Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấu tạo của hạt

Cấu tạo của hạt

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Q trình hình thành hạt và quả.

a. Hạt

Hợp tửphơi

- Nỗn đã thụ tinh hạt

Nội

nhũ:

cung cấp chất dd cho phơiCó nội nhũ: cây 1 lá mầm

Có 2 loại hạt

Khơng nội nhũ: cây 2 lá mầmNguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bànb. Hình thành quả

-Quả do bầu nhụy phát triển thành.Quả khơng có thụ tinh nỗn gọi là quả đơn tính( quả giả)Cuống hoa

Đế hoa phù to

Quả (hạt)QuảNguyễn Viết Trung-THPT Thạch BànPhát hoaĐài hoaTác dụng.

+ Bảo vệ hạt và giúp phát tán, duy trì nòi giống

+ Cung cấp chất dinh dưỡng: vitamin, đường,

khống chất cho con người.

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch BànTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu tạo của hạt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×