Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Mô hình tiền tệ là một sự giải thích về sự thật

4 Mô hình tiền tệ là một sự giải thích về sự thật

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.4 Mơ hình tiền tệ là một sự giải thích về sự thật25Điều đầu tiên cần lưu ý là cả ba tỷ giá hối đoái dễ biến động hơn các cổ phiếu tiền tệ và thu nhập. Ví dụ đối với Anh, trong khi cổ phiếu tiền tệ có khoảng 55% và

GDP tương đối chỉ có 17% (được đo bằng mức tối đa trên mức tối thiểu), giá trị của đồng bảng Anh dao động trên 80%.Tiếp theo, nhìn vào các xu hướng trong dữ liệu. M1 của Anh có sự gia tăng tương đối so với Mỹ vào cuối những năm 1970, tiếp theo là một mùa thu dài qua hầu hết

những năm 1980, nhưng trong 15 năm qua, tỷ giá đã trải qua hai chu kỳ riêng biệt cho mà khơng có kế hoạch rõ ràng ở đây. Gần đây, cổ phiếu tiền tệ của Anh tăng

trở lại, nhưng tỷ giá hối đoái so với đồng USD đã ổn định hơn kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên thời kỳ nổi lên năm 1972.Những bằng chứng được trình bày ở đây khơng phải là rất đáng khích lệ. Tất cả những gì có thể được cho là có lợi cho mơ hình tiền tệ là nó có vẻ như để giải thích

sự thật trong một thời gian dài. Điều này đặc biệt đúng với thời kỳ lãi suất ổn định.5.5 Tổng kếtMơ hình tiền tệ của một tỷ giá thả nổi dự đoán rằng đồng nội tệ sẽ mất giá khi:

Cung tiền trong nước (nước ngồi) tăng (giảm).

Thu nhập quốc dân trong nước (nước ngoài) giảm (tăng).

Mức giá ngoại tệ giảm.

Sự mất giá đồng nội tệ tương ứng với bất kỳ gia tăng trong cung tiền.Mơ hình tiền tệ tỷ giá cố định dự đoán cán cân thanh toán sẽ xấu đi và các quốc gia sẽ mất nguồn dự trữ khi:Cung tiền nội địa tăng (gia tăng tín dụng trong nước).

Thu nhập trong nước (nước ngồi) giảm (tăng).

Mức giá ngoại tệ giảm.265.5 Tổng kết27Kết quả của sự mất giá của một tỷ giá hối đoái cố định trong một thời gian sẽ làm cán cân thanh toán thặng dư dẫn đến thặng dư dự trữ ngoại tệ. Tuy nhiên

lạm phát theo thời gian sẽ khắc phục loại bỏ lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, tỷ giá hối đoái quay trở lại mức ban đầu (PPP khôi phục).Lãi suất cao dẫn đến cầu tiền giảm  Tỷ giá cao, giá trị đồng nội tệ giảm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Mô hình tiền tệ là một sự giải thích về sự thật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×