Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
9 Thiết kế giải thuật

9 Thiết kế giải thuật

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết MẫnNhà quản lý nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống. Hệ thống

sẽ kiểm tra thông tin đăng nhập và mật khẩu. Nếu thông tin sai hệ thống sẽ yêu cầu

nhập lại, nếu đúng thì sẽ hiển thị chương trình chính.TRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHU2.9.2 Giải thuật LưuHình 2. 10 Giải thuật Lưu

Nhà quản lý sẽ nhập thông tin cần lưu, hệ thống sẽ kiểm tra kí tự và kiểu dữ

liệu nhập vào đã đúng chưa. Nếu đúng hệ thống sẽ lưu thông tin vào hệ thống,

ngược lại sai thì sẽ đưa ra thơng báo và yêu cầu nhập lại.SVTH: Lê Quang Vinh34Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết MẫnTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHU2.9.3 Giải thuật SửaHình 2. 11 Giải thuật Sửa

Nhà quản lý sẽ chọn thông tin cần sửa, hệ thống sẽ kiểm tra kí tự và kiểu dữ

liệu muốn sửa nhập vào đã đúng chưa. Nếu đúng hệ thống sẽ sửa thông tin đã sửa

vào hệ thống, ngược lại sai thì sẽ đưa ra thơng báo và yêu cầu nhập lại.SVTH: Lê Quang Vinh35Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết MẫnN

HTẾHU2.9.4 Giải thuật xóaKIHình 2. 12 Giải thuật xóaH

CNhà quản lý sẽ chọn thơng tin cần xóa, nếu đồng ý sẽ xóa khỏi hệ thống, nếu

khơng đồng ý sẽ khơng xóa dữ liệu đó khỏi hệ thống.TRƯNGĐẠI2.9.5 Giải Thuật điểmHình 2. 13 Giải thuật điểm

SVTH: Lê Quang Vinh36Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết MẫnSau khi hoàn thành các dự án được giao, các sinh viên nhận được các điểm

số về chuyên môn, kỷ luật, kinh nghiệm. Các điểm số sẽ được kiểm tra dữ liệu,

kiểu số nếu sai yêu cầu nhập lại . Nếu đúng kiểm tra tổng điểm lớn hơn hoặc bằng

28 điểm thông báo sinh viên đó là “xuất sắc” lưu vào hệ thống , nếu sai kiểm tra

tổng điểm đó lớn hơn hoặc bằng 26 nếu đúng thơng báo sinh viên đó là “giỏi” lưu

vào hệ thống, nếu sai tiếp tục kiểm tra tổng điểm lớn hơn hoặc bằng 23 điểm nếu

đúng thơng báo sinh viên đó là “ khá” lưu vào hệ thống, nếu sai tiếp tục kiểm tratổng điểm lớn hơn hoặc bằng 19 điểm nếu đúng thông báo sinh viên đó là “ trungHUbình” lưu vào hệ thống, nếu sai thơng báo sinh viên đó là “ kém” và lưu vào hệTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾthống.SVTH: Lê Quang Vinh37Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết MẫnCHƯƠNG III: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THỰC TẬP SINH

3.1 Cài đặt

Để xây dựng phần mềm quản lý thực tập sinh, chúng ta cần phải cài đạt

Visual studio 2017,SQL Server 2012

• Bước 1: Cài đặt Visual studio 2017 là mơi trường để xây dựng nên phần

mềm• Bước 2: Cài đặt SQL Server 2012 để xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống3.2 Giao diện phần mềmNếu thất bại : Báo lỗi “ Tên đăng nhập hoặc tài khoản khơng đúng” vàHNếu thành cơng: mở giao diện chính ra của người quản lý

CKIN

H3.2.1 Giao diện đăng nhập

Hiển thị giao diện khi đăng nhập phần mềm:TẾHU• Bước 3: Code phần mềm và tích hợp với SQL Server 2012 để chạy hệ thốngTRƯNGĐẠIquay lại trang đăng nhậpHình 3. 1 Form đăng nhập hệ thống

SVTH: Lê Quang Vinh38Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫn3.2.2 Tab trường

Hiển thị thông tin trường có sinh viên thực tập tại cơng ty

• Button(Lưu): lưu thơng tin trường

• Button(Sửa): sửa thơng tin trường

• Button(Xóa):xóa thơng tin trường

• Button(Clear): xóa thơng tin ở các textboxTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHU• Button (Thốt): thốt khỏi phần mềmHình 3. 2 Tab trường

3.2.3 Tab dự án

Hiển thị các dự án có trong cơng ty

• Button(Lưu): lưu thơng tin dự án

SVTH: Lê Quang Vinh39Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫn• Button(Sửa): sửa thơng tin dự án

• Button(Xóa):xóa thơng tin dự án

• Button(Clear): xóa thơng tin ở các textboxTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHU• Button (Thốt): thốt khỏi phần mềmHình 3. 3 Tab dự án3.2.4 Tab sinh viên

Hiển thị thơng tin của sinh viên thực tập

• Button(Lưu): lưu thơng tin sinh viên

• Button(Sửa): sửa thơng tin sinh viên

• Button(Xóa):xóa thơng tin sinh viênSVTH: Lê Quang Vinh40Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫn• Button(Clear): xóa thơng tin ở các textboxẠIH

CKIN

HTẾHU• Button (Thốt): thốt khỏi phần mềmGĐHình 3. 4 Tab sinh viênƯN3.2.5 Tab điểm

Sau khi người quản lý nhập điểm sẽ hiển thị tổng số điểm và xếp loại củaTRsinh viên thực tập.• Button(Lưu): lưu điểm

• Button(Sửa): sửa điểm

• Button(Xóa):xóa điểm

• Button(Clear): xóa thơng tin ở các textbox

• Button (Thốt): thoát khỏi phần mềmSVTH: Lê Quang Vinh41GVHD: Th.S Lê Viết MẫnẠIH

CKIN

HTẾHUKhóa luận tốt nghiệpGĐHình 3. 5 Tab điểmƯN3.2.6 Tab tìm kiếm

Hiển thị thơng tin tìm kiếmTR• Button(Tìm kiếm): hiện thị thơng tin sinnh viên có ngày bắt đầu thực tập

trong datapicker

• Button(Sinh viên có điểm cao nhất): hiển thị tên sinh viên có điểm cao nhất

• Texbox( Tên sinh viên) : Tìm kiếm thơng tin sinh viên theo Họ và tênSVTH: Lê Quang Vinh42GVHD: Th.S Lê Viết MẫnN

HTẾHUKhóa luận tốt nghiệp

CKIHình 3. 6 Tab tìm kiếmTRƯNGĐẠIH3.2.7 Tab thống kê

Hiển thị thông tin thống kế sinh viên của các trường như số lượng hay điểmHình 3. 7 Hiển thị số sinh viên của các trường

SVTH: Lê Quang Vinh43Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫn

KẾT LUẬN1. Kết quả đạt được

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, việc áp dụng công nghệ thông tin

vào các công việc quản lý là hết sức tất yếu. Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu,

em đã hoàn thành xong đề tài :” XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THỰC

TẬP SINH” đã được kết quả như sau:

• Xác định được mơ hình hệ thống thích hợp để xây dựng phần mềm quản lýUthực tập sinh cho công ty Brycen Việt Namsharp, XAML, SQL Server, Visual studio,…TẾH• Nâng cao kỹ năng sử dụng cơng nghệ để xây dựng phần mềm : Ngơn ngữ CN

H• Phần mềm đã cơ bản đã hoàn thiện những chức năng cần thiết cho việc quản

CKIlý thực tập sinh một cách trực quan và dễ sử dụng.H2. Hạn chế của đề tài

Mặc dù đã cố găng hết sức mình để hồn thiện phần mềm, tuy nhiên do mớiĐẠIbước đầu sử dụng tạo giao diện bằng WPF nên còn thiếu nhiều kinh nghiệm vàNGtrình độ nên hệ thống còn nhiều nhược điểm :Ư• Hệ thống còn đơn giản chưa tối ưu hóa các chức năngTR• Chưa giải quyết được những vấn đề mới có thể nảy sinh trong q trình thực

tập của sinh viên

• Tính thẩm mỹ còn thấp, tính chun nghiệp chưa cao

• Chưa tận dụng được hết những tính năng nổi bật mà WPF có

3. Hướng phát triển đề tài

Đề tài quản lý sinh viên thực tập còn nhiều chức năng có thể thêm vào như

phân cơng cơng việc, timeline cơng việc, phát triển đa người dùng, đa ngơn ngữ.

Có thể áp dụng những công nghệ mới vào xây dựng quản lý sinh viên thực tập.

SVTH: Lê Quang Vinh44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

9 Thiết kế giải thuật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×