Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp1.2. Thuật tốn sửa dữ liệu:

Input: mã của đối tượng cần sửaĐạihọcKinhtếHuếOutput: hiền thị thông tin sau khi sửa trên DataGridview, sửa thơng tin trong CSDLHình 20. Thuật tốn sửa dữ liệuSVTH: Ngơ Quang Trung33Khóa luận tốt nghiệp1.3. Thuật tốn xóa dữ liệu:

Input: Đối tượng cần xóaĐạihọcKinhtếHuếOutput: Xóa trong CSDL và xóa khỏi DataGridviewHình 21. Thuật tốn xóa dữ liệuSVTH: Ngơ Quang Trung34Khóa luận tốt nghiệpĐạihọcKinhtếHuế1.4. Thuật tốn tính hiệu quả của phướng án bố trí:Hình 22. Thuật tốn hiển thị kết quảSVTH: Ngơ Quang Trung35Khóa luận tốt nghiệp2. Thiết kế giao diện:

2.1. Giao diện quản lí dây chuyền

Chức năng: cho phép thêm, sửa, xóa dây chuyền tại đây. Sau khi thực hiện hiển thị các

dây chuyền hiện có trên DataGridview để dễ dàng quản lý.

Sử dụng:

Nhập các thơng tin u cầu xong chọn thêm, chương trình sẽ thêm một dây chuyềnuếmới vào CSDL.

Chọn các dây chuyền đã có sẵn trên DataGridview để sửa thơng tin hoặc xóa dâyĐạihọcKinhtếHchuyền khỏi cơ sở dữ liệu.Hình 23. Giao diện quản lí dây chuyềnSVTH: Ngơ Quang Trung36Khóa luận tốt nghiệp2.2. Giao diện quản lí cơng việc:

Chức năng: cho phép thêm, sửa, xóa các cơng việc theo từng dây chuyền, các công việc

trong dây chuyền được hiển thị trên DataGridview.

Sử dụng:

Chọn dây chuyền tại comboBox rồi nhập các thông tin để thêm cơng việc cho dây

chuyền.uếChọn các cơng việc có sẵn trên DataGridview để sửa hoặc xóa cơng việc khỏi cơĐạihọcKinhtếHsở dữ liệu.Hình 24. Giao diện quản lí cơng việcSVTH: Ngơ Quang Trung37Khóa luận tốt nghiệp2.3. Giao diện hiển thị kết quả:

Chức năng: Hiển thị hiệu quả của các và cách bố trí sản xuất cả từng phương án tại đây.ĐạihọcKinhtếHuếSử dụng: Chọn dây chuyền cần xem và chọn phương án muốn bố trí.Hình 25. Giao diện hiển thị kết quảSVTH: Ngơ Quang Trung38Khóa luận tốt nghiệpKẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Tự nhận xét:

Nhận xét về bản thân:

Qua thời gian thực tập cũng như thời gian thực hiện xây dựng chương trình, bản

thân em đã có được những trả nghiệm mới mà trước đây chưa có được. Những kiến thức và

kinh nghiệm mà em tích lũy vẫn chưa đủ vì vậy việc xây dựng chương trình vẫn còn thiếuuếsót nhiều hạn chế về chức năng.HKết quả mà bản thân đạt được:tếNâng cao kỹ năng sử dụng công cụ Visual Studio để xây dựng chương trình.

Biết được quy trình sản xuất của một nhà máy may.nhTạo được những mối quan hệ với các nhân viên trong nhà máy.KiHiểu rõ về quy trình xây dựng phát triển một chương trình.họcNhận xét về chương trình:Chương trình khá đơn giản nhưng có thể đáp ứng được u cầu của bài tốn đó làạibố trí các phương án sản xuất. Các chức năng thêm, sửa, xóa được thực hiện đơn giản dễĐdàng cho người sử dụng. Giao diện chưa được bắt mắt cần cải tiến thêm để thân thiện để

người dùng thấy hứng thú hơn khi sử dụng.

2. Kết luận về đề tài:

Ưu điểm:

-Chương trình gọn nhẹ.

-Giao diện đơn giản dễ nhìn, sử dụng cơng cụ thiết kế Visual Studio.

-Xử lí nhanh chóng hiệu quả khởi động nhanh khơng tốn thời gian.SVTH: Ngơ Quang Trung39Khóa luận tốt nghiệpNhược điểm:

-Giao diện đơn giản dễ dùng nhưng không bắt mắt chưa gây hứng chú khi sử dụng.

-Chưa có chức năng tìm kiếm và xuất ra file excel.

-Khơng sử dụng được trong mạng nội bọ mà phải cài lên máy mới có thể sử dụng.

3. Hướng phát triển của đề tài:

Về mặt chương trình có thể cố gắng để hồn thiện, khắc phục những thiếu sót cònuếtồn tại trong chương trình, cố gắng thêm các chức năng mới, phát huy các ưu điểm hiện cótế-Cải thiện giao diện thân thiện bắt mắt hơn.Hcủa chương trình. Các vấn đề có thể phát triển thêm gồm:nh-Xuất ra file excel.-Cho phép cập nhật từ máy khác qua mạng nội bộ.ĐạihọcKi-Thêm nhiều thuật tốn hơn nữa.SVTH: Ngơ Quang Trung40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×