Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số nhược điểm của kim loại quý dùng làm xúc tác

Một số nhược điểm của kim loại quý dùng làm xúc tác

Tải bản đầy đủ - 0trang

38Phần IV: So sánh phương pháp reforming partial oxidationmột

số

phương

pháp

reforming

khác

Công

 nghệ chuyển hóa bằng hơi nước ( Steam Reforming): là công

nghệ rất phổ biến

 Ưu điểm: không cần đến oxi => không cần nhà máy sản xuất oxi

 Nhược điểm: quá trình chuyển hóa của Methane phụ thuộc vào tỷ lệ

k= . Lượng hơi nước tăng => k tăng => Hidro tạo thành càng nhiều

nhưng lại mất nhiều chi phí cho sản xuất hơi nước.39Phần IV: So sánh phương pháp reforming partial oxidation và một số

phương pháp reforming khác

Công nghệ chuyển hóa có xúc tác ( Autothemic Reforming – ATR)Ưu điểm

 Tiêu tốn năng lượng thấp hơn.CH4+ 2O2 → CO2 + 2H2O

 Lượng nhiệt tỏa ra được cấp cho phản

ứng :CH4 +H2O→ CO + 3H2

CH4 + ½ CO2 → CO + 2H2

 Thiết bị đơn giản, phân xưởng nhỏ

gọn, dễ dàng kiểm soát tỉ lệ H2/CONhược điểm Khả năng cao hình thành

cặn carbon

 Yêu cầu áp suất cao hơn quá

trình steam reforming =>

nguy hiểm hơn khi vận hành40Phần IV: So sánh phương pháp reforming partial

oxidation và một số phương pháp reforming khác

Công nghệ chuyển hóa có xúc tác ( Autothemic

Reforming – ATR) Ưu điểm Nhược điểm• Tiêu tốn năng lượng thấp hơn

cho quá trình nén• Do dùng xúc tác có hoạt tính

cao- > tạo lượng lớn CO2 =>

cần thiết bị tách CO2• Dùng xúc tác Nikel => dễ tìm,

xúc tác rẻ=> khơng kiểm soát CO2 sẽ gâyơ nhiễm mơi trường

• Có thể đầu độc xúc tácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số nhược điểm của kim loại quý dùng làm xúc tác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×