Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 9.1 Tính chất của một số nguyên liệu thức ăn

Bảng 9.1 Tính chất của một số nguyên liệu thức ăn

Tải bản đầy đủ - 0trang

soya)

Khô đỗ tơngnguội

Chếcacbohydrat trơ

biến Protein

trơnhiệtcacbohydrat trơĐể tạo đợc những hỗn hợp thức ăn bền với nớc phải

chú ý những kỹ thuật sau :

1- Trộn nguyên liệu giầu tinh bột, thêm nớc và xử lý

nhiệt để gelatin hoá

2- Để nguội ( 500C), cần lu ý nếu để nguội theo

nhiệt độ trong phòng thì sẽ làm cho tinh bột

đang dẻo cứng lại.

3- Trộn đều tất cả các nguyên liệu khô.

4- Đa hỗ hợp (3) này vào hồ tinh bột, trộn đều có

thể dùng găng tay

5- Thêm dầu, trộn đều

6- Extruding qua một máy cắt

7- Làm khô ở nhiệt độ thấp, có thể dùng quạt

8- Đa thức ăn vào túi giấy, gắn lại và dự trữ nơi khô

mát

3. Công nghệ chế biến thức ăn gia súc

Công nghệ chế biến thức ăn hỗn hợp xuất hiện từ

những năm 50, ngày nay công nghệ này ngày càng

hiện đại. ở giai đoạn đầu, thức ăn hỗn hợp chỉ đợc trộn

bằng tay trên sàn kho, rồi tiến tới trộn cơ khí, trộn liên

tục và bây giờ máy tính đã kiểm soát việc trộn và viên.

Các công đoạn của chế biến thức ăn hỗn hợp gồm :

nhập kho, cân, nghiền, trộn, viên, làm nguội, bao gói,

bảo quản.

Không đi sâu vào các công đoạn trên, ở đây chỉ

nhấn mạnh những điểm sau :

821- Cân nguyên liệu : Để phối hợp đúng công

thức, việc cân chính xác nguyên liệu là rất quan trọng,

có một số nguyên liệu cần phải nghiền trớc khi cân,

cân thức ăn bổ sung phải chú ý vì khối lợng nhỏ và

đắt tiền.

2- Nghiền : Đây là công đoạn tốn nhiều năng lợng

nhất, nếu nghiền để dễ vận hành và để dự trữ thì

trộn thêm chất chống oxy hoá ở công đoạn này. Kích thớc

nghiền phụ thuộc vào công thức ăn cho từng loại cá,

nghiền nhỏ giúp dễ trộn và tăng tỷ lệ tiêu hoá. Tuy nhiên

nghiền quá nhỏ thì không tốt vì bề mặt tiếp xúc tăng,

khó bảo quản, tỷ lệ tiêu hoá có thể giảm. Nghiền làm

cho nhiệt độ nguyên liệu tăng lên ( 10 20 0C) do vậy

máy nghiền phải có chế độ làm mát ( ví dụ quạt, ).

Thờng trớc khi nghiền ngời ta phải loại bỏ kim loại và

những tạp chất nh đá, gỗ,

3. Trộn : Trộn là một nghệ thuật, chứ không phải

kỹ thuật. Mục đích của trộn là làm cho hỗn hợp đồng

nhất. Đối với thức ăn cá, việc trộn đều càng cần thiết vì

hàng ngày cá ăn ít, trộn không đều làm cho lợng thức ăn

ăn vào biến động. Đối với quy mô nhỏ, để trộn đều ngời ta đa thêm chất màu vào để làm chất chỉ thị. Thức

ăn bổ sung khi đa vào hỗn hợp phải trộn trớc ( ở dạng

premix) và đảm bảo khối lợng không dới 1 kg tính cho

100 kg hỗn hợp.

Máy trộn có hai loại máy :

+ Máy trộn đứng ( vertical mixers) : Trộn bằng vít

soắn ở tốc độ 100 200 vòng/phút, thời gian trộn kéo

dài 10 15 phút. Máy trộn đứng khi phải trộn thức ăn

cùng với chất lỏng thì ít hiệu quả vì chất lỏng có83khuynh hớng tạo thành những cục nhỏ chứ không bám

đều vào nguyên liệu khô.

+ Máy trộn nằm ngang ( horizontal mixers) : Thời

gian trộn ngắn hơn ( 3 6 phút), máy này cũng thích

hợp với việc trộn 8% chất lỏng trong hỗn hợp, máy này

đắt hơn máy trộn đứng.

4. Viên : + Viên nguội thức ăn đã trộn, đa vào máy

dập viên ở nhiệt độ trong phòng. Đa độ ẩm của khối

thức ăn lên 15 16%. Viên thực hiện bằng cách ép đùn

cho nên trong quá trình viên nhiệt độ tăng lên 60

700C, sau đó viên đợc làm khô và làm nguội đến nhiệt

độ trong phòng.

+ Viên nóng ( conditioner pelleting) : Hỗn hợp thức

ăn đợc làm nóng bằng hơi nớc khô nhờ một máy sinh hơi

nớc nóng gọi là conditioner. Hỗn hợp thức ăn đợc ép bằng

máy dập khuôn để tạo viên, sau đó viên đợc làm khô và

làm nguội.

5. Đóng bao : Thức ăn hỗn hợp rời hay viên đợc bao

gói bằng túi giấy mà không dùng túi polyetylen vì thức

ăn sẽ đổ mồ hôi, nấm mốc phat triển khi dự trữ.

Câu hỏi :

1- Những biến đổi vật lý, hoá học của tinh bột khi

chế biến.

2- Kỹ thuật chế biến thức ăn hạt.

3- Các khâu chính trong công nghệ sản xuất thức

ăn hỗn hợp.8485Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 9.1 Tính chất của một số nguyên liệu thức ăn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×