Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA THỰC HIỆN

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình

Tổng giám đốcPhó Tổng Giám ĐốcPhó Tổng Giám Đốc

Phòng Tư vấn-Phòng Thẩm địnhHành chínhgiáKhối Kiểm tốn BCTCKhối Kiểm tốn XDCBSơ đồ 2.1 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Kiểm toán AFA

: Quan hệ chỉ đạo.

: Quan hệ hỗ trợ.

Tổng Giám đốc: Là người đại diện cho công ty trước Bộ trưởng Bộ tài chính

và cơ quan pháp luật về tồn bộ hoạt động của cơng ty.

Phó Tổng Giám đốc: Cơng ty có 2 Phó Tổng Giám đốc trong đó: 1 Phó Tổng

Giám Đốc phụ trách quản lý khối kiểm tốn BCTC và 1 Phó Tổng Giám Đốc phụ

trách quản lý khối kiểm tốn XDCB.

Phòng Kiểm tốn Báo cáo tài chính: Kiểm tốn các BCTC, tư vấn và lập

BCTC cho DN, tư vấn lựa chọn hình thức số sách và tổ chức bộ máy kế toán, tư vấn

thiết lập HTKSNB hiệu quả cho DN.

Phòng Kiểm tốn xây dựng cơ bản: Trợ giúp Phòng kiểm tốn BCTC khi

kiểm tốn các cơng ty có liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản; kiểm toán, quyết

toán xây dựng cơ bản; tư vấn hồn thiện hồ sơ quyết tốn xây dựng cơ bản; giám sát

cơng trình xây dựng cơ bản, giao thơng, thủy lợi.

Phòng Thẩm định giá: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá các loại tài sản như:

giá trị DN, giá trị bất động sản, giá trị dự án đầu tư… để phục vụ khách hàng trong

một số mục đích như đền bù, phát mãi tài sản; mua bán, chuyển nhượng, vay vốn ngân

hàng; góp vốn liên doanh, thành lập, chia tách, giải thể DN;…

Phòng Tư vấn - Hành chính: (Bao gồm bộ phận Hành chính kế tốn và bộ

phận Tư vấn đào tạo):SVTH: Bùi Thị Minh Châu29Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh BìnhBộ phận Hành chính kế tốn: Thu thập xử lý và cung cấp thông tin về tài sản

và các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong q trình hoạt động kinh doanh của

cơng ty nhằm phục vụ cơng tác quản lý, cơng tác tín dụng. Quản lý hồ sơ nhân sự, lưu

trữ văn thư, giải quyết các thủ tục liên lạc, giao dịch hành chính, cập nhật thơng tin,

văn bản mới, cung cấp biểu mẫu, sổ sách, chứng từ và các tạp vụ cho công ty.

Bộ phận tư vấn đào tạo: Xây dựng và kiểm sốt việc vận hành chương trình

đào tạo hàng năm và trực tiếp tham gia công tác đào tạo nhân viên cho công ty. Cập

nhật các tài liệu chuyên ngành có liên quan nhằm xây dựng và hồn thiện phương pháp

tiếp cận kiểm tốn, hồn thiện và nâng cao hiệu quả quy trình kiểm sốt chất lượng

của cơng ty. Tổ chức thực hiện các dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức liên quan

đến lĩnh vực tài chính, kế tốn, kiểm tốn.

2.1.2.2. Đội ngũ nhân viên

Hiện nay cơng ty sở hữu đội ngũ với 67 nhân viên được sàng lọc kỹ lưỡng, có

năng lực và kinh nghiệm và được đào tạo thường xun thơng qua các chương trình

đào tạo của Bộ Tài Chính, các tổ chức quốc tế và đào tạo nội bộ.

Nhân sự chủ chốt trong bộ máy quản lý của cơng ty bao gồm:

- Ơng Nguyễn Trọng Hiếu: Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên kiêm Tổng Giám Đốc.

- Ông Phạm Quang Trung: Phó Tổng Giám Đốc.

- Ông Nguyễn Hải Nam: Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc khối KT XDCB.

- Ơng Nguyễn Trung Dũng: Trưởng Phòng Kiểm tốn XDCB.

- Bà Nguyễn Thị Nam Phương: Trưởng phòng Tư vấn Đào tạo.

Và cùng hơn 60 nhân viên khác bao gồm các kĩ sư, KTV, trợ lý KTV đang làm

việc tại AFA với 100% tốt nghiệp đại học và trên đại học.

2.1.2.3. Phương châm hoạt động

Công ty hoạt động theo phương châm: “Đồng hành với DN trong từng hoạt

động” và luôn đề cao nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực và bí mật số liệu của

khách hàng trong các dịch vụ mà cơng ty cung cấp.SVTH: Bùi Thị Minh Châu30Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình2.1.2.4. Chính sách đào tạo và tuyển dụng

 Chính sách đào tạo

Nhân viên của công ty được đào tạo thường xuyên, liên tục trong nước và các

chương trình quốc tế. Các trợ lý kiểm toán được đào tạo để trở thành KTV. Trong q

trình cơng tác, nhân viên được liên tục đào tạo theo cấp bậc, nâng cao trình độ chun

mơn; cập nhật những thay đổi mới về chính sách thuế, kế tốn; củng cố kiến thức về

kiểm tốn.

 Chính sách tuyển dụng

Tuyển những sinh viên có thành tích học tập tốt, thơng minh, năng động và có

đủ tố chất có thể tiếp tục đào tạo trở thành KTV. Thường xuyên tổ chức tuyển dụng

các vị trí: KTV, trợ lý KTV, kế tốn, kỹ sư xây dựng có đạo đức tốt, trình độ chuyên

môn cao.

2.1.3. Đặc điểm hoạt động dịch vụ của công ty TNHH Kiểm tốn AFA

2.1.3.1. Các loại hình dịch vụ của cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA.

Hiện nay cơng ty TNHH Kiểm toán AFA cung cấp các dịch vụ chủ yếu sau:

 Kiểm toán và soát xét BCTC

- Kiểm toán: BCTC thường niên; BCTC vì mục đích thuế.

- Kiểm tốn tuân thủ; kiểm toán hoạt động; kiểm toán nội bộ.

- Sốt xét BCTC; sốt xét thơng tin tài chính dựa trên các thủ tục thỏa thuận trước.

- Các dịch vụ khác về kiểm toán.

 Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

- Kiểm tra: Hồ sơ pháp lý, nguồn vốn đầu tư; chi phí đầu tư; giá trị tài sản hình

thành qua đầu tư; các khoản cơng nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng.

- Xem xét việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý

kiến kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước;

- Tư vấn cho Chủ đầu tư dự án hoàn thành các thủ tục hồ sơ quyết toán cần

thiết; giải quyết các vướng mắc trong điều kiện cơ chế chính sách thay đổi,...

 Dịch vụ kế toán:

- Ghi sổ kế toán, lập BCTC, báo cáo quản trị; hướng dẫn nghiệp vụ kế toán;

cung cấp dịch vụ lập sổ kế toán; thiết kế triển khai các phần hành kế toán.

SVTH: Bùi Thị Minh Châu31Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình- Tư vấn: Chuyển đổi BCTC theo IAS, IFRS; sử dụng phần mềm kế toán.

- Các dịch vụ khác về kế toán.

 Dịch vụ tư vấn thuế:

- Tư vấn cho các DN về các luật thuế, kê khai và quyết toán thuế

- Cung cấp các dịch vụ về đăng ký thuế, đăng ký hóa đơn tự in; tư vấn thuế

trọn gói; đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế; hỗ trợ các cập nhật

thay đổi về chính sách thuế.

- Lập hồ sơ: Xét ưu đãi thuế; giải trình và xin hồn thuế;

- Các dịch vụ tư vấn khác thuế về thuế.

 Soát xét tờ khai quyết toán thuế TNDN.

- Thảo luận với bộ phận quản lý thuế của DN để hiểu về chính sách kế tốn, xử

lý các vấn đề thuế dựa trên việc ghi nhận doanh thu và chi phí.

- Trao đổi và thảo luận với bộ phận quản lý thuế để yêu cầu DN cung cấp các

thông tin và tài liệu cần thiết cho việc soát xét tờ khai thuế TNDN hằng năm.

- Soát xét BCTC và tờ khai quyết toán thuế TNDN để xác định thu nhập chịu

thuế và các chi phí được trừ, được ghi nhận theo quy định hiện hành.

- Các dịch vụ tư vấn khác về soát xét tờ khai quyết toán thuế TNDN.

 Soát xét tuân thủ thuế TNCN.

- Kiểm tra phương pháp xác định thu nhập chịu thuế, phương pháp xác định số

thuế TNCN phải nộp hàng tháng được thể hiện trên bảng lương của công ty.

- Phát hành báo cáo kết quả dịch vụ trình bày các vấn đề về tuân thủ thuế được

phát hiện tại công ty, cũng như đề xuất giải pháp khác.

- Các dịch vụ tư vấn khác về soát xét tuân thủ thuế TNCN.

 Thẩm định giá.

Đầu năm 2016, công ty đưa vào hoạt động và phát triển dịch vụ Thẩm định giá.

- Thẩm định giá giá trị bất động sản: Quyền sử dụng đất, hạ tầng, nhà ở, nhà

xưởng, vật kiến trúc trên đất…;

- Thẩm định giá giá trị động sản: Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất,

phương tiện vận tải, vật tư, hàng hóa…;SVTH: Bùi Thị Minh Châu32Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình- Thẩm định giá giá trị dự án đầu tư: Cao ốc, văn phòng, Khu cơng nghiệp,

khách sạn, khu du lịch…;

- Thẩm định Giá trị DN, giá trị thương hiệu, giá trị tài sản vơ hình, lợi thế kinh

doanh…..;

- Thẩm định giá trị rừng, quyền khai thác tài nguyên khoáng sản…

Nhằm phục vụ khách hàng cần xác định giá trị thị trường của các tài sản cho

các mục đích:

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước;

- Đền bù, phát mãi tài sản;

- Mua bán, chuyển nhượng, vay vốn ngân hàng;

- Mua sắm mới tài sản, đấu thầu;

- Chứng minh tài sản để hợp tác, du học;

- Làm cơ sở để tòa án xét xử các vụ án tranh chấp tài sản;

- Làm cơ sở tham khảo trong hạch toán kế toán, khấu hao tài sản, bảo hiểm;

- Cổ phần hóa, mua bán DN, chuyển đổi hình thức hoạt động của DN;

- Góp vốn liên doanh, thành lập, chia tách, giải thể DN;

- Làm sở sở để phê duyệt dự án, quyết tốn cơng trình, kết quả đấu thầu....

2.2. Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục lương và các khoản trích theo

lương do cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA thực hiện tại cơng ty CP ABC.

2.2.1. Chuẩn bị và lập kế hoạch kiểm toán.

2.2.1.1. Chuẩn bị lập kế hoạch kiểm toán.

a. Đánh giá khả năng chấp nhận khách hàng.

Công ty CP ABC là một khách hàng mới mà cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA

kiểm tốn trong năm 2016, vì vậy để đưa ra quyết định chấp nhận khách hàng, công ty

phải tiến hành tìm hiểu về cơng ty CP ABC thơng qua liên lạc với KTV tiền nhiệm,

xem xét ý kiến kiểm toán năm trước và ảnh hưởng đến báo cáo năm nay (nếu có) để

xem xét việc chấp nhận kiểm tốn cũng như đánh giá rủi ro của hợp đồng kiểm toán.

KTV sẽ hoàn thành giấy làm việc mẫu A110, nội dung gồm: Tìm hiểu thơng tin khách

hàng, xem xét, đánh giá những đặc điểm, mơi trường hoạt động, rủi ro có thể gặp phải.SVTH: Bùi Thị Minh Châu33Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh BìnhSau khi xem xét, nhận thấy năm 2016 cơng ty CP ABC khơng có biến động lớn,

vẫn hoạt động kinh doanh bình thường. Đồng thời tham khảo ý kiếm kiểm tốn năm

2015 nhận thấy khơng có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo năm nay. Nên cơng ty

TNHH Kiểm tốn AFA quyết định kiểm tốn cho công ty CP ABC.

(Phụ lục 01: Giấy làm việc A110: Chấp nhận khách hàng mới và đánh giá rủi

ro hợp đồng).

b. Lựa chọn đội ngũ nhân viên thực hiện kiểm toán.

Trong một cuộc kiểm toán, đội ngũ nhân viên gồm một nhóm từ 4 đến 7 thành

viên đều là người có đầy đủ chun mơn, kỹ năng và hiểu biết phù hợp với loại hình

kinh doanh sản xuất của cơng ty khách hàng. Đối với khách hàng cũ, các KTV đã từng

kiểm tốn cho khách hàng đó thường được ưu tiên lựa chọn lại.

Sau khi xem xét, công ty đã lựa chọn được nhóm kiểm tốn BCTC cho cơng ty

CP ABC niên độ kết thúc năm 31/12/2016. Nhóm kiểm tốn bao gồm:

Chức danh

Thành viên BGĐ phụ trách cuộc kiểm toán

Người sốt xét cơng việc kiểm sốt chất lượng

KTV

Trợ lý KTV

Trợ lý KTV

c. Thỏa thuận sơ bộ với khách hàngHọ tên

Phạm Quang Trung

Phạm Quang Trung

Nguyễn Hà Trung

Nguyễn Khương Đại

Trần Phạm Thị Quỳnh ThơTrước khi lập hợp đồng kiểm tốn, nhóm kiểm tốn sẽ có một buổi họp với

khách hàng để trao đổi trực tiếp với BGĐ về việc xác định phạm vi công việc, tạo mối

quan hệ hợp tác giữa hai bên để cuộc kiểm tốn được diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.

Nội dung của cuộc họp này sẽ được đưa vào giấy làm việc theo mẫu A290 gồm các

nội dung sau:

- Thời gian, địa điểm trao đổi: Văn phòng Công ty CP ABC.

- Thành phần tham dự: Giám đốc, kế tốn trưởng.

- Nội dung chính:Phạm vi kiểm tốn: Kiểm toán BCTC niên độ 2016 và phát hành kiểm toánBCTC năm 2016.SVTH: Bùi Thị Minh Châu34Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh BìnhViệc kiểm tốn BCTC cơng ty ABC năm 2016 được thực hiện kiểm toánkết thúc năm. Thời gian dự kiến sẽ là ngày 16/01/2017 đến ngày 19/01/2017.

Xác định các bộ phận phòng ban liên quan đến cuộc kiểm tốn: Phòng kếtốn tài chính.

Trao đổi về các thay đổi quan trọng về môi trường kinh doanh, quy địnhpháp lý trong năm có ảnh hưởng đến đơn vị: Khơng có.

Các vấn đề BGĐ quan tâm và đề nghị KTV lưu ý trong cuộc kiểm tốn: Chiphí là hợp lý, hợp lệ.

Các vấn đề khác: Khơng có.d. Hợp đồng kiểm toán.

Sau khi tiến hành trao đổi với khách hàng, đại diện BGĐ sẽ tiến hành gặp gỡ,

thảo luận với đại diện công ty CP ABC để đi đến ký kết hợp đồng kiểm toán theo mẫu

A210. Nội dung hợp đồng bao gồm: mục tiêu, phạm vi kiểm toán, quyền và trách

nhiệm của mỗi bên, hình thức báo cáo kiểm tốn, thời gian thực hiện và các điều

khoản về phí, xử lý tranh chấp hợp đồng.

(Phụ lục 02: Giấy làm việc A210: Hợp đồng kiểm toán).

Sau khi hợp đồng kiểm toán đã được ký kết, đại diện cơng ty Kiểm tốn AFA gửi

cho đại điện công ty CP ABC thư gửi khách hàng về kế hoạch kiểm toán theo mẫu A230.

Trong đó nêu rõ: Thành viên nhóm kiểm tốn, phạm vi cơng việc, thời gian dự kiến thực

hiện kiểm tốn, u cầu cung cấp tài liệu. Nếu khách hàng đồng ý thì sẽ ký vào thư.

(Phụ lục 03: Giấy làm việc A230 Thư gửi khách hàng về kế hoạch kiểm toán).

Sau đó, cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA sẽ lập danh sách những tài liệu, sổ

sách, hồ sơ mà khách hàng cần chuẩn bị để cung cấp nhằm phục vụ quá trình kiểm

tốn. Danh sách này sẽ được lập theo mẫu giấy làm việc A240 - Danh mục tài liệu cần

cung cấp.

Cụ thể đối với khoản mục lương và các khoản trích theo lương, tài liệu cần

khách hàng là cơng ty CP ABC cung cấp gồm:

- Chứng từ chi tiền trả lương trong năm.

- Sổ chi tiết, sổ cái tài khoản 334 – Phải trả NLĐ, 338 – Phải trả, phải nộp khác

(cụ thể 3382 – Kinh phí cơng đồn, 3383 – BHXH, 3384 – BHYT, 3386 – BHTN).

SVTH: Bùi Thị Minh Châu35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×