Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Sơ đồ tình huống hệ thống

4 Sơ đồ tình huống hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Lê Viết MẫnHệ thống có ba tác nhân đó là User, Admin, Phần mềm Robo 3T trong đó:

-User là đối tượng sử dụng trực tiếp hệ thống-Server là mối quan hệ tổng quát hóa của Admin và phần mềm robo 3T, dùng để

xử lí CSDL đồng thời truyền các gói tin cho người dùng trong hệ thống.

Chức năng đăng nhập2.4.2UHN

HĐăng nhập<>TẾ<>Kiểm tra tài khoảnTạo tài khoản<>KI<>UserKiểm tra mật khẩuH

CThơng báo lỗiĐẠIHình 2. 2 Sơ đồ đăng nhậpNGBảng 2. 2 Chức năng đăng nhập của User

Đăng nhậpTRMô tảƯTên Use-caseUse-case cho phép người dùng đăng nhập thực hiện chức năng

của mìnhActorUserĐiều kiện kíchKhi người dùng truy cập vào hệ thốnghoạt

Điều kiệnNgười dùng phải có tài khoản trong hệ thốngtrước

SVTH: Nguyễn Đình Tiến

19Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Lê Viết MẫnĐiều kiện sauNgười dùng đăng nhập thành côngLuồng sự kiện1. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhậpchính2. Người dùng nhập Email và mật khẩu

3. Nếu thành công hệ thống sẽ tự động chuyển sang thao tác

trang chủ

4. Use-case kết thúc

Khi người dùng nhập sai Email và mật khẩuphụ1. Thông báo lỗiTẾHULuồng sự kiệnN

H2. Quay lại bước 2 trong luồng sự kiện chínhKIKhi người dùng chọn chức năng tạo tài khoản, hệ thống sẽẠIH

Cchuyển sang trang đăng kí tài khoảnChức năng đăng kíNGĐ2.4.3TRƯKiểm tra tài khoảnUser<>Đăng kí<><><>Thơng báo lỗiKiểm tra EmailKiểm tra mật khẩuHình 2. 3 Sơ đồ đăng kýSVTH: Nguyễn Đình Tiến

20Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Lê Viết MẫnBảng 2. 3 Chức năng đăng kí của User

Tên Use-caseĐăng kíMơ tảUse-case cho phép người dùng đăng kí trước khi sử dụng hệ

thốngActorUserĐiều kiện kíchKhi người dùng chon tạo tài khoản trên trang đăng nhậpUhoạtNgười dùng chưa có tài khoản trong hệ thốngHĐiều kiệnTẾtrướcNgười dùng đăng kí thành cơngLuồng sự kiện1. Hệ thống hiển thị màn hình đăng kíchính2. Người dùng nhập Email, tên đăng nhập và mật khẩuH

CKIN

HĐiều kiện sauẠI3. Nếu thành công hệ thống sẽ tự động chuyển sang thao tácGĐtrang chủN4. Use-case kết thúcphụTRƯLuồng sự kiệnKhi Email đã tồn tại trong hệ thống1. Thông báo lỗi

2. Quay lại bước 2 trong luồng sự kiện chính

Khi tên đăng nhập đã tồn tại hoặc dưới 5 kí tự

1. Thơng báo lỗi

2. Quay lại bước 2 trong luồng sự kiện chính

Khi mật khẩu dưới 5 kí tựSVTH: Nguyễn Đình Tiến

21Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Lê Viết Mẫn

1. Thông báo lỗi

2. Quay lại bước 2 trong luồng sự kiện chínhChức năng thao tác trang chủ của User2.4.4Gửi fileNhắn tin

<>U<>Đăng nhậpN

H<>KIThao tác trang chủ

<><>TẾ<><>H<>Chọn GroupHiển thịNhắn tin

<>Chọn Use

CUserTải fileĐăng xuấtGửi file

<>Hiển thịTải fileĐẠIH<><>NGHình 2. 4 Sơ đồ thao tác trang chủƯBảng 2. 4 Thao tác trang chủ

Thao tác trang chủMô tảUse-case cho phép người dùng sử dụng các chức năng chính củaTRTên Use-caseứng dụng Chat

ActorUserĐiều kiện kíchKhi người dùng đăng nhập, đăng kí thành cơnghoạt

Điều kiệnKhơngSVTH: Nguyễn Đình Tiến

22Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Lê Viết Mẫntrước

Điều kiện sauKhôngLuồng sự kiện1. Hệ thống hiển thị giao diện thao tác trang chủchính2. Hệ thống hiển thị số người đang sử dụng

3. Người dùng chọn Group

- Nội dung tin nhắn trong Group sẽ hiển thịU- Người dùng có thể nhắn tin, gửi tài liệu và tải tài liệuTẾH4. Người dùng chon UserN

H- Nội dung tin nhắn giữa User sẽ hiển thịKI- Người dùng có thể nhắn tin, gửi tài liệu và tải tài liệuKhôngƯChức năng của ServerTR2.4.5NGĐẠIphụHLuồng sự kiện

C5. Use-case kết thúc khi người dùng chọn đăng xuấtXử lí CSDLServerTruyền gói tinHình 2. 5 Sơ đồ thao tác server

SVTH: Nguyễn Đình Tiến

23Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Lê Viết MẫnBảng 2. 5 Thao tác Server

Tên Use-caseThao tác serverMơ tảUse-case thể hiện q trình hoạt động của serverActorServerĐiều kiện kíchKhi nhận được dữ liệu từ phía người dùnghoạt

Điều kiệnUKhôngTẾHtrước

Lưu dữ liệu thành côngLuồng sự kiệnKhi người dùng nhập tin nhắn. CSDL sẽ được gửi đến server xửchính

CKIN

HĐiều kiện sauH1. Hiển thị lưu tin nhắn thành côngẠI2. Phát lại tin nhắn cho tất cả người dùng trong hệ thốngGĐKhi người dùng gửi tập tin. Dữ liệu sẽ được lưu trên serverTRƯN1. Lưu đường dẫn đến tài liệu dưới dạng tin nhắn2. Hiển thị lưu tin nhắn thành công

3. Hiển thị thông tin của tài liệu (tên, dụng lượng, kiểu file,…)4. Phát lại tin nhắn cho tất cả người dùng trong hệ thống

Luồng sự kiệnKhi người dùng không nhập nội dung nhưng vẫn gửi điphụ1. Không lưu vào CSDL

2. Khơng phát lại tin nhắn cho các người dùng còn lạiSVTH: Nguyễn Đình Tiến

24Khóa luận tốt nghiệp

2.5GVHD: ThS. Lê Viết MẫnSơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

2.5.1Sơ đồ đăng kíUserĐăng kíServerCSDLGửi thơng tin đăng kíHUThực thiKIN

HTẾGửi email,tên user, mật khẩuReturn kết quả

Calt Đăng kíKiểm traThành cơngĐẠIHChuyển đến trang chủThơng báo lỗiTRƯNGThất bạiHình 2. 6 Sơ đồ tuần tự đăng kí

Khi User sử dụng lần đầu phải đăng kí tài khoản để sử dụng ứng dụng, khi User

nhập email, tên người dùng, mật khẩu và gửi đi, thông tin sẽ chuyển đến Server, khi đó

Server sẽ kiểm tra trong CSDL nếu email hoặc tên ngươì dùng đã tồn tại thì sẽ xuất raSVTH: Nguyễn Đình Tiến

25Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Lê Viết Mẫnthơng báo ở trang đăng kí, u cầu người dùng nhập lại. Nếu chưa có trong CSDL thì

thơng tin người dùng sẽ được lưu lại, Server sẽ chuyển người dùng đến trang chủ.

Sơ đồ đăng nhập2.5.2Đăng

nhậpServerCSDLUUserTẾThực thiHGửi thông tin đăng nhậpGửi email, mật khẩuKIN

HKiểm tra

Return kết quả

Calt Đăng nhậpThành côngThông báo lỗiTRƯNGThất bạiĐẠIHChuyển đến trang chủHình 2. 7 Sơ đồ tuần tự đăng nhập

Khi User phải thực hiện đăng nhập trước khi đi vào sử dụng hệ thống, khi người

dùng nhập Email và mật khẩu ở trang đăng nhập, sau đó thơng tin sẽ được chuyển tới

Server, khi đó Server sẽ tìm trong CSDL nếu có kết quả thì sẽ chuyển người dùng đến

trang chủ, nếu khơng tìm thây sẽ xuất hiên thông báo lỗi ra trang đăng nhập.SVTH: Nguyễn Đình Tiến

26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Sơ đồ tình huống hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×