Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐỂ THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN HỆ THỐNG XLNT CHO PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VÂN HẢI

CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐỂ THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN HỆ THỐNG XLNT CHO PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VÂN HẢI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nước thải sau khi được tách rác thô, theo cửa thông đi

vào hố thu gôm nước.

Hố thu nước:

Nước thải từ quá trì khám chữa bệnh hằng ngày được

dẫn về bể thu gom. Bể thu gom là cơng trình. Bể thu gom có

nhiệm vụ tiếp nhận, trung chuyển. Nước thải từ bể thu gom

được bơm qua bể điều hòa.

Bể điều hồ:

Chức năng chính của bể điều hồ là điều hồ lưu lượng

và các thành phần chất trong nước thải đầu vào. Khơng khí

được sục vào nước thải trong bể điều hồ nhờ 1 máy sục khí

nhúng chìm, giúp tránh lắng động các chất có khả năng lắng

trong nước thải, đồng thời tạo mơi trường hiếu khí, tránh phát

sinh khí.

Bơm nước thải nhúng chìm lắp đặt trong bể điều hồ đưa

nước thải đến bể xử lý tiếp theo.

Bể MBR:

Sau khi xử lý sơ bộ nước thải sẽ được vào bể sinh học có

sử dụng màng lọc MBR.Tại đây nước thải sẽ được thấm xuyên

qua vách màng vào ống mao dẫn nhờ những lỗ cực nhỏ từ

0.01-0.2 micromet.

Màng chỉ cho các phân tử nước đi qua, còn các chất hữu

cơ, vơ cơ...sẽ được giữ lại trên bề mặt của màng. Nước sạch sẽ

theo ống ra ngoài bể chứa nhờ bơm hút( theo kiểu gián đoạn

:cứ 10 phút chạy thì 1-2 phút ngừng, tuỳ theo hiệu chỉnh).Khi áp suất chân không vượt quá 50 kpa so với bình

thường thì 2 bơm hút tự động ngắt, để bơm thứ 3 bơm rửa lọc

ngược trở lại.

Bể khử trùng:

Nước thải sau lắng theo cửa thông vào bể khử trùng.

Dung dịch chlorine được bơm định lượng đưa tới bể khử trùng

từ bồn chứa. Dòng nước thải được xáo trộn với hoá chất khử

trùng tại ngăn xáo trộn ở đầu bể. Sau khi được xáo trộn với

chất khử trùng, dòng nước thải đi vào ngăn tiếp xúc. Ngăn tiếp

xúc được bố trí nhiều vách ngăn để tạo ra các dòng chảy rối và

tăng chiều dài đường đi của dòng nước thải, tăng khả năng tiếp

xúc giữa hoá chất khử trùng với các vi trùng trong dòng nước

thải. Chlorine là một chất oxi hố mạnh có khả năng giết chết

hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút có trong dòng nước. Đồng thời,

Chlorine cũng có thể oxi hố một phần chất hữu cơ còn lại

trong dòng nước, làm giảm nồng độ các thành phần chất này

trong dòng nước thải sau khi xử lý.

Bể chứa bùn:

Bùn dư được bơm từ bể lắng bông bùn vào bể chứa bùn

dư. Sau khi vào bể chứa bùn, bùn được lắng tĩnh. Nước chảy

tràn trên bề mặt bể chứa theo ống dẫn tuần hoàn về bể điều

hồ.

4.2 Tính tốn các thiết bị trong hệ thống

Tính tốn lưu lượng:

Lưu lượng nước thải trung bình đầu vào: Q tbngđ= 50 m3/ngđ

Lưu lượng nước thải trung bình giờ:

Qhtb= 50 : 24 = 2,08 m3/hLưu lượng nước thải lớn nhất trong ngày:Trong đó:

Kng: Hệ số khơng điều hồ ngày. K ng= 1,151,3 (TCVN7957:2008). Chọn Kng= 1,3

Lưu lượng nước thải lớn nhất theo giờ:Lưu lượng nước thải lớn nhất theo giây:Trong đó:

Kc là hệ số khơng điều hồ lấy theo bảng 2 (TCVN

7957 :2008/BXD).

Bảng 6: Hệ số khơng điều hòa phụ thuộc vào lưu lượng

Lưu

5

10 20 50 100 300 500 100 ≥500

lương001,51,471,440,690,71trung

bình (l/s)

Kcmax2,52,11,91,71,61,5

5Kcmin0,30,4850,50,50,50,60,65926(Nguồn : Bảng 2, TCVN 7957-2008/BXD)

4.1.1 Tính tốn các cơng trình chính :

Hố thu nước:

Chức năng:Thu gom nước thải từ các nơi trong nhà máy về khu xử lý

nước.

Cấu tạo :

Hố thu được thiết kế chìm trong đất để đảm bảo tất cả các

loại nước thải từ các nơi trong nhà máy tự chảy về hố thu.

Tính tốn:

- Thời gian lưu nước ở hố thu nước từ 10- 30 phút

Chọn thời gian lưu: t= 30 phút

Qhmax = 5,2 m3/h

+ Thể tích bể tiếp nhận :Chọn: V= 3 m3

Kích thước hố thu nước L x B x H = 1,5 x 1 x 2

Chiều cao bảo vệ của hầm là 0,5

- Chiều cao tổng cộng của hầm :

H= h + 0,5= 2 (m)

Tên thơng số

Đơn vị

Kích thướt

Chiều rộng hố thu m

1

Chiều dài hố thu

m

2

Chiều sâu hố thu

m

2

Bảng 7 : Thông số thiết kế của hố thu nước

Song chắn rác :

Chức năng:

Song chắn rác được dùng để giữ rác và các tạp chất rắn có

kích thước lớn trong nước thải. Các tạp chất này nếu không đượcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐỂ THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN HỆ THỐNG XLNT CHO PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VÂN HẢI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×