Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tại sao cần đánh giá nhân viên?

Tại sao cần đánh giá nhân viên?

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu tổng quát của đề tài nghiên cứu là: giới thiệu về hệ thống đánh giá

năng lực nhân sự, cách thức để cài đặt bằng ngơn ngữ lập trình PHP.Từ đó ứng dụng

có thể được xây dựng và triển khai nhằm giúp ích cho công tác đánh giá nhân sự trở

nên dễ dàng và thuận lợi hơn cho người sử dụng và sự phát triển của công ty sau này.

- Mục tiêu nghiên cứu cụ thể:

+ Khảo sát nắm bắt tình hình hiện tại của nhà máy may Gio Linh.

+ Phân tích cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ.

+ Nghiên cứu để nắm vững được quy trình đánh giá nhân sự.+Nắm được kiến thức cơ bản về ngơn ngữ lập trình PHP.

cầu cơ bản.KI

N

H3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứuTẾHU+Tìm hiểu được quy trình xây dựng và triển khai hệ thống đáp ứng được các yêu- Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống thu thập thông tin đánh giá về năng lực nhân

Csự dệt mayH- Phạm vi nghiên cứu:ẠI+ Về nội dung: Đề tài tập trung vào quy trình đánh giá nhân sự để triển khai vàĐxây dựng một hệ thống đánh giá năng lực nhân sự.Tỉnh Quảng Trị.NG+Về không gian: Đề tài được thực hiện tại Công Ty Cổ Phần Dệt May Gio Linh -TRƯ+Về thời gian: Đề tài dự kiến thực hiện và hoàn thành từ ngày 16/2/2018 đến

ngày 20/4/2018.4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tham khảo các tài liệu thơng tin mà cơng ty

cung cấp ngồi ra còn có sách, vở, báo chí và internet. Chủ động tìm kiếm, chọn lọc,

tiếp thu những kiến thức. Từ đó để trau dồi kiến thức đánh giá được ưu nhược điểm và

cách thức vận hành.

- Phương pháp quan sát: Quan sát quy trình đánh giá nhân viên.2- Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống: Tổng hợp các kiến thức đã học và

thơng tin có được.

- Phương pháp lập trình theo hướng chức năng: Phương pháp xây dựng hệ thống

bằng ngơn ngữ lập trình PHP.

- Phương pháp thu thập dữ liệu, tìm kiếm thơng tin.

5.Nội dung khố luận

Ngồi phần đặt vấn đề và kết luận, khoá luận này gồm 4 chương:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, CÁC GIẢI PHÁP HIỆN TẠI VÀ

CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN HỆ THÔNGChương này giúp ta nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh giá năng lựcHUnhân sự làm cơ sở cho việc quản lí tiền lương, những khó khăn trong việc quản lí để từTẾđó đề ra giải pháp thích hợp. Bên cạnh đó cho biết thêm các công cụ hỗ trợ cho việcKI

N

Hphát triển hệ thống.CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA NƠI THỰC TẬP

CĐây là chương giới thiệu tổng quan về công ty để nắm vững được tình hình hiệnHnay của cơng ty từ đó có thể thấy được những ưu nhược điểm trong phát triển sản xuấtẠIkinh doanhĐCHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNGNGChương này tập trung mơ tả bài tốn, phân tích hệ thống về chức năng thơng quaviệc trình bày các sơ đồ như sơ đồ chức năng, sơ đồ ngữ cảnh, sơ đồ luồng dữ liệu,TRƯthiết kế giao diện…làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống sau này.

CHƯƠNG 4: THỰC THI CÁC CÔNG CỤ QUẢNG BÁ HỆ THỐNG

Chương này đi sâu vào việc quảng bá hệ thống bằng các cơng cụ và trình bày

một số kết quả đạt được sau khi triển khai hệ thống và thực hiện gửi mail marketing.3PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, CÁC GIẢI PHÁP HIỆN TẠI VÀ CÔNG CỤ

PHÁT TRIỂN HỆ THÔNG

1.1. Tầm quan trọng của việc đánh giá năng lực nhân sự làm cơ sở cho việc

quản lý tiền lương:

1.1.1. Tầm quan trọng của việc đánh giá năng lực nhân sự:

Đánh giá nhân viên là điều bất cứ một doanh nghiệp hay nhà quản lý nào cũng

cần. Muốn biết nhân viên có làm việc hiệu quả hay phù hợp với văn hóa cơng ty hay

khơng đều cần những tiêu chí đánh giá nhất định.Đánh giá nhân viên có thể coi là một trong những khâu quan trọng nhất trong quyHUtrình quản lý nhân viên để có thể xét duyệt sự hồn thành nhiệm vụ, mức độ phù hợpTẾvới công việc, với công ty của một nhân viên theo định kỳ, từ đó đưa ra chế độ thưởng,KI

N

Hphạt hợp lý.Đây là công việc vô cùng cần thiết, không thể thiếu để các nhà quản lý có thể

Cnâng cao hiệu quả làm việc, động viên nhân viên cũng như thúc đẩy kịp thời, giúpHnhân viên khắc phục những thiếu sót.ẠITuy nhiên việc đánh giá nhân viên không phải là điều dễ dàng khi công ty bạn cóĐmột số lượng nhân viên quá lớn. Cụ thể là nhà máy may Gio Linh gần 500 công nhânNGviệc đánh giá thủ cơng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, tiêu tốn thời gian.Việc lưu trữ thôngtin được thực hiện trên giấy tờ sổ sách cũng sẽ tốn rất nhiều chi phí và cơng sức.TRƯ1.1.2. Định nghĩa tiền lương:

Tiền lương (thu nhập ) là khoản tiền mà Hội đồng quản trị, Giám đốc trả cho cán

bộ Lãnh đạo, quản lý Công ty và chuyên viên, kỹ sư, cán sự, kỹ thuật viên, công nhân,

nhân viên phục vụ các bộ phận trực thuộc Công ty để thực hiện công việc theo phân

công. Tiền lương được trả căn cứ đánh giá giá trị công việc và hiệu quả công việc

mang lại.

Tiền lương, thu nhập: Bao gồm mức lương theo chức danh công việc, lương hiệu

quả, lương thưởng vượt năng suất, mức phụ cấp và các khoản lương bổ sung khác.41.1.3 Vai trò của quản lí tiền lương :

Các chức năng của tiền lương đã thể hiện vai trò rất quan trọng của nó; nhất là

trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay vai trò của tiền lương, thu nhập trong

các doanh nghiệp lại càng thể hiện rõ hơn. Nên tất yếu một đòi hỏi đặt ra là phải quản

lý tốt tiền lương, thu nhập và ngày càng hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương, thu nhập

trong các doanh nghiệp nhằm mục đích:

+ Đưa tiền lương trở thành thước đo giá trị sức lao động. tiền lương gắn với năng

suất, chất lượng và hiệu quả công viêc. Thực hiện triệt để "tiền tệ hoá" tiền lương

trong khu vực sản xuất kinh doanh.+ Tiền lương đảm bảo tái sản xuất sức lao động, tiền lương trở thành thu nhậpHUchính, kích thích người lao động làm việc phát huy với mọi khả năng tiềm tàng củaTẾcon người. Từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò đòn bẩyKI

N

Hkinh tế của tiền lương.+ Đảm bảo phân phối công bằng, hợp lý. Tiền lương phải trả theo lao động,

Cchống phân phối bình quân và đảm bảo quan hệ hợp lý về thu nhập giữa các nghề,Hngành.ẠI+ Khắc phục những hạn chế của cơ chế quản lý cũ, để từ đó Nhà nước quản lý vàĐkiểm sốt được tiền lương thu nhập bằng các cơng cụ điều tiết thích hợp, củng cố trậtNGtự kỷ cương pháp luật của Nhà nước.1.2 Những khó khăn trong việc đánh giá năng lực nhân sự :TRƯTrong hoạt động của một doanh nghiệp việc đánh giá năng lực nhân sự để từ đó

có chế độ đãi ngộ phù hợp, được thơng qua việc quản lí tiền lương cho nhân viên là

một vấn đề quan trọng không thể thiếu. Tuy nhiên, trong một doanh nghiệp, thực trạng

làm việc của từng nhân viên khơng giống nhau, đòi hỏi sự tính tốn chi tiết, chính xác

tiền lương cho từng nhân sự. Sự phức tạp trong mức độ làm việc của từng cá nhân dẫn

đến khó khăn trong việc quản lý tiền lương trong doanh nghiệp.5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tại sao cần đánh giá nhân viên?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×