Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ XÂY DỰNG WEBSITE KẾT NỐI GIỮA NHÀ TUYỂN DỤNG VÀ NGƯỜI TÌM VIỆC

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ XÂY DỰNG WEBSITE KẾT NỐI GIỮA NHÀ TUYỂN DỤNG VÀ NGƯỜI TÌM VIỆC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

3.2.2.2. Menu tất cả bài tuyển dụngHình 3.3: Menu tất cả bài tuyển dụng

3.2.3. Giao diện nhà tuyển dụnghọcKi

nhtếH

uế3.2.3.1. Giao diện trang cá nhânạiHình 3.4: Giao diện trang cá nhân nhà tuyển dụngĐ3.2.3.2. Giao diện quản lý bài tuyển dụngHình 3.5: Giao diện quản lý bài tuyển dụng

SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh43Khóa luận tốt nghiệp

3.2.4. Giao diện người tìm việcH

uế3.2.4.1. Giao diện trang chủHình 3.6: Giao diện trang chủ người tìm việcạihọcKi

nhtế3.2.4.2. Giao diện trang cá nhânĐHình 3.7: Giao diện trang cá nhân người tìm việc3.2.4.3. Giao diện quản lý hồ sơHình 3.8: Giao diện quản lý hồ sơ

SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh44Khóa luận tốt nghiệp

3.2.5. Giao diện quản lý của admin

3.2.5.1. Giao diện quản lý người dùnghọcKi

nhtế3.2.5.2. Giao diện quản lý bài tuyển dụngH

uếHình 3.9: Giao diện quản lý người dùngHình 3.10: Giao diện quản lý bài tuyển dụngĐại3.2.5.3. Giao diện thống kêHình 3.11: Giao diện thống kêSVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh45Khóa luận tốt nghiệpPHẦN III: KẾT LUẬN

1. Kết quả đề tài đạt được

Đề tài đạt được các mục tiêu đã đề ra:

- Chương trình thân thiện với người dùng, có giao diện đẹp, dễ sử dụng.

- Các chức năng được phân quyền cho người dùng một cách cụ thể.

- Quản lý thông tin nhà tuyển dụng, người tìm việc khá chi tiết và đầy đủ.

- Xây dựng được các chức năng cơ bản cho bài tốn tìm kiếm và tuyển dụng

việc làm như: thơng tin ứng viên, thông tin việc làm.H

uế- Xây dựng được một ứng dụng nhằm giúp các nhà quản lý, các ứng viên giảm

thiểu được thời gian, chi phí lựa chọn ứng viên cũng như công việc phù hợp.tế2. Hạn chế của đề tàiDo thời gian có hạn và kiến thức còn hạn hẹp nên một số ý tưởng chưa được thựcbắt mắt.

3. Hướng nghiên cứuKi

nhthi, chưa hoàn thiện các chức năng hiện tại, còn tồn tại một số lỗi, giao diện chưa đượccHoàn thiện các chức năng hiện tại, khắc phục các lỗi còn tồn tại trong chươnghọtrình, thiết kế giao diện chuyên nghiệp, thân thiện với người dùng hơn.ạiĐề tài có thể mở rộng và phát triển theo hướng: tích hợp hệ thống với hệ thốngĐquản lý nhân sự của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo thơng suốt quy trình tuyển dụng

từ khâu lựa chọn ứng viên, tuyển dụng cho đến việc theo dõi quá trình làm việc của

người lao động.SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh46Khóa luận tốt nghiệpTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trang web: http://tbsvn.com.vn/bai-viet-chia-se/thuc-trang-viec-lam-chonguoi-lao-dong-hien-nay-va-giai-phap-khac-phuc/

[2] Trang web: https://voer.edu.vn/m/gioi-thieu-ve-ngon-ngu-java/6a520965

[3] Trang web: http://hocday.com/chng-1-tng-quan-v-sql-server-v-csdl-quan-h-igii-thiu-sql-serv.html

[4] Trang web:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_m%C3%B4_h%C3%AH

uếCnh_h%C3%B3a_th%E1%BB%91ng_nh%E1%BA%A5t

[5] Trang web: https://www.vietnamworks.comĐạihọcKi

nhtế[6] Trang web: https://www.w3schools.comSVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ XÂY DỰNG WEBSITE KẾT NỐI GIỮA NHÀ TUYỂN DỤNG VÀ NGƯỜI TÌM VIỆC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×