Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HÌNH 3D – CÁC KIỂU ĐỊNH DẠNG

HÌNH 3D – CÁC KIỂU ĐỊNH DẠNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

HÌNH 3D – CÁC KIỂU ĐỊNH DẠNGHÌNH 3D – CÁC KIỂU ĐỊNH DẠNGHÌNH 3D – CÁC KIỂU ĐỊNH DẠNGHÌNH 3D – CÁC KIỂU ĐỊNH DẠNGHÌNH 3D – CÁC KIỂU ĐỊNH DẠNGHÌNH 3D – CÁC KIỂU ĐỊNH DẠNGHÌNH 3D – CÁC KIỂU ĐỊNH DẠNGPHẦN 3 : 3D VỚI PHIM ẢNH

 Anaglyph : Định dạng 3d phổ biết nhất hiện nay hay còn

gọi là 3d hai màu.Sử dụng 2 bộ lọc màu gồm 3 loại

 Red-cyan

 Green-magenta

 Yellow-blue(colorcode).

 Nội dung 3d định dạng này có thể xem trên tất cả các

thiết bị 2d kết hợp với kính 2 màu đi kèm. Chú ý là ở loại

này nội dung phải xem với kính phù hợp.ANAGLYPHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HÌNH 3D – CÁC KIỂU ĐỊNH DẠNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×