Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Nhóm công cụ Pen:

I. Nhóm công cụ Pen:

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV. History palette

Nơi lưu giũ các lệnh khi thực hiện lên hình ảnh từ lúc tập tin được mở

Mõi lệnh thể hiện bằng tên và biểu tượng của lệnh từ đó trên từng dòng của

History palette.

Trở lại một thời điểm bất kỳ: Click vào vùng chọn tên muốn trở lại, các lệnh phía

dưới sẽ hiểu thành màu xám, khi tiếp tục thao tác, các lệnh phía dưới sẽ biến

thành màu xám, khi tiếp tục thao tác, các lệnh phía dưới sẽ biến thành màu xám.BÀI 4: TẠO HIỆU ỨNG CHO LỚP

Vào Menu/Layer/Layer Style

I.Drop Shadow:Tạo bóng đổ phía ngồi

Angle: Hướng bóng

Distance: Khoảng cách xa gần của bóng

Contour: Chọn dạng viền

Noise: Tạo dạng cột

II. Inner shadow

Tạo bóng đổ phía trong

III. Outer Glow

Tạo phát sáng bên ngoài

IV. Outer Glow

Tạo phát sáng bên trong

V. Bevel and Emboss

Tạo hiệu ứng vét cạnh

Style: Các kiểu vét

Size: Mức độ vét

Soften: Độ dịu của

vét Angle: Góc nổi

VI.Satin

Tạo Sáng bóng

VII.Color overlay

Tơ màu đơn cho lớp

VIII.Gradient overlayTơ màu chuyển sắc cho lớpIX.Pattern

overlay Tô màu to

X.Stroke

Tô viền

 Chỉnh sửa các hiệu ứng:

Ẩn phải vào lớp cần chỉnh sử hiệu ứng

Blending options: Chỉnh sửa hiệu ứng

Copy layer style: Copy hiệu ứng

Paste layer style: dán hiệu đã copy cho lớp khác

Clear layer style: Xóa hiệu ứng

 Bảng hiệu ứng mẫu có sẵn Window/styles

Tạo gạch: Tạo của sổ Background

Tô màu cho lớp cần tạo (Tơ màu Background)

Fiter/Texllure/Texturizer

Texture: Brick

Light diretion: Top left

 Tạo bóng đổ

Tạo vùng chọn cho đối tượng cần tạo bóng

Tạo layer mới, tô màu cho vùng

Di chuyển lớp màu đen xuống dưới đối tượng cần tạo bóng và đặt lệnh sang 1

bên

Fiter/Blur/Gaussion blur

Gialn Opaclity

 Tạo khung hình

Bước 1: Mở file cần tạo khung hình

Bước 2: Vào menu Image/Canvas size (Nới rộng khung ảnh) cộng thêm 100

pixcelBước 3: Tạo vùng chọn cho ảnh nới rộng

Bước 4: Tạo layer mới, tô màu cho vùng nới rộng (Tô màu cho layer mới)

Bước 5: Menu layer/layers style/Bevel and Emboss…

Bước 6: Đổi tên lớp

Bước 7: Vào Layer/Layer style/Pattern overlay trong lớp Pattern chọn mẫu tô tùy

ý.BÀI 5: LÀM VIỆC VỚI VĂN BẢN

VÀ CÁC KIỂU TÔ

I. Type tool (T):

Tạo layer mới và lấy màu Foreground thể hiện nội dung văn bản.

Horizontal type tool: Văn bản thể hiện dạng ngang

Vertical type tool: Văn bản thể hiện dạng dọc

Create warped text: Đặt chuỗi kí tự vào hình bao có sẵn tạo layer mới tô màu

trắng, mờ

Gạch chân, tạo layer mới, Pen giữ shift

II. Type Mask Tool

Tạo vùng chọn bao quanh chữ

Copy ảnh muốn lấy màu nền, Paste into vào vùng chọn text

III. Các kiểu tô

Tô màu đơn: Edit/Fill: Forground color; Background color

Tô theo 1 mẫu tô: Edit/Fill: Pattern

Tô viền: Edit/ Stroke

.With: Độ dày đường viền

.Color: Màu

.Location: Vị trí

Opacity: Độ trong suốt màu tô

 Tô chuyển sắc: Gradient tool (G)

Edit Gradient: Hiệu chỉnh mẫu tô

Reverse: Đảo màu

Thêm màu: Click vào vị trí cần thêm

Đổi màu: Chọn bình mực muốn đổi màu, clik vào ơ màu

Bớt màu: Chọn bình mực, nhấn deleteBÀI 6: CÁC KỸ THUẬT CAO CẤP CHO LAYER

I. Tạo mặt nạ: (Add layer mask)

Layer/Add layer mask

Reveal all: Tạo mặt nạ màu trắng nên vẫn thấy ảnh của lớp hiện hành

Muốn ẩn: tô màu đen; Hiện: tô màu trắng

Hide all: Tạo mặt nạ màu đen nên vẫn thấy ảnh của lớp hiện hành

Muốn ẩn: tô màu đen; Hiện: tô màu trắng

Reveal selection: Hiện trong vùng chọn

Hide selection: ẩn

Xóa mặt nạ:

Layer/Remove layer mask

Discard: bỏ mặt nạ và ảnh trở về ban đầu

Apply: Bỏ mặt nạ và giữ kết quả

II. Group width drevious (Ctrl + G) (Cho hình vào chữ)

Layer/Group with previous

Bỏ group: Layer/Ungroup (Ctrl + Shift + G)

III. Các lệnh trong Menu Layer

Layer from background: Chuyển lớp background thành layer

Background from Layer: Chuyển lớp layer thành background

Layer via copy (Ctrl + J): cắt đối tượng chọn đặt trên 1 layer mới

IV. Image/Rotate canvas: Thao tác trên toàn ảnh

 Quay ảnh

.90cw: Thuận theo chiều kim đồng hồ

.90cww: Ngược theo chiều kim đồng hồ

.Arbitrary: Quay với góc bất kỳ

 Lật ảnh.Flip canvas Horizontal: Lật theo phương ngang

.Flip canvas Vertical: Lật theo phương dọc

 Edit/Transform: Thao tác trên từng lớp

Scale: Thay đổi kích thướt hình ảnh

Rotate: Xoay ảnh

Skew: Xơ lệnh ảnh

Distort: Biến hình 1 cách tự do (1 chân)

Perspective: Tạo chiều sâu hình ảnh (2 chân)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Nhóm công cụ Pen:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×