Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm:

3 Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, đối tượng khách hàng, thậm chí đa dạng

hóa sản phẩm một cách dễ dàng.SEO nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp.Xuất hiện nhiều trên trang kết quả tìm kiếm khiến doanh nghiệp của bạn dễ dàng

được biết đến.Xuất hiện ở những vị trí cao hàm ý doanh nghiệp của bạn hoạt động lâu năm và là

website đáng tin cậy.

4.3.3 Mục đích của tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm trong xây dựng hệ thống :

Để giúp hệ thống trở nên dễ tìm kiếm. Tơi áp dụng phương pháp tối ưu hóacơng cụ tìm kiếm.HU+ Liệt kê các từ khóa như: May mặc, dệt may, sợi bông, áo quần, xuất khẩu, kpiTẾnhân sự, lương, thu nhập cao, nhân sự dệt may, may mặc Việt Nam, cơng nhân, việcKI

N

Hlàm, phong cách …+ Phân tích xu hướng sản phầm trên internet: Dựa vào công cụ hỗ trợ của

CGoogle ta dễ dàng xác định được mức độ tìm kiếm của từ khóa đó. Sau đây là các víTRƯNGĐẠIHdụ tiêu biểu:49Ví dụ 1: Xác định mức độ tìm kiếm của nhóm từ khóa: May mặc, dệt may,KI

N

HTẾHUxuất khẩu bằng cơng cụ Google Trends.Hình 4.7: Phân tích các từ khóa “may mặc ”, “ dệt may”, “ xuất khẩu” dựa vàoH

Ccơng cụ Google trends

(Nguồn: https://www.google.com/trends)ẠICó thể thấy rằng mức độ quan tâm của từ khóa “xuất khẩu” là cao nhất so với haiGĐtừ khóa còn lại. “ Dệt may” và “ may mặc” có độ chênh lệch xấp xỉ nhau.NVí dụ 2: Xác định mức độ tìm kiếm của nhóm từ khóa: Kpi nhân sự, nhânTRƯsự dệt may, may mặc Việt Nam bằng cơng cụ Google Trends.50

U

H

TẾ

KI

N

HC

H

ẠIĐHình 4.8: Phân tích các từ khóa “kpi nhân sự ”, “nhân sự dệt may”, “mayNGmặc Việt Nam” dựa vào công cụ Google trends

(Nguồn: https://www.google.com/trends)TRƯTừ khóa “ kpi nhân sự” có độ quan tâm rất cao so với hai từ khóa còn lại. Được

xem là từ khóa hot cho trang.Ví dụ 3: Xác định mức độ tìm kiếm của nhóm từ khóa: Lương, thu nhập

cao, việc làm, công nhân, phong cách bằng công cụ Google Trends51

U

H

TẾ

KI

N

HC

H

ẠI

ĐGHình 4.9: Phân tích các từ khóa “lương ”, “thu nhập cao”, “việc làm”, “phongƯNcách”, “công nhân” dựa vào cơng cụ Google trends

(Nguồn: https://www.google.com/trends)TRQua hình 4.9 ta có thể thấy rằng “việc làm” là từ khóa có mức độ quan tâm rất

lớn. Tiếp đến theo thứ tự là “ lương ”, “công nhân”, “ phong cách” và cuối cùng là

“thu nhập cao”.52KẾT LUẬN

Đánh giá năng lực nhân sự là một trong những yếu tố tất yếu của mọi doanh

nghiệp nói chung và cơng ty cổ phần dệt may Gio Linh nói riêng. Một doanh nghiệp

muốn phát triển lớn mạnh thì việc áp dụng cơng nghệ thơng tin trong mọi lĩnh vực là

việc được quan tâm hàng đầu. Đề tài khóa luận này hướng đến nghiên cứu xây dựng

Hệ thống đánh giá năng lực nhân sự. Từ thực tế của việc chấm công nhân sự bằng

phương pháp thủ công có quá nhiều bất tiện và khó khăn như gây mất thời gian, số

lượng cơng nhân lớn thì sẽ khó quản lí, dữ liệu lớn sẽ dễ tính tốn sai là điều không thể

tránh khỏi và việc lưu trữ trên sổ sách, thuê nhân sự cũng sẽ tốn rất nhiều chi phí củacơng ty. Chính vì vậy giải pháp cho vấn đề này là xây dựng một hệ thống đánh giáHUnăng lực nhân sự. Đây sẽ là hệ thống đo lương và đánh giá hiệu suất của nhân viênTẾthông qua các số liệu, chỉ tiêu định lượng. Chỉ số KPI sẽ cho doanh nghiệp thấy hiệuKI

N

Hquả làm việc của toàn cơng ty, nhân viên, cơng nhân. Từ đó tạo động lực làm việc cho

nhân viên với kết quả đánh giá thực hiện cơng việc hiệu quả.

CQua q trình nghiên cứu một cách tổng quát nhất về việc xây dựng một hệ thốngHđánh giá năng lực nhân sự cho công ty cổ phần dệt may Gio Linh về cơ bản đã hồnẠIthành được phần nào mơ phỏng được một giao diện quản lí chấm cơng nhân sự, thựcĐhiện được các mục tiêu đề ra đó là giới thiệu được thơng tin hệ thống về đánh giá nhânNGsự và tạo được một giao diện quản lí nhân sự.ƯMặc dù hệ thống về cơ bản đã đáp ứng khá đầy đủ các mục tiêu đề ra. Tuy nhiênTRdo hạn chế về mặt thời gian, kiến thức và các yếu tố khác nên tồn tại nhiều thiếu sót là

điều khơng thể tránh khỏi. Hệ thống tuy được triển khai nhưng chưa thể hiện đầy đủ

một hệ thống đánh giá năng lực chuyên nghiệp cũng như đạt được một CSDL lớn cho

hệ thống.

Để khắc phục những thiếu sót trên cần có nhiều thời gian và đặc biệt là kiến thức

chuyên môn làm sao để tối ưu được các công cụ đánh giá năng lực nhân sự, giao diện

hệ thống chuyên nghiệp hơn trong tương lai. Vì vậy khóa luận này vẫn còn khá nhiều

thiếu sót, song hy vọng khóa luận này sẽ là một đề tài có ích, phần nào giúp đỡ được

việc đánh giá nhân sự cho mọi công ty với số lượng lớn nhân sự.53TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bài giảng Phát Triển Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế, Học Viện Ngân Hàng

2. Những tiêu chí đánh giá nhân viên hiệu quả nhất

(https://http://hanhchinhnhansu.com/nhung-tieu-chi-danh-gia-nhan-vien-hieu-qua/)

3. Cấu trúc Folder Codeigniter (https://sites.google.com/site/hoquocdung/laptrinh-ung-dung-web)

4. Giới thiệu về Email Marketing (http://crmviet.vn/email-marketing-la-gi-emailmarketing-mang-lai-loi-ich-gi/)

5. Định nghĩa PHP (https://vi.wikipedia.org/wiki/PHP)6. Giới thiệu về PHPMyAdmin (https://vi.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin)KI

N

H(https://vi.wikipedia.org/wiki/CodeIgniter)TẾ8. Giới thiệu về PHP Framework CodeIgniterHU7. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MSQL (https://vi.wikipedia.org/wiki/MySQL)9. Thế nào là AdminLTE

C(https://thanhasp.net/html-javascript/adminlte-bootstrap-responsive-admin-mien-Hphi-chat-luong/)ẠI10. Giới thiệu về SEOTRƯNGĐ(https://vi.wikipedia.org/wiki/Tối_ưu_hóa_cơng_cụ_tìm_kiếm)54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×