Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Mục đích sử dụng: Cho biết các thông tin liên quan đến hàng hóa, giúp cho Công tynắm bắt được thông tin mẫu mã, số hiệu, năm tháng sản xuất…

- Mục đích sử dụng: Cho biết các thông tin liên quan đến hàng hóa, giúp cho Công tynắm bắt được thông tin mẫu mã, số hiệu, năm tháng sản xuất…

Tải bản đầy đủ - 0trang

họcKinhtếHuế3.3.3. Sơ đồ quan hệ của cơ sở dữ liệuĐạiHình 3.12. Sơ đồ quan hệ của cơ sở dữ liệu533.3.4.Các thuật tốn cơ bản của chương trình

3.3.4.1. Thuật tốn đăng nhập chương trìnhBắt đầuuếMở form đăng nhậptếHNhập tên người dùngFcThơng báo sai tên

hoặc mật khẩuạihọTên và

mật

khẩuNhập

tiếpKinhNhập mật khẩuTFĐóng formĐTVào chương trình khai

thácKết thúcHình 3.13 Thuật tốn đăng nhập chương trình.543.3.4.2. Thuật tốn lập hóa đơn bán hàng

Bắt đầuMở form Hóa đơn bán hàngMở form mớiThông báo số

hiệu đã tồn tạinhTKiSố

hiệu

đã tồntếHuếNhập số hiệuNhậ

pFhọcFTĐạiNhập tiếp các thơng

tin khác

Đóng formLưu hóa đơnKết thúc

Hình 3.14. Thuật tốn lập hóa đơn bán hàng.553.3.4.3. Thuật tốn sửa thơng tin

Bắt đầuTruy nhập vào thơng tin cần sửaKiể tra

thơng tin

cần sửaHuếFKinhThực hiện sửa và

lưu thơng tintếThọcKết thúcạiHình 3.15. Thuật tốn sửa thơng tinĐ3.3.4.4. Thuật tốn xóa dữ liệu

Qua sơ đồ dưới đây chúng ta sẽ thấy qui tắc khi thực hiện xóa một dữ liệu

đang tồn tại trong hệ quản trị dữ liệu của doanh nghiệp.56Bắt đầuNhập/ chọn dữ liệu

muốn xóa

TBản

ghi đã

tồn tạiThơng báo bản ghi

khơng tồn tạiTiếp

tụcHuếFtếTKinhCập nhập trường đã

xóa = -1họcKết thúcĐạiHình 3.16. Thuật tốn xóa dữ liệu.57F3.3.5. Sơ đồ kiến trúc hệ thốngHệ thống quản lý

bán hàngThốtTìm kiếmNhân

viênNhân

ViênDM

Khách

hàngKhách

HàngKhách

HàngDM

Nhà

cung

cấpNhà

Cung

CấphọcKiNhà

Cung

Cấp

SảnSảnPhẩmPhẩmBáo

cáo

bán

hàng

Báo

cáo tồn

khoXóaNhân

ViênKhách

Hàng

Nhà

Cung

CấpSản

PhẩmĐạiDM

Nhân

viênBáo

cáo

nhập

hànguếDM

Hàng

hốBáo cáoHĐăng

xuấtCập nhậttếĐăng

nhậpDanh mụcnhHệ thốngHình 3.17. Sơ đồ chức năng của hệ thống thông tin quản lý bán hàng.583.4 Thiết kế giao diệntếHuếSau đây là một số giao diện của hệ thống:ĐạihọcKinhHình 3.18 Giao diện Đăng nhậpHình 3.19 Giao diện trang chính59uế

H

tếĐạihọcKinhHình 3.20 Giao diện quản lý nhân viênHình 3.21 Giao diện quản lý khách hàng60uế

HĐạihọcKinhtếHình 3.22 Giao diện Hóa đơn bán hàngHình 3.23 Giao diện nhà cung cấp61uế

H

tếĐạihọcKinhHình 3.24 Giao diện thơng tin hàngHình 3.25 Giao diện báo cáo đặt hàng62KẾT LUẬN

1.Kết quả đạt được của đề tài

Nắm được cơ bản các cách thức xây dựng một phần mềm quản lý dựa vào bộ

công cụ Visual Studio. Vận dụng Visual Studio 2010 đặc biệt là nền tảng WinForm để

xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho Công ty TNHH Hạnh Hường.

Phần mềm quản lý bán hàng có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và hộ trở tốt cho

người quản lý. Hỗ trợ hầu hết các chức năng nghiệp vụ bán hàng.

2.Hạn chế của đề tài

Q trình xây dựng đề tài còn tồn đọng rất nhiều hạn chế do còn nhiều bỡ ngỡ vìuếthiếu kinh nghiệm về xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu , kiến thức còn hạn hẹpHchưa chuyên sâu.tếThời gian chuẩn bị cho quá trình xây dựng đề tài còn ngắn nên hiệu quả đạt được

chưa cao.nh3.Hướng phát triểnKiKhả năng xử lý được hết các sự kiện và các lỗi ngồi mong muốn.cHồn thiện tốt hơn về lập trình C# và tối ưu hóa dữ liệu.họThêm chức năng mới để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Nâng cao kỷ thuật lập trình và hồn chỉnh các thành phần còn thiếu, xem xét tínhĐạithị trường để đưa vào thực tế.63Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Mục đích sử dụng: Cho biết các thông tin liên quan đến hàng hóa, giúp cho Công tynắm bắt được thông tin mẫu mã, số hiệu, năm tháng sản xuất…

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×