Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dưới đây là danh sách các ID phổ biến nhất

Dưới đây là danh sách các ID phổ biến nhất

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỊNH DẠNG OJB

 OBJ là một định nghĩa định dạng tập tin hình

học đầu tiên, được phát triển bởi Wavefont

Technologies.

 Định dạng này được mở thông qua các nhà

cung cấp ứng dụng 3D. Hầu hết đều hỗ trợ định

dạng này.

 Định dạng OBJ là một định dạng dữ liệu đơn

giản đại diện cho hình học 3D bao gồm vị trí của

mỗi đỉnh, vị trí của mỗi kết cấu tọa độ đỉnh, pháp

tuyến, và những hình thể được xây dựng từ các

đa giác được định nghĩa như là danh sách của

các đỉnh, và kết cấu của nhiều điểm.ĐỊNH DẠNG OJBMột OBJ bao gồm một số kiểu định dạngĐỊNH DẠNG OJBMột số phần mềm hỗ trợ

3D Studio Max

CAD doctor

Curvy 3D

Paint 3DĐỊNH DẠNG IGES

IGES - Initial Graphics Exchange Specification

 Định nghĩa dạng dữ liệu trung lập, cho phép

biến đổi dữ liệu kỹ thuật số của thông tin giữa

các hệ thống CAD ( Computer – aided –

Design ).

 Tên chính thức đầu tiên của IGES là Digital

Representation for Communication of Product

Definition Data, phát triển đầu tiên vào năm 1980 của

Hoa Kỳ, Cục tiêu chuẩn quốc gia.

 Sử dụng IGES, một người dùng CAD có thể chuyển

đổi các kiểu dữ liệu sản phẩm dưới các hình thức:

lược đồ bản mạch,…Những ứng dụng hỗ trợ bởi IGES

bao gồm các bản vẽ kỹ thuật cổ điển, mô hình phân

tích,…ĐỊNH DẠNG IGES

 Một file IGES gồm 80 ký tự ASCII.

 Chuỗi văn bản được thể hiện trong định dạng “

Hollerith”, số các ký tự trong chuỗi, sau đó là ký tự “ H”,

kế đến là chuỗi văn bản , ví dụ “ 4HSLOST” ( Đây là định

dạng chuỗi văn bản sớm được sử dụng trong trong ngôn

ngữ Fortran ) .

 Bên dưới là tập tin IGES năm 1987, bao gồm chỉ 2

điểm ( Type 116 ) , 2 vòng cung (Type 100), và 2 đường

thẳng ( Type 110)

 Nó thể hiện một khe, với các điểm ở trung tâm của một

nửa 2 vòng tròn và hai đường bênĐỊNH DẠNG IGESĐỊNH DẠNG IGES

 Khi hiển thị người dùng có thể nhìn thấy 2 điểm

màu vàng, nằm ở vị trí gốc của mơ hình khơng gian

[0,0,0], hai màu đỏ vòng cung, và hai đường thẳng

màu xanh lá cây . Một số phần mềm hỗ trợ

Một định dạng file hình khối thơng dụng để

trao đổi hình khối 3D với các chương trình

khác như Maya hay SoilWorks. MAX chỉ hỗ

trợ nhập file IGESDẠNG

FBXlà một định dạng được

 FBX ĐỊNH

là một công

nghệ cũng

sở hữu và phát triển hãng Autodesk. Nó thường

được sử dụng để cung cấp sự tương tác giữa các

ứng dụng hình thành nội dung kỹ thuật số.

 FBX là viết tắt của từ FILMBOX.

 Filmbox là một thiết kế cho những người sử dụng

để thu thập dữ liệu chuyển động từ các thiết bị

chuyên dụng.

 Trước năm 1996, Filmbox 1.0 sử dụng .FLM là

định dạng cho ứng dụng. Sau đó, vì lý do nâng cấp

định dạng .FLM được đổi thành .FBX . Với định dạng

mới là một mơ hình đối tượng, cho phép lưu trữ dữ

liệu chuyển động cùng với dữ liệu video, âm thanh,

2D, 3D.ĐỊNH DẠNG FBX

 Sự hỗ trợ cho gói phần mềm khác bắt đầu với

SoftImage 3D, Alias|Wavefront PowerAnimator,

NewTek , Kinetix 3D syudio Max.

 FBX mơ hình dữ liệu thơng tin và hình ảnh động, đó

là một định dạng tuyệt vời để lưu trữ dữ liệu nhân vật

hoạt hình nào cũng được xác nhận bởi Cinema4D,

DAZ, Lightwave và Softimage, vv.

 Các định dạng Nhập khẩu của các nhân vật hoạt hình

từ các định dạng FBX dạng tập tin 3D được hỗ trợ:

Định dạng 3DS

Định dạng OBJ

Định dạng XML (nội bộ)

Định dạng SIA (Silo)ĐỊNH DẠNG .MXD

. MDX tập tin thiết kế mơ hình 3D và sử

dụng bởi Blizzard Entertainment trong các trò

chơi của họ..MDX là một định dạng nhị phânWEB 3D – ĐỊNH DẠNG VRML

 VRML được đặt ra bởi Dave Raggett

 Năm 1997, một phiên bản mới của định dạng này đã

được hoàn thành: VRML97

 VRML97 đã được sử dụng trên mạng Internet trên

một số trang chủ cá nhân và các trang web như

"CyberTown", mà được cung cấp 3D trò chuyện bằng

cách sử dụng phần mềm Blaxxun..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dưới đây là danh sách các ID phổ biến nhất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×