Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II- CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

CHƯƠNG II- CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch BànAUXINNguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bànauxin+-Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn¸nh s¸ng2Ánh sáng3Phân bónHố chât

độcHướng sángHướng hóa1

Hướng trọng lực5

Nước4Hướng tiếp xúcHướng nướcHƯỚNG

1 ĐỘNGỨNG 2ĐỘNGNguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn7h9h10h24hQuang ứng độngNguyễn Viết Trung-THPT Thạch BànNhiệt ứng động

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch BànỨng động tiếp xúcHóa ứng độngNguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn3. Lá cây xấu hổ cụp lại nhờ cơ chế nào?Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch BànMất nước ítThể gối

Mất nước nhiềuThay đổi sức trương nước ở 2 phía của thể gối không giống nhau  lá cụp lại

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch BànNguyễn Viết Trung-THPT Thạch BànTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II- CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×