Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 7: STICKY PRICES: THE DORNBUSCH MODEL

Chương 7: STICKY PRICES: THE DORNBUSCH MODEL

Tải bản đầy đủ - 0trang

7.1. Phác thảo mơ hìnhNội dung

7.1.1. Các thị trường tài chính và những kỳ vọng

7.1.2. Thị trường hàng hóa

7.1.3. Cân bằng dài hạn7/9/18Chapter 7 – Sticky prices: the Dornbusch model37.1. Phác thảo mơ hìnhHai quy ước

 Chúng ta đang xem xét một nền kinh tế ‘nhỏ’ (so với Mỹ hoặc các nước lớn

khác) đơn cử như Anh. Điều này có nghĩa là sự phát triển của nền kinh tế

Anh không có ảnh hưởng gì tới các quốc gia còn lại trên thế giới. Cụ thể là

mức giá P* và tỷ giá r* sẽ được lấy ở quốc gia lớn khác (Mỹ).

 Việc phân tích sẽ được tiến hành dựa trên giả định ban đầu là khơng có lạm

phát và tỷ giá hối đối tĩnh. Sau đó xem xét tác động của việc gia tăng cung

tiền tới tỷ giá hối đoái và giá cả hàng hóa.7/9/18Chapter 7 – Sticky prices: the Dornbusch model47.1. Phác thảo mơ hìnhGiả định 7.1: Tổng cầu được xác định bởi nền kinh tế mở tiêu

chuẩn Cơ chế IS-LM

=> Nghĩa là vị trí đường cong IS được xác định bởi khối lượng

bơm vào dòng thu nhập (ví dụ, chi tiêu của chính phủ) và bởi khả

năng cạnh tranh của sản lượng Anh, được đo bằng tỷ giá hối đoái

thực, Q = SP * / P7/9/18Chapter 7 – Sticky prices: the Dornbusch model57.1. Phác thảo mơ hìnhGiả định 7.2: Thị trường tài chính điều chỉnh ngay lập tức. Đặc biệt,

các nhà đầu tư không quan tâm đến rủi ro, do đó ngang giá lãi suất

khơng phòng ngừa (UIRP) ln được duy trì.

Trong điều kiện vốn ln chuyển hồn hảo (Chương 3), ta có cơng thức

r = r* + ∆se

Trong đó:7/9/18r: là lãi suất của Anhr*: là lãi suất của Mỹ (nước ngoài)∆se: tỷ lệ giảm giá kỳ vọng của đồng bảng Anh so với đô la Mỹ

Chapter 7 – Sticky prices: the Dornbusch model67.1. Phác thảo mơ hình7.1.1. Các thị trường tài chính và những kỳ vọng

Các kỳ vọng được xác định như thế nào?

- Giả sử tồn tại tỷ giá cân bằng (dài hạn), Q sẽ được xác định bởi mức cung

tiền tệ của Anh, thu nhập quốc gia và lãi suất so với Mỹ.

- Nhưng trong mơ hình Dornbusch, tỷ giá được giả định ở mức cân bằng chỉ

trong dài hạn. Trong ngắn hạn, nó sẽ đi chệch khỏi mức cân bằng.7/9/18Chapter 7 – Sticky prices: the Dornbusch model77.1. Phác thảo mơ hình7.1.1. Các thị trường tài chính và những kỳ vọng

Theo Dornbusch:

 Khi tỷ giá hối đoái thấp hơn mức cân bằng dài hạn, sẽ có cơ sở để cho rằng

trong tương lai tỷ giá hối đối sẽ có xu hướng đi lên tiến về phía cân bằng và

ngược lại.

 Chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái hiện tại và tỷ giá hối đoái cân bằng càng lớn

thì mức độ trở về vị trí ngang bằng càng nhanh.7/9/18Chapter 7 – Sticky prices: the Dornbusch model87.1. Phác thảo mơ hình7.1.1. Các thị trường tài chính và những kỳ vọng

 Cơ chế kỳ vọng:

∆se =(-)>0 (7.2)Trong đó:

: log của tỷ giá hối đoái cân bằng;

s: log của tỷ giá hối đoái hiện tại;

θ: hệ số phản ánh mức độ nhạy cảm của kỳ vọng thị trường đối với sự

chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái hiện tại so với tỷ giá hối đoái cân bằng.

7/9/18Chapter 7 – Sticky prices: the Dornbusch model97.1. Phác thảo mơ hình7.1.1. Các thị trường tài chính và những kỳ vọng

 Dornbusch lập luận rằng khi tỷ giá ở dưới mức cân bằng dài hạn sẽ có một giả

định tự nhiên là tương lai nó sẽ quay trở về vị trí cân bằng và ngược lại.

Phương trình 7.2 xuất phát từ giả định sau:Lấy log cả hai bên :7/9/18~ ln X – ln Y = x - yChapter 7 – Sticky prices: the Dornbusch model17.1. Phác thảo mơ hình7.1.1. Các thị trường tài chính và những kỳ vọng

Biểu đồ mô tả cân bằng trong ngắn hạn của thị trường tài chính khi lãi suất

trong nước thay đổi.7/9/18Chapter 7 – Sticky prices: the Dornbusch model17.1. Phác thảo mơ hình7.1.1. Các thị trường tài chính và những kỳ vọng

Tại m:

Giá trị đồng bảng ở dưới mức cân bằng, tỷ giá hối đoái cao hơn mức cân bằng

=> kỳ vọng đồng bảng tăng giá về giá trị cân bằng, phù hợp với giả định

Dornbusch.7/9/18Chapter 7 – Sticky prices: the Dornbusch model17.1. Phác thảo mơ hình7.1.1. Các thị trường tài chính và những kỳ vọng

Kết luận:

Tại mọi điểm cân bằng tỷ giá hối đối dài hạn, có một đường thẳng dốc xuống

từ trái sang phải (RP), chỉ ra các kết hợp khả thi của tỷ giá và lãi suất trong ngắn

hạn. Dọc theo đường này, đồng bảng sẽ tăng giá tại các điểm nằm dưới đường

thẳng đi qua lãi suất r* và ngược lại.7/9/18Chapter 7 – Sticky prices: the Dornbusch model1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 7: STICKY PRICES: THE DORNBUSCH MODEL

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×