Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Sơ đồ thuật toán chương trình

2 Sơ đồ thuật toán chương trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

3.3GVHD: ThS. Lê Viết MẫnGiao diện chương trình

3.3.1Giao diện đăng nhậpĐẠIH

CKIN

HTẾHUHình 3. 2 Giao diện đăng nhậpGHình 3.2 thể hiện trang đăng nhập, khi người dùng truy cập vào đường dẫnNhttp://localhost:5000 giao diện đăng nhập sẽ xuất hiện. Ở giao diện đăng nhập có haiTRƯtrường nhập dữ liệu Email và Password

- Nếu đã có tài khoản thì người dùng có thể đăng nhập vào giao diện trang chủ sau

khi điền đầy đủ thông tin và nhấn vào nút Login.

- Nếu người dùng nhập Email hoặc tài khoản khơng đúng thì sẽ xuất hiện thơng báo

"Khơng tìm thấy tài khoản, kiểm tra lại username hoặc password."

- Nếu chưa có tài khoản thì người dùng click vào đường dẫn "Create an account" để

chuyển sang trang đăng kí.SVTH: Nguyễn Đình Tiến

34Khóa luận tốt nghiệp

3.3.2GVHD: ThS. Lê Viết MẫnGiao diện đăng kýNGĐẠIH

CKIN

HTẾHUHình 3. 3 Giao diện đăng kýƯHình 3.3 thể hiện trang đăng kí gồm ba trường Username, Email, PasswordTR- Ở trường Username nếu tên người dùng dưới 5 kí tự hoặc tên người dùng đã

tồn tại thì sẽ xuất hiện dấu "X" ở bên cạnh và kèm theo thông báo "Tên người dùng nên

có từ 5 kí tự trở lên" hoặc "Tên người dùng đã tồn tại"

- Ở trường Email nếu Email nhập không hợp lệ hoặc đã tồn tại thì sẽ xuất hiện

dấu "X" ở bên cạnh, đồng thời xuất hiện thơng báo "Vui lòng nhập Email hợp lệ" hoặc

"Email này đã tồn tại"SVTH: Nguyễn Đình Tiến

35Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Lê Viết Mẫn- Ở trường Password thì phải có ít nhất từ 5 kí tự trở lên mới được coi là hợp

lệ, nếu không hợp lệ sẽ xuất hiện dấu "X" ở bên cạnh kèm theo thông báo "mật khẩu phải

có ít nhất 5 kí tự"

3.3.3Giao diện chínhTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHUHình 3. 4 Giao diện chínhHình 3.4 Người sau khi đăng nhập thành cơng giao diện chính sẽ xuất hiện gồm:

- Tên người dùng

- Số lượng người "Online" thời điểm hiện tại

- Nút đăng xuất

- Bảng bên trái sẽ hiển thị thơng báo và thao tác chính

- Bảng bên phải hiển thị danh sách người dùngSVTH: Nguyễn Đình Tiến

36Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Lê Viết MẫnTẾHUHình 3. 5 Giao diện Chat GroupN

HHình 3.5 Sau khi bấm vào Group:KI- Người dùng sẽ thấy được nội dung tin nhắn, ngươi gửi, thời gian gửi

C- Người dùng có thể gửi tin nhắn hoặc tài liệuH- Khi có người dùng khác đang nhập tin nhắn ở góc phải sẽ xuất hiện thơng báoĐẠI"đang nhập".TRƯNGHình 3. 6 Giao diện Chat UserSVTH: Nguyễn Đình Tiến

37Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Lê Viết MẫnHình 3.6 Giao diện Chat User

- Người dùng sẽ thấy được nội dung tin nhắn, ngươi gửi, thời gian gửi

- Người dùng có thể gửi tin nhắn hoặc tài liệu

- Khi có người dùng khác đang nhập tin nhắn ở góc phải sẽ xuất hiện thơng báo

"đang nhập".

3.3.4Cơ sở dữ liệu của ứng dụngƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHUHình 3. 7 Cơ sở dữ liệu ứng dụngTRHình 3.7 Cơ sở dữ liệu của ứng dụng, dựa vào thao tác trên Robo 3T, Admin có thể

thêm, sửa, xóa người dùng hoặc nội dung chat.

3.4Vận hành hệ thống

Sau khi hoàn thành ứng dụng, người quản lí sẽ tiến hành khởi động chương trìnhgồm các bước sau:

-Bước 1: Vào thư mục cài đặt MongoDB khởi chạy CSDL, đường dẫn mặc định

(C:/Program Files\MongoDB\Server\3.6\bin)SVTH: Nguyễn Đình Tiến

38Khóa luận tốt nghiệp

-GVHD: ThS. Lê Viết MẫnBước 2: Mở hai cửa sổ Command prompt từ thư mục bin chạy lần lượt câu lệnh

mongod và mongo.H

CKIN

HTẾHUHình 3. 8 Chạy lệnh mongodTRƯNGĐẠIHình 3. 9 Chạy lệnh mongoSVTH: Nguyễn Đình Tiến

39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Sơ đồ thuật toán chương trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×