Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4. Sơ đồ vị trí nhà máy LILAMA

Hình 4. Sơ đồ vị trí nhà máy LILAMA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt Hùng2.4.3. Quy mơ hoạt động:

Nhà máy được cấp phép quản lý chất thải nguy hại trên tồn lãnh thổ Việt Nam

Diện tích mặt bằng sản xuất: 192.823,2 m2

Công tác xử lý đăng ký:

+ Chất thải nguy hại: 25.000 tấn/năm

+ Chất thải công nghiệp: 30.000 tấn/năm

+ Chất thải sinh hoạt: 20.000 tấn/năm

Công suất hoạt động năm 2016:

+ Chất thải nguy hại: 2.379,96 tấnuế+ Chất thải công nghiệp: 7.607,9 tấnH+ Chất thải sinh hoạt: 15.330,95 tấn2.5Hiện trạngvềtình hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác của khu vựctế2.5.1. Mơ hình thu gom.nhMơ hình thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đang được áp dụng tại khu kinh tế

Dung Quất và một số xã lân cận là mơ hình xã hội hóa do Công ty CP Cơ điện Môicgom và xử lý rác sinh hoạt.Kitrường Lilama thực hiện. Cho đến nay mơ hình tỏ ra rất hiệu quả trong cơng tác thuhọMơ hình đang được áp dụng như sau:

- Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và Thị trấn Châu Ổ ký kết hợp đồng xử lýạirác thải sinh hoạt hằng năm với Công ty CP Cơ diện môi trường Lilama.Đ- Công ty CP Cơ điện môi trường Lilama tổ chức triển khai công tác thu gom,

vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt cho hai đơn vị trên như sau:

• Địa bàn KKT Dung Quất:

Công ty Cổ phần Cơ – Điện – Môi trường Lilama ( LILAMA EME) phối hợp với

UBND các xã thuộc địa bàn Khu kinh tế Dung Quất khảo sát thống nhất các vị trí đặt

thùng rác, LILAMA EME tiến hành đặt các thùng rác tại các điểm quy định để người

dân tập trung rác thải.

Công ty LILAMA EME thành lập 02 tổ thu gom, vận chuyển và lập 08 lý trình,

01 xe 5 tấn và 01 xe 7 tấn để thực hiện và quản lý việc thu gom và vận chuyển. Cơng

ty LILAMA EME bố trí phương tiện, thiết bị và nhân lực để vận chuyển rác thải từ các

SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc33Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt Hùngđiểm tập trung thùng rác về Khu xử lý chất thải tại xã Bình Nguyên – huyện Bình Sơn

hoạt động liên tục từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Tần suất thu gom 2 chuyến/ngày/xe;

riêng thứ 2,4,6 là 3 chuyến/ngày/xe và có gia tăng tần suất thu gom tùy thuộc vào

lượng rác phát sinh thực tế.

• Địa bàn thị trấn Châu Ổ:

Cơng ty Cổ phần Cơ – Điện – Môi trường Lilama ( LILAMA EME) phối hợp với

UBND thị trấn Châu Ổ khảo sát thống nhất các vị trí đặt thùng rác, LILAMA EME

tiến hành đặt các thùng rác tại các điểm quy định để người dân tập trung rác thải đối

với tuyến đường mà xe chuyên dụng vào được. Đối với những tuyến đường mà xeuếkhơng vào được thì người dân tập trung rác vào giỏ tre, sắt và đặt trước nhà để Công tyHdùng xe đẩy tay để thu gom.Công ty LILAMA EME thành lập 01 tổ thu gom, vận chuyển và lập 04 lý trình,tế01 xe 3,5 tấn để thực hiện và quản lý việc thu gom và vận chuyển. Công ty LILAMAnhEME bố trí phương tiện, thiết bị và nhân lực để vận chuyển rác thải từ các điểm tập

trung thùng rác, xe đẩy tay về Khu xử lý chất thải tại xã Bình Nguyên – huyện BìnhKiSơn hoạt động liên tục từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Tần suất thu gom 2cchuyến/ngày/xe; riêng thứ 2,3,7 là 3 chuyến/ngày/xe và có gia tăng tần suất thu gomhọtùy thuộc vào lượng rác phát sinh thực tế.

Công tác xử lý chôn lấp được thực hiện hàng ngày, theo Quyết định sốại13/2007/QĐ-BXD ngày 23 tháng 04 năm 2007 của Bộ xây dựng, đối với bãi có cơngĐsuất nhỏ hơn 500 tấn/ ngày.SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc34Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt Hùng2.5.2. Trang thiết bị, nhân công

-Trang thiết bị:

Bảng3. Trang thiết bị tại khu vực

trọng tải 3,5 tấnXe cuốn ép 76K-8133trọng tải 7 tấnXe cuốn ép 76K-8655trọng tải 5 tấnXe cuốn ép 76C-041.35trọng tải 2,5 tấnThùng 660L100 cáiThùng 240L70 cáiThùng 220L104 cáitếHuếXe cuốn ép 76B-0871Xe đẩy tay 0,4m3Kinh50 CáicNgoài các thiết bị thu gom, vận chuyển kể trên, còn có các dụng cụ khác như: xẻng,

+ Nhân cơng:họcào, cuốc, bình phun hóa chất…Đgồm:ạiTồn bộ nhân cơng phục vụ cơng tác thu gom CTR sinh hoạt trên địa bàn huyện

- Tổng số cán bộ: 105 người

- Cán bộ văn phòng: 44 người

- Công nhân sản xuất: 61 người

+Về chất lượng:

- Trang thiết bị thu gom rác hiện nay khá thô sơ.

-Các trang thiết bị hiện nay đã và đang xuống cấp, hư hỏng nên không đảm bảo

vấn đề thu gom cũng như vấn đề vệ sinh môi trường (các xuồng tập kết rác khơng có

nắp đậy; các thùng đã cũ và hư hỏng).SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc35Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt Hùng2.5.3. Cơng tác thu gom, vận chuyển.

Tồn khu vực có 9 xã, 1 thị trấn được cơng ty Lilama thu gom, vận chuyển theo

kế hoạch, nhưng qua khảo sát thực tế còn nhiều hạn chế và bất cập, cụ thể như:

- Thị trấn Châu Ổ: được thu gom bởi công ty LILAMA thông qua hợp đồng với

UBND thị trấn, bằng nguồn kinh phí của huyện và thu phí của dân, địa bàn thu gom

tương đối đầy đủ so với nhu cầu của địa phương, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập như

tần suất thu gom chưa đáp ứng, thời điểm thu gom không ổn định trong khi lượng

thùng rác chưa đáp ứng dẫn đến rác bị tồn đọng theo đường phố còn nhiều, nên bị gia

súc, gia cầm bới xé gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị, người dân còn nhiềuuếphiền hà.H- Bình Dương: được thu gom bởi công ty LILAMA thông qua hợp đồng với

UBND thị trấn, bằng nguồn thu phí từ dân và một phần hỗ trợ của huyện, dịa bàn thutếgom chỉ mới thu được 3 tuyến chính: tuyến từ cổng chào UBND xã đến chợ hôm,nhtuyến từ chợ hôm đến nhà ông Trương Cẩm Thạch, và tuyến từ Nghĩa trang liệt sĩ đến

nhà bà Tuấn, mật độ thu gom còn quá thấp trên địa bàn, cơng tác thu gom còn nhiềuKibất cập như tần suất thu gom chưa đáp ứng, thời điểm thu gom không ổn định trongckhi lượng thùng rác chưa đáp ứng dẫn đến rác bị tồn đọng theo đường phố còn nhiều,họnên bị gia súc, gia cầm bới xé gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị, người dân

còn nhiều phiền hà, cơng tác thu gom khơng thường xuyên, đơn vị chỉ thực hiện thuạigom trong thời gian có ngân sách huyện hỗ trợ, khi khơng có ngân sách hỗ trợ thìĐdừng. Do vậy, lượng rác phát sinh được người dân vứt xuống nhiều nơi công cộng

những thời điểm này đã gây ô nhiễm nặng trong cộng đồng dân cư.

- Bình Thới, Bình Long, Bình Hiệp: Cơng ty LILAMA có thu gom dưới hình

thức thỏa thuận với người dân dọc tuyến Quốc Lộ 1A của 2 xã Bình Hiệp, Bình Long

và tuyến tỉnh lộ 621 của Bình Thới để thu gom, mật độ thu gom còn quá thấp, nhìn

chung cơng tác thu gom của 3 xã này còn nhiều bất cập về tần suất, chất lượng, thời

gian, nên tình trạng rác thải tồn đọng nhiều và bị vứt khắp nơi công cộng làm ô nhiễm

môi trường là điều khơng thể tránh khỏi.

- Bình Châu, Bình Chương, Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Trung: Cơng tác thu

gom chưa được thực hiện, trong năm vào những dịp lễ, tết, chính quyền địa phương

SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4. Sơ đồ vị trí nhà máy LILAMA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×