Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 6: TỒN TRỮ-BẢO QUẢN_KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

CHƯƠNG 6: TỒN TRỮ-BẢO QUẢN_KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Máy so màu.Máy li tâm.Máy xác định hàm lượng nước và tạp chất cơ học.Máy xác định độ ăn mòn tấm đồng.Máy xác định điểm đông đặc.Máy xác định chỉ số cetan.Máy đo độ nhớt.Thiết bị đo tỷ trọng…6.2.3 Các nhiệm vụ chính:

Nguyên liệu nhập vào được kiểm tra các thông số sau:

Tỷ trọng ở 15oC (d415).Hàm lượng nước.Đường cong trưng luyện TBP.Áp suất hơi.Hàm lượng cặn.

Sản phẩm xuất ra được kiểm tra:Điểm chớp cháy.Tỷ trọng.Hàm lượng tro.Hàm lượng cặn.Chi số Octane.Đường cong trưng luyện ASTM.

Các chỉ tiêu trên dùng để đánh giá nguyên liệu hay sản phẩm của nhà máy nhằm đưara các thông số vận hành phù hợp.

6.3 CÁC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM:

Hiện nhà máy quản lí chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn TCVN. Cụ thể là:

-Chỉ tiêu chất lượng xăng khơng chì: TCVN 6777:2007.-Chỉ tiêu chất lượng dầu KO: TCVN 6777:2007.

71-Chỉ tiêu chất lượng DO: TCVN 6777:2007.-Chỉ tiêu chất lượng FO: TCVN 6777:2007.6.4 Ý nghĩa một số tiêu chuẩn chất lượng

6.4.1 Độ nhớt

Đặc trưng cho ma sát nội tại của chất lỏng hoặc chất khí. Đo bằng đơn vị Centistock

(cSt), Centipoise (cP)… Độ nhớt có ý nghĩa đối với các sản phẩm nặng, dùng béc phun

như: nhiên liệu phản lực, dầu Diesel, dầu FO. Độ nhớt càng thấp thì càng dễ lưu chuyển

và bơm nguyên liệu càng dễ dàng, nhiên liệu dễ tán sương ở béc đốt. Và do đó q trình

cháy càng dễ xảy ra, hồn tồn, cho hiệu suất cao, ít ô nhiễm môi trường.

6.4.2 Áp xuất hơi

Là áp suất mà pha hơi tác động lên bề mặt chất lỏng ở một nhiệt độ nhất định trong

điều kiện cân bằng pha. Đơn vị đo: psi, mmHg, Pa,… Áp suất hơi có ý nghĩa rất to lớn

đối với xăng và LPG trong tồn trữ và sứ dụng. Nhiên liệu càng dễ bay hơi thì đọng cơ

càng dễ khởi động. Tuy nhiên áp suất quá cao sẽ tạo nút hơi trong ống dẫn nhiên liệu. Áp

suất hơi quyết định các điều kiện tồn trữ thích hợp nhằm tránh nguy cơ cháy nổ.

6.4.3 Điểm chớp cháy

Là nhiệt độ thấp nhất ở điều kiện thường mà hơi của sản phẩm đó tạo với khơng khí

một hỗn hợp cháy nổ khi tiếp xúc ngọn lửa mồi. Nó có ý nghĩa rất lớn trong việc tồn trữ,

bảo quản, vận chuyển nhiên liệu. Nhiên liệu phải luôn giữ ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ

chớp cháy của nó để đảm bảo an toàn cháy nổ. Trong trường hợp nhiên liệu có nhiệt độ

thấp hơn nhiệt độ mơi trường thì cần phải bảo quản kín, cách ly với khơng khí…

6.4.4 Chỉ số Octane

Biểu hiện khả năng chống kích nổ của nhiên liệu trong động cơ. Hiện tượng đó làm

giảm hiệu quả sử dụng của nhiên liệu, gây lãng phí, hỏng hóc và hao mòn thiết bị. Xăng

có chỉ số Octane càng cao thì khả năng chống kích nổ càng tốt. Chỉ số Octane được ghi

sau kí hiệu xăng như: RON92, RON95,…

6.4.5 Chỉ số Cetane :

Tương tự chỉ số Octane, biểu hiện khả năng tự bắt cháy của nhiên liệu DO trong

động cơ Diesel. Thơng thường DO có chỉ số Cetane từ 45-50.

72CHƯƠNG 7: PHỤ LỤC

7.1. Thông số kỹ thuật của Nam Cơn Sơn Condensate (theo cơng nghệ dầu khí)

Bảng 12: Thông số kỹ thuật của condensate Nam Côn Sơn

STTiêu chuẩnĐơn vịT

1Thành phần cất ASTMTiêu chuẩn

ASTM D86D86

o

IBP

C

o

10%V

C

o

30%V

C

o

50%V

C

o

70%V

C

o

90%V

C

o

FBP

C

% thể tích cặn và mất mát

2

Tỷ trọng ở 15oC

g/ml

3

Hàm lượng lưu huỳnh

%wt

4

Hàm lượng acid

Mg KOH/g

o

5

Độ nhớt ở 20 C

cSt

6

Hàm lượng nước

Ppm

7

Mercaptan

%wt

8

Hàm lượng sáp

%wt

0

9

Điểm chảy

C

10

H2 S

%mol

11

CO2

%mol

o

12

Điểm đục

C

o

13

Điểm đông đặc

C

14

RON

7.2. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm condensateASTM D1298

ASTM D1266

ASTM D974

ASTM D445

ASTM D1744

ASTM D3227

UOP 46

ASTM D97

ASTM D5504

ASTM D1945

ASTM D2500

ASTM D2386

ASTM D269937.2

60.9

88.1

112

143

213

280.7

1.9

0.7419

0.0206

0.019

0.7262

87

0.0033

0.04

<-55

0

0.001

<-55

<-56

60.57.2.1. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 05:2010/SP

Phạm vi tiêu chuẩn: tiêu chuẩn cơ sở này quy định các yêu cầu kỹ thuật của khí dầu

mỏ hóa lỏng do cơng ti Saigon petro cung cấp , kinh doanh trên thị trường dùng làm

nhiên liệu động cơ, chất đốt phục vụ sản xuất, dân sinh.

Bảng 13: chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm LPG

STTên chỉ tiêuMức đăng kýPhương pháp thử

73T

1Áp suất hơi ở 37,8oC Kpa500-1500 (5,1-2

3(Kg/cm2)

Tỉ trọng ở 15oC, Kg/l

Thành phần. %mol10,7)

0,52-0,58-C2 hydrocacbon, max2-C3 hydrocacbon20-80-C4 hydrocacbon80-20-C5 hydrocacbon và các khí2,0ASTMnặng hơn

4Hydrocacbon khơng bão hòa,25(1)ISO5%mol, max

15(2)

Nhiệt độ bốc hơi 95% thể tích ở 1 2,27941

ASTM D18376

7atm, 0oC, max

Nhiệt trị (kcal/Kg, max)

Hàm lượng lưu huỳnh, mg/Kg,11820

140ASTM D3588

ASTM D27848max

Độ ăn mòm tấm đồng trong 3h ởNo1ASTM D18389500C, max

Thành phần cặn sau khi bốc hơi,0,05ASTM D215810

11100ml, mã

Hàm lượng H2S

Nước tự doĐạt

Khơng cóASTM D2320

Cảm quan(1)Áp dụng cho LPG sử dụng trong đun nấu , lò sấy , lò đốt , thiết bị tiêu dùng.(2)Áp dụng cho LPG sử dụng làm nhiên liệu động cơ.7.2.2 Xăng

7.2.2.1 Xăng không chi RON83

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 02:2010/SP

Phạm vi áp dụng cơ sở này quy định các chỉ tiêu chất lượng cho xăng khơng chì có

chỉ số Octan xác định theo phương pháp nghiên cứu không nhỏ hơn 83, do công ty Saigon

Petro cung cấp dùng làm nguyên liệu cho động cơ xăng.

Phương pháp lấy mẫu thử: Theo TCVN 6777: 2007 (ASTM D4057-06)

74Yêu cầu kỹ thuật: Các chỉ tiêu chất lượng xăng khơng chì Ron83 được quy định

trong bảng sau:

Bảng 14: Chỉ tiêu chất lượng của xăng khơng chì Ron83

StTên chỉ tiêuMứcPhương pháp thửt

1Trị số octan theo phương pháp83TCVN 2703: 20022nghiên cứu (Ron), min

Hàm lượng chì, g/L max0,013(ASTM D2699)

TCVN 7143:200234(ASTM D3237)

TCVN 2698: 2002Thành phần cất phân đoạn :

-Điểm sôi đầu , oC, maxBáo cáo-10% thể tích, 0C, max70-50% thể tích, 0C, max120-90% thể tích, 0C, max190-Điểm sơi cuối, 0C, max215Cặn cuối, % thể tích,max.

Ăn mòn tấm đồng ở 500C/ 3h,max(ASTM D86)2,0

Loại 1TCVN 2694: 20025Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa5(ASTM D130)

TCVN 2694:20026dung mơi), mg/100ml, max

Độ ổn định oxy hóa, phút, min480(ASTM D381)

TCVN 6778: 2002500(ASTM D525)

TCVN 6701: 20027Hàm lượng lưu huỳnh , mg/Kg,

max(ASTM D2622)

TCVN 776080Áp suất hơi (Reid) ở 37,8 C,Kpa43- 75(ASTM D5453)

TCVN 7023 :

2002

(ASTM D2622) /9Hàm lượng benzene, % thể tích,max

10 Hydrocacbon thơm, % thể tích,2,5(ASTM D5453)

TCVN 3166: 200240(ASTM D5580)

TCVN7330: 2002

75max

Olefin , % thể tích, max

11

12 Hàm lượng oxy, % khối lượng,

max

13 Khối lượng riêng (ở 150C) , Kg/m338(ASTM D1319)

TCVN7330: 20022,7(ASTM D1319)

TCVN7332:2002Báo cáo(ASTM D4815)

TCVN6594: 2003

(ASTM D1298)/14 Hàm lượng kim loại ( Fe, Mn),

mg/l

15 Ngoại quan5(ASTM D4052)

TCVN7331: 2002Trong, khơng có(ASTM D3831)

ASTM D4176tạp chất lơ lửng

Đóng rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản theo TCVN 3891-84

7.2.2.2. Xăng khơng chì Ron 90, 92 và 95

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 02: 2010/SP

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn cở sở này quy định các chỉ tiêu chất lượng cho xăng

khơng chì do cơng ty Saigon Petro cung cấp dùng làm nguyên liệu cho động cơ xăng.

Phương pháp lấy mẫu thử theo TCVN 6777:2007 (ASTM D4057-06)

Yêu cầu kĩ thuật: Các chỉ tiêu chất lượng xăng khơng chì được quy định trong bảng

sau.

Bảng 15: Chỉ tiêu chất lượng của xăng khơng chì.

STTên chỉ tiêuT

1Trị số octan theo phương pháp2nghiên cứu (Ron), min

Hàm lượng chì, g/L maxMứcPhương pháp thử83TCVN 2703: 20020,013(ASTM D2699)

TCVN 7143:2002

(ASTM D3237)Thành phần cất phân đoạn :3-Điểm sơi đầu , oC, maxBáo cáo-10% thể tích, 0C, max70TCVN 2698: 2002-50% thể tích, 0C, max120(ASTM D86)-90% thể tích, 0C, max190

764Điểm sơi cuối, 0C, maxCặn cuối, % thể tích,max.

Ăn mòn tấm đồng ở 500C/ 3h,max5Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa6dung mơi), mg/100ml, max

Độ ổn định oxy hóa, phút, min7Hàm lượng lưu huỳnh , mg/Kg,215

2,0

Loại 1TCVN 2694: 20025(ASTM D130)

TCVN 2694:2002480(ASTM D381)

TCVN 6778: 2002500(ASTM D525)

TCVN 6701: 2002max(ASTM D2622)

TCVN 77608Áp suất hơi (Reid) ở 37,80C, Kpa43- 75(ASTM D5453)

TCVN 7023 :

2002

(ASTM D2622) /9Hàm lượng benzene, % thể tích,2,5(ASTM D5453)

TCVN 3166: 200210max

Hydrocacbon thơm, % thể tích,40(ASTM D5580)

TCVN7330: 200211max

Olefin , % thể tích, max38(ASTM D1319)

TCVN7330: 200212Hàm lượng oxy, % khối lượng,2,7(ASTM D1319)

TCVN7332:200213max

Khối lượng riêng (ở 150C) , Kg/m3(ASTM D4815)

TCVN6594: 2003

Báo cáo14Hàm lượng kim loại ( Fe, Mn),15mg/l

Ngoại quan(ASTM D1298)/

(ASTM D4052)

TCVN7331: 20025

Trong, khơng có(ASTM D3831)

ASTM D4176tạp chất lơ lửng

Đóng rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản theo TCVN 3891-84

7.2.3. Nhiên liệu diesel (DO)

Tiêu chuẩn cơ sở : TCCS 03:2010/SP

77Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn cơ sở này quy định các chỉ tiêu chất lượng cho nhiên

liệu diesel do công ty Saigon Petro cung cấp, dùng cho các động cơ diesel hay dùng cho

các mục đích khác.

Phương pháp lấy mẫu thử: theo TCVN 6777:2007 ( ASTM D4057-06)

Yêu cầu kỹ thuật: Các chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu diesel được quy định trong

bảng sau.78Bảng 17: Chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu Diesel

STMức

0,05S 0,25STên chỉ tiêuTPhương pháp thử

TCVN 6701:20071Hàm lượng lưu huỳnh, mg/Kg,5002500max.(ASTM D2622-05)

TCVN 7760:2008

(ASTM D5453-06)

TCVN 7630:20072Xetan, min46(ASTM D613-05)Trị số xetan hoặc chỉ số xetan46TCVN 3180-2007360(ASTM D4137-04)

TCVN 25698:200755(ASTM D86-05)

TCVN 6608:20003Nhiệt độ chưng cất tại 90% thể4tích, 0C, max

Điểm chớp cháy cốc kín, oC,

min.5

67(ASTM D3828)

o2Độ nhớt động học ở 40 C , cSt3Cặn cacbon của 10% cặn chưng2 - 4,5ASTM D93

TCVN 3171:20070,3(ASTM D44-06)

TCVN 6324: 1997cất, % khối lượng, max.(ASTM D189)Điểm đông đặc, max6ASTM D4530

TCVN 3753: 19950.01(ASTM D97)

TCVN 2690:19958Hàm lượng tro, % khối lượng,9

10

11max

Hàm lượng nước, mg/Kg, max

Tạp chất dạng hạt, mg/L, max

Ăn mòn tấm đồng ở 50oC/3h,200

10

Loại 1(ASTM D482)

ASTM E203

ASTM D2276

TCVN 2694: 200012max

Khối lượng riêng (ở 15oC)(2),820 – 860(ASTM D130)

TCVN 6594 :200713

14kg/m3

Độ bôi trơn, max

Ngoại quan(ASTM D1298 – 05)

460

ASTM D6079

Trong, khơng có ASTM D4176

tạp chất lơ lửng.

79(1)Phương pháp tính chỉ số octan khơng áp dụng cho các loại diesel có sử dụng phụ giacải thiện chỉ số octan.

(2)Áp dụng đối với loại diesel dùng cho phương tiện giao thơng đường bộ.(3)1 cSt = 1 mm2/s

Đóng rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản theo TCVN 3891 – 84.7.2.4. Nhiên liệu đốt lò.

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 06: 2010 /SP

Phạm vi áp dụng: Dùng cho các lò đốt cơng nghiệp trong các điều kiện vận hành và

khí hậu khác nhau do công ty Saigon Petro cung cấp, dùng cho động cơ diesel cho các

mục đích khác.

Yêu cầu kỹ thuật: Các chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu đốt lò được quy định trong

bảng sau.

Mức

FO

FO NO2B

FO

SttTên chỉ tiêu(2,03,5SKhối lượng riêng (ở 15 C),S)

0,96 0,9910,970,99TCVNkg/L, max516594:2000N 1thử.(ASTM

Độ nhớt động học ở 50 C, cSt 87180180180D1298)

ASTM D445max

Hàm lượng tro, % khối2,03,03,5TCVN 6701:o2Phương pháp3SOo1NO2Alượng, max2,02000

(ASTM3D2622)

ASTM

D129/ASTM

D4292

80Điểm đông đặc, oC, max+15+24+24+244TCVN 3753:

1995 (ASTMHàm lượng tro, % khốiD97)

TCVN 3753:0.15lượng, max51995

(ASTMCặn cacbon của 10% cặn

66161616D482)

TCVNchưng cất, % khối lượng,6324:2000max(ASTM

D189)

ASTM D4503

TCVN 6608:Điểm chớp cháy cốc kín, oC,

max72000

66(ASTM

D3828)Hàm lượng nước, % thể tích,

89ASTM D93

TCVN 2692:1max1995Hàm lượng tạp chất, % khối0,15(ASTM D95)

ASTM D473lượng, max

Nhiệt trị, cal/g, min9800109801015980ASTM D240000ASTM D

48097.2.5 Dầu hỏa dân dụng (KO)

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 04:2010/SP

Phạm vi áp dụng: TCCS này quy định các chỉ tiêu chất lượng cho dầu hỏa do công

ty Saigon Petro cung cấp, dùng cho mục đích dân dụng như thắp sáng và đun nấu.

Yêu cầu kỹ thuật: Các chỉ tiêu chất lượng của dầu hảo dân dụng được quy định trong

bảng sau.

81Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 6: TỒN TRỮ-BẢO QUẢN_KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×