dựa trênhọcmơ hình dòng chảy được chia với các bước công việc khách quan khác nhau, mỗi bước

công việc được làm một cách nhanh nhất nhờ kỹ thuật hóa về máy móc thiết bị và laoạiđộng. Các bước cơng việc thường được nhóm thành từng nhóm có thể quản lý cũngĐnhư được phân giao cho một, vài người thực hiện ở nơi làm việc.

Quá trình quyết định triển khai các kế hoạch cho nơi làm việc tối thiểu các công

việc được gọi là quá trình cân bằng dây chuyền. Mục tiêu của cân bằng dây chuyền là

hình thành các nhóm bước công việc đạt về thời gian gần bằng nhau. Dây chuyền được

cân bằng tốt sẽ làm tối thiểu thời gian ngừng của máy móc, thời gian nghỉ, luồng cơng

việc được đồng bộ, nhịp nhàng từng bước và tối đa mức sử dụng năng lực cũng như

lao động sản xuất tốt hơn.SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 9Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngCó rất nhiều phương pháp khác nhau để cân bằng dây chuyền như: phương

pháp trực quan kinh nghiệm thử đúng sai, phương pháp mơ hình mẫu, phương pháp

tốn học...

Hiện nay cân bằng dây chuyền là vấn đề khó khăn và phức tạp. Có rất nhiều

cách bố trí khác nhau và rất ít khi có phương án tốt hơn tất cả các phương án bố trí

khác. Mặt khác, khi bố trí phải xem xét về trình tự các bước cơng việc để đảm bảo

được quá trình thực hiện và yêu cầu công nghệ. Sự gây cản trở lớn đối với cân bằng

sản xuất dây chuyền là sự khó khăn trong việc lựa chọn nhóm những bước cơng việcuếcó cùng khoản thời gian thực hiện, do những lý do như việc nhóm các bước cơng việc

khơng đạt được u cầu vào cùng một nhóm hoặc có đòi hỏi khác nhau về trang thiếtHbị công nghệ hay những công việc không phù hợp; Giữa độ dài thời gian thực hiện củatếcác công việc cơ sở khác nhau; thiếu khả năng cân đối dây chuyền làm sao tốt nhất donhthứ tự công việc không cho phép tập hợp chúng lại với nhau.

Chúng ta có thể dùng cơng nghệ để xác định phương pháp tối ưu về một số chỉKitiêu mang tính định lượng nhưng không thể tối ưu được khi kết hợp với các u cầucđịnh tính khác. Do đó phương pháp trực quan thử đúng sai được vận dụng phổ biến vàhọrộng rãi nhất với cách tính đơn giản cho dù khơng đưa ra giải pháp tối ưu... Mục đích

của phương pháp này là loại bỏ một số, số lượng các cách bố trí cần lựa chọn, xem xétạitrong số các phương án bố trí nào có một phương án hợp lý phù hợp với những mụcĐtiêu yêu cầu của doanh nghiệp giao.

Theo phương pháp trực quan thử đúng sai, các bước cơng việc sẽ được sắp xếp

bố trí trên dây chuyền. Trong từng bước tiến hành phân tích, kiểm tra đánh giá công

việc, nhận biết công việc cần phải bỏ qua hay có thể làm. Bố trí các cơng việc khả thi

trước vào nơi làm việc thứ nhất. Sau đó rà sốt các cơng việc đã được bỏ qua nhằm tìm

kiếm cơng việc nào trong số những cơng việc đó phù hợp nhất để đưa vào nơi làm việc

đó. Thời gian chu kỳ sẽ là thời gian của việc đưa ra các cơng việc đó. Sau đó dùng

phương pháp trực quan kinh nghiệm đúng sai để lựa chọn công việc nào tốt còn lại bố

trí vào nơi làm việc thứ hai, thứ ba... cho đến khi cả hết công việc được bố trí xong.

SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 10Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngPhương pháp trực quan thử đúng sai sử dụng trong cân bằng dây chuyền sản

xuất bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Xác định các bước công việc và thời gian thực hiện

Đây là bước ban đầu của bố trí thiết kế dây chuyền sản xuất theo sản phẩm, là

cơ sở xác định đầu ra của sản phẩm mong muốn hoặc chu kỳ thời gian, còn quyết định

tổng số lượng lớn nhất của thời gian thực hiện các bước cơng việc, các bước cơng việc

có thể chia giao cho mỗi nơi làm việc và điều này xác định những cơng việc có phù

hợp bố trí trong cùng một nơi làm việc thích hợp hay khơng.uếBước 2: Xác định thời gian chu kỳHThời gian chu kỳ là tổng thời gian mỗi nơi làm việc phải thực hiện tất cả cáctếcông việc tạo ra được một đơn vị đầu ra tốt nhất. Tổng thời gian của các công việc

được phân giao trong bất kỳ nơi làm việc nào không được vượt q thời gian chu kỳ.nhCó hai loại thơng tin chủ yếu, quan trọng nhất đối với mỗi bước công việc là các bướcKicơng việc có độ dài lớn nhất và tổng thời gian thực hiện các công việc.

Công việc dài nhất thấy được thời gian chu kỳ tối thiểu và tổng thời gian thựchọchiện các công việc, cũng như thời gian chu kỳ lớn nhất. Thời gian chu kỳ tối đa và tối

thiểu rất quan trọng, lý do chúng được dùng để xác định giới hạn tiệm cận trên và dướiạicủa yêu cầu đầu ra và có thể đạt tới của mỗi bộ phậnĐTheo quy tắc chung, thời gian chu kỳ được xác định dựa vào thời gian căn cứ

của lượng đầu ra dự kiến. Nếu chu kỳ thời gian không nằm giữa giới hạn lớn nhất và

nhỏ nhất thì phải coi lại đầu ra dự kiến. Thời gian chu kỳ có cơng thức như sau:

OT

CTKH = D

Trong đó:CTKH - Thời gian chu kỳ kế hoạch

OT- Thời gian làm việc trong ngàyD- Đầu ra dự kiếnSVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 11Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngBước 3: Xác định trình tự các bước cơng việc

Trong bước này cần vẽ được thứ tự diễn ra của các công việc thực hiện. Đây

chính là sơ đồ cho thấy một trật tự logic được sắp xếp hợp lý giữa công việc đứng

trước và những cơng việc theo sau. Nó rất có lợi trong việc cân bằng dây chuyền sản

xuất. Ví dụ từ bảng cơng việc ta có thể thực hiện được sơ đồ thứ tự cơng việc nhưcKinhtếHuếtrong hình sau.họHình 4. Trình tự các bước làm việcBước 4: Tính số nơi làm việc tối thiểu để đảm bảo sản xuất đạt đầu ra theo kếĐạihoạch dự kiến.Về mặt lý thuyết, số nơi làm việc dự kiến cần thiết nhỏ nhất được xác định theo

cơng thức sau:∑t

Nmin =

Trong đó :iiCTKH

ENmin - Số nơi làm việc tối thiểu∑ti- Tổng thời gian thực hiện các công việc i (i=1,n)iCTKH - Thời gian chu kỳ kế hoạch

SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 12Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngBước 5: Bố trí thử phương án ban đầu và đánh giá hiệu quả về mặt thời gian

trong trường hợp thiết kế bố trí dây chuyền sản xuất mới. Đối với các doanh nghiệp

đang hoạt động dây chuyền thiết bị đã được bố trí thì tiến hành đánh giá hiệu quả về

mặt thời gian.

Do mục đích của cân bằng dây chuyền là làm sao để giảm hết nhất có thể về

thời gian ngừng của máy hoặc nơi làm việc nên tỉ lệ % thời gian chờ trong tổng thời

gian hoạt động của mỗi phương án bố trí là rất quan trọng.

Thời gian ngừng máy tại một nơi làm việc là :uếThời gian ngừng máy tại một nơi làm việc bằng thời gian chu kỳ trừ cho thờiHgian sử dụng tại nơi làm việc.tếThời gian ngừng máy của tất cả các dây chuyền bằng tổng thời gian ngừng máy

tại các nơi làm việc.nhTỉ lệ thời gian ngừng máy của cả dây chuyền là tỉ số giữa tổng thời gian ngừngKimáy và thời gian sẵn có, được xác định theo cơng thức sau:

(Tổng thời gian ngừng máy)

x 100

Mmin x CTKHcTỷ lệ thời gian ngừng máy =EAEhọAHiệu quả dây chuyền được xác định bằng 100% trừ đi tỷ lệ thời gian ngừngạimáy hoặc bằng thời gian làm việc chia cho thời gian sẵn có.ĐBước 6: Cải tiến phương án đã bố trí để tìm phương án tốt hơn. Để cải tiến có

thể áp dụng ngun tắc “ Bố trí theo thời gian hồn thành dài nhất ” như sau:

-Ưu tiên bố trí có số công việc dài nhất trước nhưng lưu ý phải đảm bảo u

cầu cơng việc trước nó.-Tính số thời gian còn lại của các nơi làm việc đó.-Nếu điều kiện cho phép có thể bố trí ghép thêm cơng việc dài nhất tiếp theo.-Tiếp tục cho đến hết.SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3. Sơ đồ bố trí theo tế bào sản xuất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×