Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Tải bản đầy đủ - 0trang

40

Cho phép nhập những thơng tin cơ bản của một bộ câu hỏi như tiêu đề,

Mô tả điểm số của một câu hỏi và chọn mộn học cho câu hỏi đó (có thể cóhoặc khơng).

Người dùng có thể thêm câu hỏi trực tiếp trên giao diện hoặc thêm câu hỏi từfile .txt

- Thêm câu hỏi

• Câu hỏi sau khi người dùng thêm từ file hoặc tạo mới sẽ được hiển thị ở ở

phần thêm nội dung (hình 4-3), người dùng có thể thêm file ảnh, thêm video,

thêm sửa hoặc xóa nội dung bằng các nút tương ứng.Hình 4-11.Giao diện thêm câu hỏi.

Hình 4-12.Giao diện xem lại câu hỏi.41Sau khi hồn thành việc thêm và chỉnh sử nội dung câu hỏi và bấm nút xem lại

giao diện xem lại sẽ xuất hiện (hình 4-4), tại đây họ có thể xem lại nội dung

tổng thể của bộ câu hỏi, và cơ cấu lại điểm số, cuối cùng ấn nút hoàn thành để

lưu bộ câu hỏi. Ngồi ra còn có chức năng chia sẽ với cộng đồng cho phépchia sẽ đề thi của người tạo với mọi người.

- Thêm câu hỏi sẵn có

• Gồm 2 chế độ thêm lại câu hỏi do chính người dùng tạo hoặc thêm câu hỏi

được chia sẽ với cộng đồng mỗi hình thức lại có hai chế độ thêm, thêm lần

lượt và thêm ngẫu nhiên.Hình 4-13. Giao diện thêm câu hỏi từ câu hỏi cá nhân (thêm lần lượt).42Hình 4-14.Giao diện thêm câu hỏi từ câu hỏi cá nhân (thêm ngẫu nhiên)Với thêm lần lượt người dùng sẽ chọn các bộ câu hỏi hoặc câu hỏi sẳn có (hình 4-5).Với thêm ngẫu nhiên người dùng sẽ chọn mơn học và nhập số lượng câu hỏi

dễ khó và trung bình, mức độ này sẽ được quyết định bởi tỉ lệ trả lời đúng của

các thí sinh (trên 60% là dễ, từ 20% đến 60% là trung bình, trên 20% là khó).Thêm câu hỏi được chia sẽ với cộng đồng cũng có giao diện và tính năng tương

tự.Hình

Hình4-7.

4-8.Giao

Giao diện

diệnthêm

thêmcâu

câuhỏi

hỏitừ

từcâu

câuhỏi

hỏicộng

cộngđồng

đồng(thêm

(thêmlần

ngẫu

lượt)

nhiên).

.43Hình 4-15.Giao diện cấu hình kì thi.-Cấu hình đề thi

• Cho phép cấu hình thời gian làm bài, số lượng sinh viê tối đa và hình thức của kì thi.444.2.Sau khi bấm hồn tất kì thi sẽ được tạo.Giao diện thi:Có hai chế độ thi, thi trên lớp và thi tại nhà

-Giao diện đăng kí thi:diện đăng

thi của

sinh.

Thí sinh nhập mã và ấnHình

tham 4-16.Giao

gia, sẽ có webcam

tự kí

động

chụpthíảnh

thí sinh lúc đăng

kí và lưu vào cơ sở dữ liệu.

-Giao diện thi trên lớpHình 4-17.Giao diện thi trên lớp của giáo viên.45Hình 4-18.Giao diện thi trên lớp của thí sinh.Đối với kì thi trên lớp giao diện của giáo viên bao gồm nội dung câu hỏi và

các nút chuyển tiếp, giao diện của sinh viên bao gồm các đáp án tương ứng với

các câu hỏi được giáo viên chọn thông qua các nút chuyển tiếp.Nội dung câu hỏi có thể được trình diễn trên các thiết bị trình chiếu, để thí

sinh xem và chọn trả lời thích hợp nhất.

-Giáo viên có thể bấm dừng đề kết thúc kì thi bất kì lúc nào.

Giao diện thi tại nhà:Hình 4-19.Giao diện thi tại nhà của giáo viên46Hình 4-20. Ảnh chụp màn hình của thí sinh47Hình 4-21.Giao diện thi tại nhà của thí sinh

Đối với hình thức thi tại nhà giao diện của giáo viên sẽ hiển thị những thơng

tin cơ bản của kì thi, thời gian còn lại và thơng tin của thí sinh bao thanh tiến

trình cho biết tiến độ làm bài và điểm số mà thi sinh đạt được trong q trình

làm bài, ngồi ra còn cho hiển thị ảnh chụp webcam của thí sinh trong suốt

q trình làm bài (hình 4-15).Giao diện thi tại nhà của thí sinh bao gồm nội dung câu hỏi, đáp án, hình ảnh

hoặc video nếu có và thời gian còn lại, cho phép thí sinh tự do chọn câu hỏi để

trả lời.Khi hết thời gian quy định kì thi sẽ tự kết thúc.Giao diện kết quả:48Hình 4-23. Giao diện kết quả.Hình

4-22.

Giao

diện xếp

in kết

quảdần

củatheo

thí sinh

Giao diện kết quả hiển thị

thơng

sinh

thí sinh

giảm

điểm số, khi ấn vào

nút kết quả một tab mới sẽ xuất hiện, hiển thị kết quả của thí sinh dưới dạng trang in

A4 (hình 4-17).

4.3.

-Giao diện thống kê câu hỏi

Thống kê điểm số theo các kì thi:Hình 4-24. Giao diện thống kê theo điểm số.49Giao diện thống kê theo điểm số, khi rê chuột vào các vùng của biểu đồ sẽ hiển thị

điểm số và tỉ lệ tương ứng.

-Thống kê tỉ lệ trả lời đúng theo các kì thi:Hình 4-25. Giao diện thống kê theo tỉ lệ trả lời đúng.50-Hình 4-26. Giao diện thống kê theo tỉ lệ trả lời đúng hiện chi tiết.

-Thống kê tỉ lệ trả lời đúng trên tất cả các kì thiHình 4-27. Giao diện thống kê theo tỉ lệ trả lời đúng trên tất cả kì thi.Hình 4-28.Nội dung câu hỏi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×