Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các phương pháp sản xuất Hydro khác

Các phương pháp sản xuất Hydro khác

Tải bản đầy đủ - 0trang

237. Phương pháp điện phân nước

Điện phân: 4H2O  4H+ + 4OHCathode: 4 H+ + 4e-  2H2

Anod: 4OH-  O2 + 2H2O + 4eTổng: 2H2O  O2 + 2H28.  Phương pháp Photo-biological production

24Photosynthesis: 2H2O  4H+ + O2 + 4e–

Hydrogen Production: 4H+ + 4e–  2H29.  Phương pháp khí hóa sinh khối

2526Phần III: Phương pháp Reforming

Partial Oxydation

1. Khái niệm

Oxy hóa từng phần (POx) là một phản ứng hóa học. Xảy ra khi

hỡn hợp khí nhiên liệu trộn lẫn khơng đủ oxy được đốt cháy

một phần trong thiết bị “reformer”, tạo ra một khí hỡn hợp

giàu hydro, sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.27Phần III: Phương pháp Reforming

Partial Oxydation

2. Phân loại

• Oxi hóa từng phần nhiệt (TPOx)

• Oxi hóa từng phần xúc tác (CPOx)

Xúc tác kim loại quý

Xúc tác dựa trên nền NikelTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các phương pháp sản xuất Hydro khác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×