Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự hình thành hạt phấn và túi phôi

Sự hình thành hạt phấn và túi phôi

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Sự hình thành hạt phấn và túi phơ

a. Hình thành hạt phấn (giao tử đực)- 1 tb sinh hạt phấn (2n) (trong bao phấn của nhị)

GP- Mỗi tb con (n)4 tb con (n)

NP

1 lầnHạt phấn (n)Nhân sinh sản (bé)

(n)- 1 hạt phấn (n) gồm 2 nhânNhân sinh dưỡng (lớn)

(n)

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn2. Sự hình thành hạt phấn và

b. Hình thành túi phơi

túi phơi Mơ tả q trình hình thành túi phôi (thể giao tử cái)

n

n

n

Giảm phânTiêu

biếnNP 3 lần

TB mẹ của đại

bào tử

(2n)Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn2. Sự hình thành hạt phấn và túi phơ

b. Hình thành túi phơi (giao tử cái)- 1 tb sinh noãn (2n) (trong bầu nhụy)

GP4 tb con (n)3 tb con tiêu biến

1 tb sống (n)- 1 tb sống (n)NP

3 lầnTúi phơi (3n)Nỗn (n)Nhân cực (2n)

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn3.Quá trình thụ phấn và thụ tinh:

a.Thụ phấn:

Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến đầu nhụy.Bộ nhịBộ nhụy

Quá trình thụ phấn

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch BànThực vật có những hình thức thụ phấn nào?ABTự thụ phấnThụ phấn chéo

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch BànNguyễn Viết Trung-THPT Thạch BànThực vật thực hiện thụ phấn nhờ

những tác nhân nào?GióThực vật thực hiện thụ phấn nhờ cơn trùng, động

vật, con người.

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch BànThụ tinh là gì?Nhân sinh sản

Nhân dinh dưỡngBầu noãnNguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bànb. Thụ tinhMơ tả q trình thụ tinh képNội nhũ(3n)Hợp tử(2n)Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bànb. Thụ tinh

- Thụ tinh là sự kết hợp giữa giao tử cái (n) và giao

tử đực (n) tạo thanh hợp tử (2n).

- Ở thực vật có hoa thụ tinh kép: chỉ xảy ra ở thực

vật hạt kín:

+ Giao tử đực 1 (n) X tb trứng (n)hợp tử (2n)

(nỗn)

(phơi)

+ Giao tử đực 2 (n) X nhân cực (2n)nội nhũ

(3n)

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn4.Quá trình hình thành hạt và quả.Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch BànTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự hình thành hạt phấn và túi phôi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×