Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệp- Về báo cáo tài chính: Báo cáo của Bưu điện được lập theo quý và theo năm

và được lập theo quy định của Bộ Tài Chính và quy định của Tổng Công ty nhằm đảm

bảo cung cấp các thông tin quan trọng.

3.1.2 Những hạn chế

- Đội ngũ nhân viên kế toán còn trẻ, thiếu nhiều kinh nghiệm và chưa nghiêm túc

trong cơng việc đặc biệt là đối với kế tốn tại các bưu điện huyện. Do đó, còn có những

sai sót trong cơng việc như: hạch tốn sai, hạch tốn thiếu các nghiệp vụ, nhầm tài

khoản,..

- Thủ quỹ không trực tiếp ghi sổ và theo dõi sổ quỹ mà việc này là do kế toántheo dõi.HU- Việc tổ chức kiểm tra cơng tác kế tốn tại các bưu điện huyện chưa thực sựTẾhiệu quả, dẫn đến tình trạng kế tốn tại các bưu điện lơ là trong cơng việc, hạch tốnN

Hkhơng đúng và còn nhiều thiếu sót cũng như kỹ năng chun mơn.

3.2 Đánh giá về cơng tác kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanhKItại Bưu điện

CSau thời gian thực tập tại phòng kế tốn bưu điện tỉnh Quảng Bình về tìm hiểuG3.2.1 Ưu điểmĐnhững nhận xét như sau:ẠIHcơng tác kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại đây, em rút ra đượcN- Cơng tác kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại bưu điện phùƯhợp với những quy định và chế độ kế toán hiện hành. Kế toán thường xuyên cập nhậtTRnhững thông tư, quy định mới của Bộ tài chính về doanh thu và xác định kết quả kinh

doanh để áp dụng.- Doanh thu được ghi nhận dựa trên các tờ giấy nộp tiền tại các bưu cục và giao

dịch trung tâm nộp lên nên tiết kiệm được thời gian tổng hợp doanh thu từ các bưu cục.

- Bưu điện theo dõi doanh thu chi tiết cho từng dịch vụ cung cấp, tài khoản

doanh thu và xác định kết quả kinh doanh có những tài khoản chi tiết cho từng dịch vụ

cụ thể, quan trọng tại bưu điện.

- Doanh thu, chi phí tại các bưu điện huyện cũng được kế toán tại bưu điện tỉnh

theo dõi chi tiết theo từng mã chi tiết cho từng huyện. Do đó, sẽ khơng có sự nhầm lẫn

giữa doanh thu, chi phí các huyện.

SVTH: Hồng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga93Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệp- Chi phí tại Bưu điện cũng được chia thành nhiều chi phí chi tiết cụ thể với

những mã thống kê riêng biệt để tiện theo dõi và ghi sổ các nghiệp vụ.

- Việc sử dụng chung một phần mềm cả toàn bưu điện bao gồm kế toán tại bưu

điện huyện và các bưu cục giúp cho kế toán dễ dàng hơn trong việc lấy số liệu từ các

cấp dưới, phát hiện được những sai sót trong q trình hạch tốn.

- Cuối tháng, kế toán tiến hành đối soát, kiểm tra số liệu với các bưu điện huyện để

kịp thời phát hiện những sai sót và kiểm tra sự khớp đúng giữa các khoản doanh thu, chi phí.

3.2.2 Những hạn chế

- Doanh thu tại bưu điện chỉ được ghi nhận trên giấy nộp tiền tại các bưu cục,U

Htrong q trình hạch tốn và bán hàng cung cấp dịch vụ.khơng dựa vào các hóa đơn cung cấp dịch vụ sẽ dẫn đến những sai sót và gian lậnTẾ- Bưu điện tỉnh là đơn vị có nhiều đơn vị trực thuộc nên việc theo dõi cơng tácN

Hkế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanh còn nhiều khó khăn. Cụ thể, việc

theo dõi ghi nhận doanh thu, chi phí tại các bưu điện huyện chưa kịp thời, còn để ứ

CKIđọng cơng việc hạch tốn, chứng từ khơng được kiểm tra thường xun dẫn đến mất

chứng từ, sổ sách…H- Phần mềm kế toán tại bưu điện còn nhiều hạn chế nên đơi lúc có trục trặc hay lỗiĐẠIhệ thống làm gián đoạn, ảnh hướng đến cơng việc của các nhân viên kế tốn.G- Một số chứng từ, sổ sách được in ra để lưu trữ còn thiếu chữ ký của nhữngNngười liên quan hoặc Giám đốc dẫn đến có thế làm giả chứng từ sổ sách.Ư3.3 Một số những giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thuTRvà xác định kết quả kinh doanh tại bưu điện

3.3.1 Đối với tổ chức cơng tác kế tốn

- Cần có những buổi tập huấn cho kế toán tại các bưu điện huyện để nâng cao

trình độ chun mơn, cũng như hiểu rõ hơn về cơng tác hạch tốn tại bưu điện.

- Kế tốn trưởng cần có trách nhiệm kiểm tra, chấn chỉnh những trường hợp khơng

nghiêm túc trong giờ làm việc để có sự chun mơn hơn trong các phân hành kế tốn

- Kế toán trưởng cần thành lập những hội đồng thường xuyên xuống kiểm tra

cơng tác kế tốn tại các bưu điện huyện về việc lưu trữ chứng từ, sổ sách cũng như

cơng tác kế tốn tại đây để tránh trường hợp thất lạc chứng từ, sổ sách…

- Thủ quỹ nên theo dõi sổ quỹ và ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt.

SVTH: Hoàng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga94Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệp3.3.2 Đối với cơng tác kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Bưu

điện

- Doanh thu tại bưu điện cần ghi nhận dựa trên những chứng từ gốc như hóa

đơn GTGT để trách được những trường hợp sai sót hay gian lận trong q trình bán

hàng và cung cấp dịch vụ.

- Cuối tháng, kế toán doanh thu cần xem xét đối soát sản lượng doanh thu tại

bưu điện tỉnh với các bưu điện huyện kỹ càng và chặt chẽ hơn.

- Các chứng từ lưu trữ cần có đầy đủ chữ ký của Giám đốc, kế tốn trưởng hay

là những người liên quan.- Cần có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh việc hạch toán và ghi nhận doanh thuHUtại các bưu điện huyện một cách kịp thời đúng hạn, khơng để dồn chứng từ tránh hạchTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾtốn nhầm và thiếu sót.SVTH: Hồng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga95Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệpPHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Ngoài tổ chức bộ máy quản lý thì mỗi doanh nghiệp muốn hoạt động tốt ln

đòi hỏi phải có một bộ phận chức năng trong việc quản lý nguồn vốn của doanh

nghiệp. Để thực hiện được cần có sự đóng góp khơng nhỏ của cơng tác quản lý điều

hành của bộ máy quản lý tài chính mà trong đó bộ máy kế tốn là cơng cụ quản lý kinh

tế trực tiếp, thực hiện hạch toán sản xuất kinh doanh cũng như việc kiểm tra kiểm sốt

về mặt kinh tế của doanh nghiệp.

Trong đó, kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là vô cùng quantrọng, là công việc thiết yếu giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động củaHUdoanh nghiệp. Cung cấp những thông tin cần thiết và hữu ích để các nhà quản trị có cáiTẾnhìn đúng đắn hơn trong việc đưa ra các chiến lược kinh doanh.N

HTrong quá trình thực tập tại bưu điện tỉnh Quảng Bình đề tài nghiên cứu đã thựcKIhiện được một số mục tiêu đề ra:Hvà xác định kết quả kinh doanh.

CThứ nhất, tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế tốn doanh thu, chi phíẠIThứ hai, từ cơ sở lý luận đó đi sâu tìm hiều về thực trạng công tác doanh thu vàĐxác định kết quả kinh doanh tại Bưu điện năm 2017.Đề tài đi sâu nghiên cứu và phânNGtích tình hình tài sản nguồn vốn và kết quả kinh doanh của bưu điện trong giai đoạn2014 – 2016. Tìm hiểu chi tiết các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến doanh thu, chi phíTRƯvà xác định kết quả kinh doanh tại bưu điện; cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế, hệ

thống chứng từ sổ sách theo dõi; cách nhập liệu và hạch toán trên phần mềm kế tốn.

Thứ ba, từ việc đi sâu tìm hiểu cơng tác kế tốn doanh thu và xác định kết quả

kinh doanh rút ra được những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại trọng bộ máy kế tốn

cũng như trong phân hành kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hồn thiện hơn cơng tác kế tốn, khắc phục những

tồn tại để bưu điện hoạt động có hiệu quả hơn.

2. Kiến nghị

Qua quá trình thực tập tại Bưu điện tỉnh Quảng Bình với những kiến thức đã

được học ở trường và việc tìm hiểu học hỏi cùng sự giúp đỡ của nhân viên kế toán tại

đơn vị thực tập đã giúp em hiểu rõ hơn về công tác kế tốn doanh thu và xác định kết

SVTH: Hồng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga96Trường Đại học kinh tế HuếKhóa luận tốt nghiệpquả kinh doanh. Tuy nhiên với vốn thời gian có hạn, những hiểu biết còn hạn chế về

ngành và kinh nghiệm thực tế chưa được nhiều nên chưa thể hiện đầy đủ và chi tiết hơn

về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Nếu có điều kiện về thời gian cũng

như tiếp xúc nhiều hơn về cơng tác kế tốn em sẽ đi sâu tìm hiểu tỉ mỉ hơn về:

- Mơ tả chi tiết hơn quá trinh nhập liệu doanh thu chi phí và xác định kết quả

kinh doanh từ bưu cục lên kế toán bưu điện tỉnh và kế toán bưu điện huyện

- Tiếp cận với cơng tác kế tốn tại các bưu cục và tại bưu điện huyện để nắm rõ

hơn việc hạch tốn doanh thu, chi phí tại đây

- Cần tìm hiểu rõ hơn về quy trình luân chuyển chứng từ tại bưu điện tỉnh cũngTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHUnhư tại các đơn vị phụ thuộc như bưu cục và bưu điện huyện.SVTH: Hoàng Thị Oanh

GVHD: Hồ Thị Thúy Nga97Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x