Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Mô hình tiền tệ giản đơn của tỷ giá cố định

2 Mô hình tiền tệ giản đơn của tỷ giá cố định

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.2.1 Cung tiền tăng dưới tỷ giá hối đoái cố định.Hình 5.5(c): bắt đầu tại điểm H với dự trữ ngoại hối , tín dụng trong nước =>

 

Cung tiền mặt:Với lượng cung tiền , ta có mức giá ban đầu , nền kinh tế bắt đầu tại điểm a

trong hình 5.5(b).Hình 5.5(a), với tỷ giá hối đối cố định tại , theo đó hệ thống phải bắt đầu

tại A, tại giao điểm của đường PPP với đường tỷ giá hối đối cố định. Ta có:115.2.1 Cung tiền tăng dưới tỷ giá hối đối cố định.Giả thuyết: Khi có sự Mở rộng chính sách tiền tệ, các điểm cân bằng ban đầu A, a, H bị

thay đổi.Tín dụng trong nước tăng

→ Cung tiền tăng

→ Giá tăngNhập khẩu > Xuất khẩu

→ Thâm hụt các cân thanh toánGiảm dữ trữ ngoại hối

→ Cung tiền giảm125.2.1 Cung tiền tăng dưới tỷ giá hối đoái cố định.Giả thuyết: Khi có sự Mở rộng chính sách tiền tệ, các điểm cân bằng ban đầu A, a, H bị thay đổi.

 

Kết quả: mức giá, cán cân thanh toán, cung tiền quay về điểm ban đầu. Nhưng thành phần cung tiền thay đổi.Với đường PPP cho trước, cầu tiền được tính:Ta có cung và cầu tương đương:Do đó:135.2.1 Cung tiền tăng dưới tỷ giá hối đối cố định.14• Mệnh đề 5.4. Dưới tỷ giá hối đoái cố định trong mơ hình tiền tệ, bắt đầu từ trạng thái cân bằng, việc gia tăng tín

dụng trong nước sẽ bị vơ hiệu hóa, những yếu tố khác cân bằng nhau, bởi sự giảm dự trữ do thâm hụt trong cán

cân thanh tốn tạm thời. Ngược lại, sự sụt giảm tín dụng trong nước sẽ gây ra thặng dư trong cán cân thanh toán

tạm thời và hậu quả là bù đắp gia tăng trong dự trữ.5.2.1 Cung tiền tăng dưới tỷ giá hối đoái cố định.15Nếu cung tiền, mức giá và cán cân thanh toán đều quay lại trạng thái ban đầu của nó, cái gì thay đổi trong trạng thái cân

bằng mới?Mặc dù tại K, cung tiền khơng thay đổi, nhưng thành phần của nó thay đổi do sự tích lũy các tác động của thâm hụt cán cân

thanh toán trong thời gian điều chỉnh. Cung tiền mới được tính lại:Giới hạn tại điểm khi dự trữ giảm xuống 0 và tồn bộ lượng cung tiền là tín dụng nội địa.5.2.1 Cung tiền tăng dưới tỷ giá hối đoái cố định.16Vơ hiệu hóa các thay đổi dự trữ

Vơ hiệu hóa là quá trình làm cân bằng ảnh hưởng của thâm hụt (thặng dư) cán cân thanh toán bằng cách tạo ra đủ tín dụng nội địa để bù đắp sụt giảm dự

trữ ngoại hối.Với tỷ giá hối đối cố định, dòng dự trữ tự động điều chỉnh lượng cung tiền để khôi phục trạng thái cân bằng.

Thâm hụt (hoặc thặng dư) cán cân thanh tốn, khơng đòi hỏi chính sách vĩ mơ khắc phục.

Tuy nhiên, một chính phủ muốn chống lại những nguyên tắc ổn định vẫn có thể làm được bằng các chính sách trong tạm thời.5.2.2 Thu nhập tăng dưới tỷ giá hối đoái cố định.Mệnh đề 5.5. Dưới tỷ giá hối đối cố định trong mơ hình tiền tệ, bắt đầu từ trạng thái cân bằng, kết quả của tăng

thu nhập thực (ở trong nước) sẽ làm gia tăng dự trữ dẫn đến thặng dư cán cân thanh toán tạm thời, những yếu tố

khác như nhau. Trong trạng thái cân bằng mới, lượng cung tiền trong nước sẽ tăng và mức giá trong nước sẽ

quay trở lại mức PPP.175.2.3 Giá nước ngoài tăng dưới tỷ giá hối đối cố định.• Mệnh đề 5.6. Dưới tỷ giá hối đối cố định trong mơ hình tiền tệ, bắt đầu từ trạng thái cân bằng, kết quả của

việc tăng mức giá của thế giới sẽ làm tăng dự trữ dẫn đến thặng dư cán cân thanh toán tạm thời, những yếu tố

khác như nhau. Trong trạng thái cân bằng mới, lượng cung tiền nội địa sẽ nhiều hơn và mức giá trong nước sẽ

tăng lên mức PPP.185.2.4 Sự mất giá dưới tỷ giá hối đối cố định.Khơng có tỷ giá hối đoái cố định nào được cố định mãi. Các

nhà chức trách buộc phải dịch chuyển tỷ lệ đó sang cấp độ

mới, cao hơn hoặc thấp hơn. Đó là lý do vì sao hệ thống tỷ

giá hối đối cố định đơi khi được xem là một cái khóa điều

chỉnh.195.2.4 Sự mất giá dưới tỷ giá hối đoái cố định.20Mệnh đề 5.7. Dưới tỷ giá hối đối cố định trong mơ hình tiền tệ, kết quả của sự mất giá một lần và tất cả sẽ là sự cải

thiện tạm thời về khả năng cạnh tranh của quốc gia và, hậu quả là thặng dư cán cân thanh toán, dẫn đến gia tăng dự

trữ ngoại tệ. Tuy nhiên, lạm phát tiếp theo sẽ làm giảm giá trị của quốc gia, cho tới khi nền kinh tế trở lại trạng thái

bắt đầu, với một mức giá cao hơn, dự trữ lớn hơn và một lượng cung tiền danh nghĩa lớn hơn, trừ cung tiền thực5.3 Lãi suất trong mơ hình tiền tệ21 Hàm cầu tiền: (cơng thức 4.9 chương 4).• Ý nghĩa: Mức cung tiền không đổi, cầu tiền giảm khi lãi suất tăng và ngược lại.

• Cung tiền khơng đổi, lãi suất trong nước tăng dẫn tới tổng cầu tăng, đường tổng cầu dịch chuyển sang phải, thu nhập

quốc gia thực tăng y1. Cầu vượt cung dẫn đến lạm phát. Giá tăng, điểm cân bằng mới c. (Hình 5.7b).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Mô hình tiền tệ giản đơn của tỷ giá cố định

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×