Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

Tải bản đầy đủ - 0trang

GV: TRƯƠNG HOÀNG LONGGV: TRƯƠNG HOÀNG LONGGV: TRƯƠNG HOÀNG LONGGV: TRƯƠNG HOÀNG LONGGV: TRƯƠNG HOÀNG LONGGV: TRƯƠNG HOÀNG LONGGV: TRƯƠNG HOÀNG LONGII. Đọc – hiểu văn bản:

1. Giới thiệu Lạc Long Quân - Âu cơ:

Lạc Long QuânÂu CơNguồn gốc:RồngTiênHình dáng:Mình rồng ở dưới nướcXinh đẹp tuyệt trầnTài năng:Có nhiều phép lạ, giúp

dân diệt trừ yêu quáiDạy dân các phong

tục, lễ nghi...=> Đẹp kì lạ, lớn lao với nguồn gốc vơ cùng cao quý.

GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG2. Âu Cơ sinh nở kỳ lạ và hai người chia con

a. Âu Cơ sinh nở kì lạ:GV: TRƯƠNG HỒNG LONGGV: TRƯƠNG HỒNG LONGGV: TRƯƠNG HOÀNG LONGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×