Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quá trình thực nghiệm test :

Quá trình thực nghiệm test :

Tải bản đầy đủ - 0trang

luyệntheo chương trìnhvới phương pháp mớicủa tổ chun mơndo tơi biên soạn ở trênQua thời gian 1 tháng giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng kết thúc ta

thu được kết quả của bài test như sau :Nhóm

Xếp loại (%)

Giỏi

Khá

Trung bìnhĐối chứngThực nghiệm15 học sinh (50%)

10 học sinh (33.4%)

5 học sinh (16.7%)25 học sinh (83.3%)

4 học sinh (16.7%)

0 học sinh (0 %)Như vậy sau 2 tháng áp dụng đổi mới phương pháp tập luyện để nâng cao

thành tích mơn chạy ngắn 60m cho nhóm thực nghiệm với việc áp dụng các

bài tập phát triển tốc độ, phát triển sức nhanh, tăng dần lượng vận động, phù

hợp thì thành tích đã tăng cao rõ rệt so với nhóm đối chứng. Từ kết quả trên

đã chứng tỏ rằng việc áp dụng hệ thống phương pháp và các bài tập mới để

nâng cao thành tích chạy ngắn 60m cho học sinh lớp 5 trường tiểu học xã

chiềng sại huyện bắc yên tỉnh sơn la đã phản ánh được tính hiệu quả và tích

cực.

Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Kết luận

Căn cứ vào những kết quả nghiên cứu nêu trên, tôi rút ra một số kết

luận sau:

Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được bài tập bổ trợ phát triển sức

mạnh tốc độ nhằm nâng cao kết quả học tập chạy 30m cho học sinh lớp 5

trường tiểu học xã chiềng sại huyện bắc yên tỉnh sơn la. Các bài tập có hiệu

quả cao là:

- Chạy bước nhỏ:

- Chạy nâng cao đùi:- Chạy đạp sau:

- Chạy tăng tốc 30m:

- Tại chỗ thực hiện động tác đánh tay:

- Vịn tay vào tường và thực hiện động tác đạp chân:

- Chạy nhanh tại chỗ:

-Thực hiện kỹ thuật sau các lệnh: vào chỗ- sẵn sàng- chạy, và chạy tốc độ

cao cự ly 20m.

- Mục đích nhằm tăng sức mạnh của lực đạp chân và sức nhanh phản xạ.

- Chạy biến tốc các đoạn 20- 30m.

- Chạy tốc độ cao 60m.

- Chạy lặp lại các đoạn 30- 40m với tốc độ tối đa:

- Chạy có giới hạn độ dài bước:

- Bật cao tại chỗ:

- Bật xa di chuyển:

- Phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật có dây đích hồn thiện cự ly 100m.

Kết quả nghiên cứu cho chúng ta thấy rõ hiệu quả của các bài tập bổ

trợ rất phù hợp để tập luyện môn chạy cự ly ngắn.

Quá trình thực hiện phương pháp nghiên cứu ứng dụng các bài tập vào

giảng dạy kết quả thu được thành tích chạy 60m của học sinh lớp 5 trường

tiểu học xã chiềng sại huyện bắc yên tỉnh sơn la. tăng.

3.2. Kiến nghị

Để việc ứng dụng các bài tập bổ trợ để đạt hiệu quả cao hơn nữa thì

cần phải được ứng dụng một cách tích cực hơn trong cơng tác giảng dạy

Tiếp tục vận dụng thực hiện phương pháp nghiên cứu ứng dụng bài tập

bổ trợ nâng cao thành tích chạy 60m học sinh vào trong q trình giảng dạy.

Áp dụng nghiên cứu thêm các bài tập khác để việc học tập của học

sinh tích cực và hiệu quả hơn.Người thực hiện.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ GD - ĐT (1996) Quy hoạch phát triển thể dục thể thao ngành GD và

ĐT thời kỳ 1996 - 2000 - 2005 và định hướng đến năm 2025.

2. Bộ GD - ĐT (2001) quyết định số 42/2001/QĐ.BGD - ĐT về việc ban

hành quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học.

3. Bộ GD & ĐT (2006), Chương trình giáo dục phổ thông - Môn thể dục,

Nxb Giáo dục, Hà Nội.

4. Chỉ thị 106 CT/TW ngày 2/10/1958 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về

công tác thể dục thể thao.

5. Chỉ thị 36 CT/TW ngày 24/3/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về

công tác thể dục thể thao trong giai đoạn mới.

6. Chỉ thị 112 CT ngày 9/5/1989 của chủ tịch hội đồng bộ trường về công

tác thể dục thể thao trong những năm trước mắt.

7. Chỉ thị 113/TTg ngày 7/3/1995 của thủ tướng chính phủ về xây dựng quy

hoạch và phát triển thể thao (1995).

8. Chiến lược phát triển TD, TT Việt Nam đến năm 2020 (2011), Bộ VH TT và Du lịch.

9. Đảng và nhà nước với thể dục thể thao - Nxb thể dục thể thao (1984).10.Đỗ Anh Đạt (2010) Nghiên cứu lựa chọn biện pháp nâng cao chất lượng

giáo dục thể chất nội khoá ở bậc tiểu học tỉnh Ninh Bình - LV thạc sĩ, Bắc

Ninh.

11.Lê Thu Hằng, Bước đầu tìm hiểu hứng thú với mơn chun sâu Điền Kinh

của sinh viên Đại học thể dục thể thao TWI.

12.Trịnh Trung Hiếu (1997), Lý luận và phương pháp giáo dục thể thao thể

thao trong nhà trường, Nxb thể dục thể thao Hà Nội.

13.Lê Văn Lẫm, Phạm Xuân Thành (2008), thể dục thể thao trường học, Nxb

thể dục thể thao, Hà Nội.

14.Trương Gia Quân (2001), Đề tài khoa học Các phương pháp gây hứng thú

cho sinh viên trong giờ thể dục, Nxb Triết Giang.

15.Vũ Đức Thu, Nguyễn Xuân Sinh, Lưu Quang Hiệp, Trương Anh Tuấn

(1998). Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất, Nxb thể dục thể thao,

Hà Nội.

16.Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ (2000) Lý luận và phương pháp giáo dục

thể chất trong trường học, Nxb thể dục thể thao.

17.Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (1993) Lý luận và phương pháp thể dục

thể thao, Nxb thể dục thể thao Hà Nội.

18.Nguyễn Toán, Nguyễn Danh Tốn (2000), Lý luận và phương pháp thể dục

thể thao, Nxb thể dục thể thao.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quá trình thực nghiệm test :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×