Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 Thiết kế cơ sở dữ liệu

8 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫn• Thực thể : Trường

+ Quản lý thơng tin của trường

+ Thuộc tính : Mã trường, tên trường, thành phố

• Thực thể: Điểm

+ Quản lý điểm của sinh viên thực tập

+ Thuộc tính: điểm chuyên môn, điểm kỷ luật, điểm kinh nghiệm, tổngU

H2.8.2 Xác định mối quan hệ giữa các thực thể

• Mối quan hệ giữa “Sinh viên” và TrườngđiểmTẾMột sinh viên chỉ thuộc một trường, một trường thì có thể có nhiều sinhGĐẠIH

CKIN

Hviên.Do đó mối quan hệ này là quan hệ n-1.N• Mối quan hệ giữa” Dự án” và “Sinh viên”ƯMột sinh viên có thể thuộc nhiều dự án cũng như một dự án có thể cóTRnhiều sinh viên. Do đó mối quan hệ này là n-n.SVTH: Lê Quang Vinh29Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫn• Mối quan hệ giữa “Sinh viên” và “Điểm”

Một sinh viên có nhiều điểm số qua các dự án, một điểm số chỉ đánh

giá cho một sinh viên. Do đó mối quan hệ ở đây là 1-n.U• Mối quan hệ giữa “Điểm” và “Dự án”HCó thể đánh giá điểm số của sinh viên qua nhiều dự án, Mỗi dự án choĐẠIH

CKIN

HTẾta một điểm số. Do đó mối quan hệ này là 1-nTRƯNG2.8.3 Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD-Entity Relationship Diagram)SVTH: Lê Quang Vinh30Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫn2.8.4 Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Bảng 2. 5 Account

Kiểu dữ liệuKích thướcRàng buộcDiễn giảiMadangnhapNvarchar50Khóa chínhMã đăng nhậpTendangnhapNvarchar30Tên đăng nhậpMatkhauNvarchar30Mật khẩuUThuộc tínhKích thướcMatruongNvarchar20TentruongNvarcharThanhphoNvarcharTẾKiểu dữ liệuRàng buộcKhóa chínhDiễn giải

Mã trường50Tên trường30Thành phốTRƯNGĐẠIH

CKIN

HThuộc tínhHBảng 2. 6 TrườngBảng 2. 7 Dự ánKiểu dữ liệuKích thướcRàng buộcDiễn giảiMaduanNvarchar20Khóa chínhMã dự ánTenduanNvarchar50Thuộc tínhTên dự ánBảng 2. 8 Sinh viên

SVTH: Lê Quang Vinh31Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết MẫnThuộc tínhKiểu dữ liệuKích thướcRàng buộcDiễn giảiMasvNvarchar20Khóa chínhMã sinh viênTensvNvarchar30Tên sinh viênQuequanNvarchar20Q quánSdtIntNnltNvarcharSố điện thoại

Ngôn ngữ lậpNgaysinhDatetimeMatruongNvarcharTẾNvarchar50N

HDuan20Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Dự ánKIDatetimeNgày sinh

CNgayketthucHDatetimetrìnhKhóa ngoạiẠINgaybatdauHU20GĐBảng 2. 9 ĐiểmKiểu dữ liệuKích thướcRàng buộcNThuộc tínhDiễn giảiIntĐiểm chun mơnDiemkinhnghiemIntĐiểm kinh nghiệmDiemkyluatIntĐiểm kỷ luậtTongdiemIntTổng điểmMasvNvarchar20Khóa ngoạiMã sinh viênMaduanNvarchar20Khóa ngoạiMã dự ánTRƯDiemchuyenmonSVTH: Lê Quang Vinh32Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết MẫnKIN

HTẾHU2.8.5 Mơ hình dữ liệu mối quan hệ

CHình 2. 8 Mơ hình thực thể mối quan hệTRƯNGĐẠIH2.9 Thiết kế giải thuật

2.9.1 Giải thuật đăng nhậpHình 2. 9 Giải thuật đăng nhập

SVTH: Lê Quang Vinh33Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết MẫnNhà quản lý nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống. Hệ thống

sẽ kiểm tra thông tin đăng nhập và mật khẩu. Nếu thông tin sai hệ thống sẽ yêu cầu

nhập lại, nếu đúng thì sẽ hiển thị chương trình chính.TRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHU2.9.2 Giải thuật LưuHình 2. 10 Giải thuật Lưu

Nhà quản lý sẽ nhập thông tin cần lưu, hệ thống sẽ kiểm tra kí tự và kiểu dữ

liệu nhập vào đã đúng chưa. Nếu đúng hệ thống sẽ lưu thông tin vào hệ thống,

ngược lại sai thì sẽ đưa ra thơng báo và u cầu nhập lại.SVTH: Lê Quang Vinh34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×