Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt Hùng

PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRAPhiếu số:........................ Ngày ..... tháng ...... năm.................

Địa điểm điều tra:

............................................................................... Xin

ơng(bà) vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây. Việc trả lời đầy đủ các câu hỏi này

sẽ giúp tơi hồn thành được Khóa luận tốt nghiệp của mình. Tơi xin đảm bảo các

thơng tin mà ơng(bà) cung cấp trong phiếu phỏng vấn này sẽ chỉ sử dụng cho

mục đích nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn! Xin ông(bà) hãy đánh dấu vào

ô tương ứng với đáp án được chọn.

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤNI.uếHọ và tên: ................................................. Tuổi: ........... Giới tính: Nam / NữHThơn:………………… Xã:……………… Huyện:…………………NỘI DUNG PHỎNG VẤNnhII.tếNghề nghiệp: …………………Ki1. Lượng rác sinh hoạt thực tế được gia đình thải ra mỗi ngày:c□<1kghọ□ 1-2kg□ 2-3kg

□>3kgại3. Hình thức thu gom và xử lý:Đ□ Tự thu gom, xử lý tại hộ gia đình

□ Tổ bảo vệ mơi trường địa phương

4. Với hình thức tự thu gom, ông( bà) xử lý bằng cách nào?

( Có thể chọn nhiều phương án)□ Bán phế liệu: chai lọ nhựa, thủy tinh, sắt vụn, kim loại

□ Chôn lấp

□ Thiêu hủy

SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc57Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt Hùng□ Tái chế làm thức ăn cho vật ni, phân bón, thức ăn, thực phẩm.

□ Đổ ra mương, ao

Hình thức khác:............................................................................

5. Với hình thức thu gom của tổ vệ sinh mơi trường thực hiện phân loại rác khơng?

Nếu có mơ tả cách phân loại:

...........................................................................................................................................

..................................................................

6. Tần suất thu gom của tổ bảo vệ môi trường:Huế□ Hàng ngàytế□ 3 ngày/lầnnh□ 7 ngày/ lầnKi□ Khácc7. Theo ông( bà) thời gian và tần suất thu gom như vậy có hợp lý khơng? Giải thích?họ...........................................................................................................................................

...................................................................................................................□ TốtĐại8. Đánh giá công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại địa phương□ Chưa tốt□ Bình thường□ Kém9. Phí thu gom rác thải sinh hoạt là bao nhiêu?...................

10. Với mức phí như vậy, ơng (bà) thấy thế nào?□ Thấp□ Cao□ Phù hợp11. Ơng( bà) cảm nhận mơi trường nơi mình ở:SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc58Khóa luận tốt nghiệp□ Sạch sẽGVHD: Th.S Võ Việt Hùng□ Bình thường□ Ơ nhiễm12. Ông (bà) có hiểu về việc phân loại rác tại nguồn?□ Có□ Khơng13. Ơng (bà) có đồng ý triển trai việc phân loại rác tại nguồn khơng?□ Có□ Khơng14. Theo ông (bà) việc mua dụng cụ phân loại:Mua dụng cụ phân loạiuế□ Phải cấpH15. Kiến nghị của ông(bà) về công tác quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải

sinh hoạt tại địa phương:nhtế...........................................................................................................................................

....................................................................................................................ĐạihọcKiXin cảm ơn ông ( bà) đã cung cấp thơng tin!SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc59Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Võ Việt HùnguếPHỤ LỤC 2: HÌNH ẢNHạihọcKinhtếHHình 1. Vứt rác bừa bãi xã Bình NguyênHình 2. Ngườidân xã Bình Châu tự xử lýĐHình 3. Kho xử lý rác của LILAMAHình 5. Cơng nghệ lò đốt thứ cấp, sơ cấp

SVTH: Đặng Thị Bích NgọcHình 4. Cơng nghệ phân loại rácHình 6. Khí thải từ lò đốt

60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×