Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
i. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV

i. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV

Tải bản đầy đủ - 0trang

1CaoTrungDướiHạt2

32018Tính chất cơngQuản lý,Chun

việc hiện tại

điều hànhLao độngLao độngThất

được đàothời vụ

tạo nghề10%1

2

35 1045 603Tình hình trả nợLn trảĐã bị giaĐã có

gốc và lãi

nợ đúnghạn

nợ,

hạn

hiện trả nợ

tốt60 75Đã có nợHiện đang25%

quá hạn,có nợ quá

khả nănghạn

trả nợnợ quá2

321141

2

3Các dịch vụ sửTiền gửi

dụng

và các dịch

vụ khácChỉ

sử

dụng dịch

vụ thanh

tốnKhơng sử15%

dụng4Nguồn: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam5Căn cứ vào tổng điểm đạt được đã nhân với trọng số để xếp hạng khách hàng

6cá nhân theo mười mức giảm dần từ AAA đến D như trình bày trong Bảng

71.05. Với mỗi mức xếp hạng sẽ có cách đánh giá rủi ro tương ứng2

322112Mơ hình xếp hạng khoản vay cá nhân trong hệ thống XHTD của BIDV là một

3ma trận kết hợp giữa kết quả XHTD với kết quả đánh giá tài sản đảm bảo như

4trình bày trong Bảng 1.06. Việc đánh giá tài sản đảm bảo cũng được chấm điểm

5theo ba chỉ tiêu là loại tài sản, tỷ suất giữa giá trị tài sản so với khoản vay, rủi

6ro giảm giá trị tài sản đảm bảo như trình bày trong Bảng 1.07. Căn cứ vào tổng

7điểm đã chấm cho tài sản đảm bảo để xếp loại theo mức A, B, C như trình bày

8trong Bảng 1.061Loại tài sảnTài khoảnGiấy tờ cóBất động sảnBất động sản Khơng có tài

đảm bảo

tiền

gửi,giá do tổ(nhà ở)

sản đảm bảo

giấy tờ cóchức

phát

giá do Chínhhành (trừ cổ

phủ

hoặcphiếu)

(khơng phải

BIDV phát

nhà ở), động

hành

sản,

cổ

phiếu.2

32313Rủi ro giảm0% hoặc có1 10%

giá tài sảnxu

hướng

đảm bảo trongtăng

2 năm gần đây10 30%30 50%> 50%1

2Nguồn: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam3

2

324112

3b. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank4Mơ hình XHTD cá nhân của Vietinbank gồm hai phần: chỉ tiêu chấm điểm

5thông tin cá nhân ( nhân thân) và chỉ tiêu chấm quan hệ với ngân hàng. Các chỉ

6tiêu chấm điểm và điểm số được trình bày trong Bảng 1.092

325112Tình hình trả lãi2

3Khách

mớihàngChưa bao giờChưa bao giờĐã có lần

chậm trả

chậm trả trongchậm trả trong

2 năm gần đây 2 năm gần đây26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

i. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×