Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những chu trình trễ của một mảng dây nano Ni. Đường kính của các dây nano là 100 nm, chiều dài của chúng là 1 µm.

Những chu trình trễ của một mảng dây nano Ni. Đường kính của các dây nano là 100 nm, chiều dài của chúng là 1 µm.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3.12

Hình 3.13

Hình 3.14

Hình 3.15

Hình 3.16

Hình 3.17

Hình 3.18

Hình 3.19

Hình 3.20

Hình 3.21

Hình 3.22Ảnh SEM của vật liệu dây nano CoNiP

Phổ tán sắc năng lượng của mẫu CoNiP

Đường cong từ trễ của vật liệu CoNiP với từ trường đặt vào

song song với trục của dây

Thí nghiệm lắng đọng trong từ trường

Đường cong từ trễ của vật liệu CoNiP bị ảnh hưởng của từ

trường đặt vào

Ảnh TEM của vật liệu CoNiP khi có từ trường đặt vào sau

khi loại bỏ khuôn

Phổ XRD của vật liệu CoNiP khi chế tạo trong

Phổ EDX của vật liệu CoNiP khi được chế tạo trong từ

trường

HRTEM của vật liệu CoNi/CoNiP

Ảnh SAED của vật liệu CoNiP

Đường cong từ trễ của vật liệu CoNiP dưới ảnh hưởng của

từ trường36

37

37

38

38

39

39

40

41

41

41MỞ ĐẦU

Trong thời đại ngày nay, công nghệ nano là hướng nghiên cứu đang thu hút

được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học cũng như các nhà đầu tư công nghiệp

bởi ứng dụng của nó trong sản xuất các thiết bị ứng dụng trong công nghiệp, chế tạo

các thiết bị điện tử. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nano thì vật liệu nano

ln là một nhánh nghiên cứu dành được sự quan tâm đặc biệt do những đặc điểm

và tính chất mới lạ so với các vật liệu thông thường. Quan trọng hơn, các khái niệm

và các ứng dụng của công nghệ nano hiện nay không chỉ giới hạn trong các ngành

khoa học kĩ thuật mà còn được áp dụng cho các ngành khoa học sự sống và y học.

Đặc biệt, công nghệ chế tạo và các đặc trưng vật lý của cấu trúc nano một chiều, hai

chiều đã thu hút nhiều sự chú ý do các các ứng dụng quan trọng như: ghi từ, xét

nghiệm sinh học, cảm biến ….[11, 13,15, 16].

Ở Việt Nam, vào những năm cuối của thế kỷ XX, vật liệu nano đã trở thành

lĩnh vực rất được các nhà khoa học quan tâm chú ý. Với nhiều trung tâm nghiên

cứu, nhiều thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho việc nghiên cứu và ứng dụng vật

liệu nano đã được trang bị và cũng đã thu được nhiều kết quả đáng kể, đặc biệt là

các vật liệu dạng hạt nano, dây nano và màng mỏng.

Trên cơ sở những điều nói trên, luận văn này chọn đối tượng nghiên cứu là

chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của các vật liệu nano từ tính đơn pha từ và hai

pha từ cứng/mềm bằng phương pháp lắng đọng điện hóa.

Luận văn gồm 3 phần chính:

Chương 1 - Tổng quan về vật liệu từ.

Chương 2 - Các phương pháp thực nghiệm.

Chương 3 - Kết quả và thảo luận.7CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU TỪ

1.1.Vật liệu từ có cấu trúc nano

Cấu trúc nano nói chung và vật liệu từ tính có cấu trúc nano nói riêng thườnglà vật liệu đa pha, trong đó, đặc tính của vùng giáp ranh giữa các pha được qui định

bởi tương tác trao đổi. Chính tương tác trao đổi giữa các hạt hoặc các lớp từ tính

khác nhau, tiếp xúc nhau hoặc phân cách nhau một khoảng vài nano mét là nhân tố

quan trọng tạo nên một số hiện tượng vật lý mới [3].

Nhờ các phương pháp khác nhau mà con người chế tạo ra một số cấu trúc vật

liệu nano điển hình như: chuỗi hạt nano, băng nano, dây nano, ống nano, màng

mỏng nano... (hình 1.1). Để chế tạo các cấu trúc nano vừa nêu trên, nói chung phải

chuẩn bị khuôn đúc, mặt nạ, phải sử dụng kĩ thuật ăn mòn....[3]Hình 1.1. Một số dạng hình học của vật liệu nano [7]

Rất nhiều thiết bị công nghệ hiện đại được chế tạo dựa trên các vật liệu từ

bao gồm: các máy phát điện, biến áp, động cơ điện, máy tính và các thành phần của

hệ thống âm thanh, video. Các vật liệu nano từ tính được quan tâm bởi mối liên hệ

giữa các đặc trưng vi cấu trúc và các tính chất từ. Các đặc trưng đó bao gồm kích8thước hạt, sự phân bố, tính khơng đồng nhất hóa học, các sai lệch mạng tinh thể, kết

cấu tinh thể học [7].

1.1.1. Dây nano từ tính

1.1.1.1. Phân loại dây nano từ tính

Đối với dây nano, các dây nano được chia làm 2 loại, đó là là mảng các dây

nano và các dây nano phân tán. Hình 1.2(a) cho thấy một ví dụ về mảng các dây

nano Ni với đường kính khoảng 200 nm. Hình 1.2 (b) cho thấy các dây nano phân

tán với đường kính khoảng 70 nm.Hình 1.2. (a) Dây nano Ni được tạo mảng có đường kính 200nm;

(b) Dây nano Co bị phân tán có đường kính khoảng 70nm .

Để thỏa mãn yêu cầu thực hiện nhiều chức năng một lúc, dây nano cấu trúc

nhiều đoạn đã được nghiên cứu và tính đa chức năng của dây cũng được khảo sát.9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những chu trình trễ của một mảng dây nano Ni. Đường kính của các dây nano là 100 nm, chiều dài của chúng là 1 µm.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×