Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7- Nhu cầu vitamin của cá

7- Nhu cầu vitamin của cá

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vitamin(R. Stickney, 2000)

NRC (1993)Mức thêm

vào thức ăn

Vitamin A (IU)

2500

6000

Vitamin D3 (IU)

2400

2000

VitaminE

50

300-500

Vitamin K3

R*

10

Thiamin (B1)

1

15

Riboflavin (B2)

4-7

25

Pyridoxine

3-6

15

Pantothenic acid

20

50

Niacin

10

180

Biotin

0,15

0,6

Folic acid

1

8

Vitamin B12

0,01

0,03

Inositol

300

130

Cholin

1000

1000

Ascorbic acid (vitaminC)

50

150**

R* : có nhu cầu nhưng khơng xác định được số lượng

** : dùng loại vitamin C bền

8- Sử dụng vitamin trong thức ăn cá

Hầu hết vitamin bổ sung vào thức ăn cá được sản xuất bằng con

đường hoá học hoặc vi sinh vật hoặc kết hợp cả hai chứ không

phải chiết từ thức ăn tự nhiên, vì các vitamin chiết từ nguồn tự

nhiên rất đắt và hiệu quả thấp. Các vitamin tổng hợp được sản

xuất ra dưới dạng khác nhau và được bảo vệ để chống lại sự

phân huỷ trong quá trình chế biến và dự trữ.

Khi sử dụng vitamin để trộn vào thức ăn phải chú ý đến độ bền

của vitamin. Các dạng vitamin khác nhau và cách bảo vệ khác

nhau thì có độ bền khác nhau. Ví dụ : vitamin A dưới dạng

vitamin A acetat chứa trong viên nang, trong nang chứa một c

khung (matrix) bằng gelatin có cấu trúc liên kết chéo, vitamin

phân tán khắp trong cái khung này cùng với chất chống oxy hoá

và được bọc một lớp vỏ bảo vệ bằng tinh bột ngô. Thường trong

viên gelatin người ta thêm cả vitamin D3 .54Bảng 8.3 : Độ bền của vitamin trong premix và trong viên ép

đùn sau 3 tháng dự trữ ở nhiệt độ trong phòngVitaminHoạt tính còn sau 3

tháng dự trữ ở nhiệt độ

trong phòng (%)Dạng sử dụngTrong

premixTrong viên

ép đùnVitamin AVitamin A acetate70 - 9070 - 90Vitamin DCholecalcalciferol80 - 10075 - 100Vitamin Edl-ỏ tocoferol acetate90 - 10090 - 100Vitamin KMuối menadione (K3)65 - 8540 - 70Vitamin B1Thiamin mononitrate70 - 8060 - 80Vitamin B2Tinh thể90 - 10090 - 100PyridoxinePyridoxine hydrochoride 80 - 9080 - 90Pantothenic

acidCalcium d-pantothenate 80 - 10080 - 10090 - 10090 - 100NiacinNiacinamide và

nicotinic acid80 - 10070 - 90Biotind-biotin50 - 7050 - 65Folic acidTinh thể50 - 8040 - 80Vitamin B12Dung dịch 1%100CholinMuối chloridekhông

thêmInositol

Ascorbic acid100

Ascorbate-2polyphosphate9055100

90

10 - 30Tinh thể30 - 70Độ bền của vitamin D 3 trong điều kiện bảo quản như vitamin A

bằng 75 - 80%. Các dạng vitamin khác và độ bền của nó trong

thức ăn viên (ép đùn) và trong premix ghi ở bảng 8.3. Tuy nhiên

cần lưu ý đến độ bền của vitamin C. Tinh thể axit ascorbic cực kỳ

nhậy cảm với sự oxy hoá. Trong 3 ngày dự trữ ở nhiệt độ thường,

tồn bộ hoạt tính vitamin mất hết, trong viên hoạt tính vitamin C

chỉ còn lại 20% sau khi sử lý nhiệt và dự trữ. Gần đây người ta sử

dụng asorbate-2-monophosphate (sản phẩm này có ascorbate-2monophosphate và một lượng nhỏ ascorbate-2-polyphosphate,

hoạt tính acid ascorbic là 33% và 2 % lần lượt). Dạng vitamin

này chỉ mất 15 % hoạt tính trong viên ép đùn và dự trữ 3 tháng ở

nhiệt độ trong phòng, trong khi viên vitamin C bọc mỡ hay

ethylcellulose mất tới 70-90% hoạt tính trong cùng điều kiện.

Câu hỏi

1. Cơng thức vitamin A, vai trò và nhu cầu đối với cá.

2. Cơng thức vitamin D vai trò và nhu cầu đối với cá.

3. Cơng thức vitamin E vai trò và nhu cầu đối với cá.

4. Vai trò vitamin C đối với cá và những chú ý khi bổ sung

vitamin C trong thức ăn cá.

5. Những chú ý khi sử dụng vitamin trong thức ăn tôm và

cá.56Chương 7Nhu cầu chất khoáng

1. Đại cương

Người ta phân biệt chất khoáng làm hai loại

+ Khoáng đa lượng : Nhu cầu lớn hơn 100mg/kg khẩu phần

như Ca, P, Mg, K, Na, Cl, và S.

+ Khoáng vi lượng: nhu cầu nhỏ hơn 100mg/kg khẩu phần như

Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Mo, Cr, Se, F, I, và Ni.

Thành phần khoáng của cơ thể cá rainbow trout và carp.

Bảng 7.1: Thành phần chất khoáng trong cơ thể(Shearer 1984, kirchgessmer và Shwarz 1986)

Rainbow trout

(10-1800g)57Carp

(170-1150g)Khoáng đa lượng (g/kg

WB)

Ca

P

Mg

K

Na

Khoáng vi lượng (mg/kg

WB)

Fe

Cu

Mn

Zn5,2

4,8

0,33

3,2

1,36,1

5,0

0,25

2,1

0,8512

1,2

1,8

2520

1,1

0,7

63Sự trao đổi khoáng của cá thể hiện ở sơ đồ 1.NướcMáuKhẩu

phầnMô (cơ thể)Phân,

nước tiểuSơ đồ 1: Trao đổi khoáng ở cá

Về cơ bản người ta chấp nhận rằng nhu cầu khoáng của cá

tương ứng với động vật bậc cao. Tuy nhiên, môi trường xung58quanh (nước) là nguồn cung cấp khống quan trọng, ngồi thức

ăn.

2. Canxi - Photpho - Magie.

2.1. Canxi: Ca của cơ thể cá phân bố tập trung ở xương, vây.

Hàm lượng Ca của cá Mirror carp (WB - 340-3300mg) như sau:

Cột sống: 80g/kg (69-96g/kg): 124mg/kg (57-410mg/kg)

Gan

: 38mg/kg (21-155mg/kg)

Tỷ lệ Ca/P của xương và vây là 1,5-2,1 và của toàn bộ cơ thể là

0,7-1,6.

Nồng độ Ca của nước là 200mg/l đáp ứng đủ nhu cầu Ca cho

Rainbow trout. Nếu lượng Ca của nước thấp (5mg/l) thì cá phải

lợi dụng Ca của khẩu phần.

Như vậy sinh trưởng của cá phụ thuộc vào nồng độ Ca và pH

của nước. Người ta cũng thấy nồng độ aluminium trong máu cao

làm giảm sự hấp thu Ca. Những hồ nước axit, pH thấp, Ca thấp

và Al cao làm giảm tỷ lệ sống của cá rõ rệt. Những hồ nào có

nồng độ Ca nhỏ hơn 0,8mg/l; pH nhỏ 4,5 thường khơng có cá

(Howell et al. 1983).

P cũng làm giảm thấp hấp thụ Ca.

Vậy nhu cầu của cá trong khẩu phần là bao nhiêu? Nói chung

khó xác định được nhu cầu Ca của cá. Rainbow trout có thể trong

ban đầu là 1,2 g khơng thấy biểu hiện sinh trưởng khác nhau khi

khẩu phần chứa 0,3-3,4g Ca/kg và nồng độ Ca nước là 20-30mg/l.

Channel catfish non có thể trọng 6-24g sống trong nước nồng

độ Ca là 56mg/l đáp ứng sinh trưởng tối ưu khi khẩu phần chứa

8gCa/kg (+8g photpho available) nhưng sinh trưởng giảm khi Ca

khẩu phần là 20g/kg. Cá hồi Châu Âu, cá chép thích hợp với khẩu

phần 18-22g/kg Ca. O.aureus thích hợp khẩu phần 8gCa/kg trong

điều kiện nước khơng có Ca.

2.2. Photpho

Cá lấy P từ nước kém hơn Ca. Ví dụ hồi (cá giống) hấp thụ P từ

nước chỉ bằng 1/400 so với Ca từ nước. Hấp thu P từ nước cũng

59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7- Nhu cầu vitamin của cá

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×