Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động công nghiệp tại khu vực huyện Bình Sơn rất ít. Vì thế, lượng rác thải sinh hoạt từ nguồn này là không đáng kể.

Hoạt động công nghiệp tại khu vực huyện Bình Sơn rất ít. Vì thế, lượng rác thải sinh hoạt từ nguồn này là không đáng kể.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt Hùngmỳ…,thủy hải sản khơng sử dụng được), bao bì đựng phân bón, bao bì đựng thức ăn

chăn ni, các chất thải từ q trình chăn ni, chai lọ hóa chất, chai thuốc BVTV,

chai thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, ngư lưới cụ phế thải…Theo khảo sát tại một

số hộ dân, rác thải từ q trình thu hoạch nơng sản, hải thủy sản một phần dùng thức

ăn chăn nuôi, một phần cùng với chất thải từ chăn nuôi được các hộ gom lại ủ thành

đống hoặc đốt tại chỗ để tạo mùn, cải thiện đất. Lượng chất thỉ nông nghiệp và nuôi

trồng đánh bắt thủy hải sản khác thải không tái sử dụng khoảng 10 kg/hộ/năm.

2.3.2. Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Sơn

- Từ các hộ dân ( kể cả hộ buôn bán nhỏ);

Từ các cơ quan, công sở, trường học, cơ sở y tế…;-Từ các chợ và các hoạt động dịch vụ, nhà hàng, khách sạn;-Từ các hoạt động công nghiệp;-Từ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.tếHuế-nh2.3.3. Khối lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Sơn

- Khối lượng RSH 6 tháng đầu năm 2016

Khối lượngĐơn vị1231,19Tấn1487,87Tấn1286,81Tấn1142,4Tấn1219,43TấnTháng 61175,83TấnTổng cộng7543,53TấnKiThánghọcTháng 1

Tháng 2Tháng 5ĐTháng 4ạiTháng 3SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc28Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt Hùng894,4TấnKhu dân cư4046,62TấnTổng4941,02TấnDoanh nghiệp347,2TấnKhu dân cư1161,2TấnTổngHI.Khu kinh tế Dung Quất

Doanh nghiệp1508,4TấnIII.Các đối tượng khác1094,11TấntếuếII.Thị trấn Châu ỔnhTổng khối lượng 6 tháng đầu năm 2016: 7543,53 tấnKi- Khối lượng RSH 6 tháng cuối năm 2016

Khối lượngcTháng1202,54Tấn1280,31Tấn1315,32TấnTháng 101376,28TấnTháng 111311,16TấnTháng 121301,81TấnTổng cộng7787,42TấnhọTháng 7Đơn vịĐTháng 9ạiTháng 8(Nguồn: Công ty cổ phần cơ - điện – môi trường Lilama,2016)SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc29Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt HùngI.Khu kinh tế Dung Quất

Doanh nghiệp923,45TấnKhu dân cư4177,31TấnTổng5100,76TấnDoanh nghiệp358,42TấnKhu dân cư1198,74TấnTổng1557,16III.Các đối tượng khác1129,5Tấn

TấntếHuếII.Thị trấn Châu Ổ(Nguồn: Công ty cổ phần cơ - điện – môi trường Lilama,2016)nhTổng khối lượng 6 tháng cuối năm 2016: 7787,42 tấnKi Đánh giá chung:-Tổng khối lượng RSH 6 tháng cuối năm cao hơn 6 tháng đầu năm là: 243,89học(tấn).-Tỉ lệ % 6 tháng đầu năm chiếm: 49,2% và 6 tháng cuối năm chiếm: 50,8%ại Khối lượng rác thải phát sinh bình quân theo đầu người được tính theo QCVN:Đ01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng, quy định tại

chương IV: Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang tại điểm 4

mục 6.1.2 quy định tỷ lệ thu gom chất thải rắn như sau: Đối với đô thị loại 5, lượng

chất thải rắn phát sinh 0,8kg/người/ngày và tỷ lệ thu gom >=85%. Do đó, khu vục

huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi thuộc đô thị loại 5, lượng chất thải rắn phát sinh = 0,8 ×

0,85 = 0,68kg/người/ngày, tương ứng với 248,2 kg/người/năm.

 Lượng chất thải phát sinh:

Khối lượng rác thải phát sinh ngày của 01 xã = Dân số đổ rác của xã đó × lượng

phát thải (kg/ngày/người), được cụ thể dưới bảng sau:SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc30Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt HùngBảng 2. Khối lượng rác thải phát sinh trong ngày.

TTKhối lượng rác thải phát

sinh (kg/ngày)Xã/thị trấnQuảng đường thu gom,

vận chuyển (km)Bình An2.700×0,68 =1.83628 km2Bình Phú491×0,68=333,8837 km3Bình Khương3.480×0,68=2.336,424 km4Bình Tân2114×0,68=1.437,5247,5 km5Bình Ngun8.800×0,68=5.98415 km6Bình Thanh Tây3.240×0,68=2.203,27Bình Thanh Đơng1.000×0,68=680uế1tếH33 km23,5 kmnh(Nguồn: Cơng ty cơ - điện – mơi trường Lilama,2016)Ki2.4. Tình hình về cơng tác quản lý chất thải sinh hoạt tại huyện Bình Sơn,

tỉnh Quảng Ngãi.cĐơn vị đầu mối chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt huyện BìnhhọSơn là Khu liên hiệp xử lý chất thải EME Dung Quất (gọi tắt là Nhà Máy) thuộc Công

ty cổ phần cơ- điện- môi trường Lilama.

Địa điểm hoạt động:ại2.4.1.Đ• Khu liên hiệp xử lý chất thải EME Dung Quất thuộc Công ty cổ phần Cơ Điện - Mơi trường Lilama có diện tích 19,28 ha cách khu dân cư gần nhất khoảng

1,5km, đóng trên địa bàn xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhà máy hoạt động sản xuất - kinh doanh trên lĩnh vực thu gom, xử lý chất thải, bắt

đầu hoạt động từ ngày 01/01/2008.Sơ đồ vị trí của nhà máy được thể hiện như hình 3.SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc31GVHD: Th.S Võ Việt HùngĐạihọcKinhtếHuếKhóa luận tốt nghiệpHình 4. Sơ đồ vị trí nhà máy LILAMA2.4.2 Loại hình hoạt động:

Hiện nhà máy đang tiến hành hoạt động sản xuất-kinh doanh chất thải đối với các

doanh nghiệp bằng hình thức hợp đồng, riêng đối với rác thải sinh hoạt của các hộ dân

cư, Công ty chưa tiến hành thu phí vệ sinh mơi trường (Trừ địa bàn Thị Trấn Châu Ổ).

Song song với quá trình sản xuất – kinh doanh, Nhà máy cũng tiến hành các hoạt

động về quản lý môi trường trong quá trình làm việc. Định kỳ/đột xuất lấy mẫu, phân

tích và báo cáo như trong ĐTM hoặc thực tế tại KLHSVTH: Đặng Thị Bích Ngọc32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động công nghiệp tại khu vực huyện Bình Sơn rất ít. Vì thế, lượng rác thải sinh hoạt từ nguồn này là không đáng kể.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×