Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. CHỈNH TUYẾN ĐOẠN ĐT491-QL21B

IV. CHỈNH TUYẾN ĐOẠN ĐT491-QL21B

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2 Phương án 1-Từ ĐT491 tuyến đi thẳng về bên trái tuyến đã duyệt, giao

ĐT496 tại Km40+260 sau đó rẽ phải đi ra cánh đồng về phía

Nam Xóm 2, Xóm 3 xã Tràng An, tuyến đi vào khoảng giữa 2

khu mộ tại Km42+680, giao với QL37B tại Km43+030

(Km125+780 QL37B), tuyến đi về phía Nam thơn Thượng, đi

qua một phần dân cư thuộc xóm Xui rồi nhập vào tim tuyến

cũ tại QL21B, tim mới cách tim cũ chỗ xa nhất khoảng

1,4km. Chiều dài PA1 L=6,1km.- Ưu điểm: Bình diện tuyến tương đối thẳng, ít đường cong,

tuyến đi tránh được khu dân cư thơn Thượng và xóm 4. Tuyến

đi cách xa hầu hết các cơng trình đình, chùa, nhà thờ, cơng

trình thủy lợi nên công tác GPMB thuận lợi, giá thành thấp, ớt

nh hng n dõn sinh khu vc.

- Nhợc điểm: Chiu dài tuyến lớn hơn các phương án

khác.4.3 Phương án 2A-Từ ĐT491tuyến đi thẳng về bên trái tuyến đã duyệt, giao

ĐT496 tại Km40+260 sau đó rẽ phải đi ra cánh đồng, đi vào

một phần khu dân cư xóm 4 xã Tràng An, tránh đình Làng Mỹ

về phía Bắc, giao với QL37B tại Km42+360 (Km125+015

QL37B), tuyến đi song song với liên thôn bên trái tuyến, đi

vào khoảng giữa chùa thôn Thượng và khu dân cư thôn

Thượng, cắt qua khu dân cư thôn Cát và thôn Xui rồi nhập

vào tim tuyến cũ tại QL21B, tim mới cách tim cũ chỗ xa nhất

khoảng 900m về phía Nam. Chiều dài PA2A L=5,83km-Ưu điểm: Bình diện tuyến thẳng, chiều dài tuyến ngắn. Tuyến cách xa khu

vực ngã 3 chợ sông nên việc tổ chức giao thông thuận lợi hơn hướng tuyến

đã duyệt

-Nhược điểm: tuyến đi qua nhiều khu dân cư nên khối lượng GPMB lớn,

trong quá trình khai thác các hộ dân sẽ bị ảnh hưởng khói, bụi, tiếng ồn.

Tuyến đi gần các cơng trình đình, chùa, nhà thờ nên ảnh hưởng đến việc sinh

hoạt tôn giáo của người dân, tại Km44+100 tuyến chia cắt chùa thôn Thượng

với thôn Thượng ảnh hưởng đến việc nghi lễ tôn giáo của nhân dân thôn

Thượng.4.4 Phương án 2B (Kiến nghị)-Từ ĐT491 tuyến rẽ phải theo hướng tuyến được duyệt, giao

ĐT496 tại Km41+380, giao QL37B tại Km41+685,đi về phía

Bắc trường tiểu học và nhà thờ Nguyện xã Tràng An, song

song và cách PA được duyệt khoảng 270m, tránh khu mộ

phía Bắc thôn Tràng, đi vào khoảng giữa 2 thôn Tái Kênh và

thôn Cát rồi nhập vào tim tuyến được duyệt tại QL21B,

tuyến cách tim cũ chỗ xa nhất khoảng 270m về phía Nam.

Chiều dài PA2B L=5,80km- Ưu điểm: Bình diện tuyến tương đối thẳng, chiều dài tuyến ngắn

nhất trong các PA, kinh phí xây lắp và GPMB giảm. So với các phương

án trên.

-Nhược điểm: Tuyến đi vẫn gần khu vực ngã 3 chợ sơng (Khoảng

200m). Dẫn đến việc bố trí giao thơng tại khu vực này khó khăn .Căn cứ Văn bản số 7555/BGTVT-KHĐT ngày 15/11/2011 của Bộ GTVT thì đoạn tuyến từ

Km46+706 (Km46+547,79 lý trình điều chỉnh) đến Km47+543,91 được cắt giảm với chiều dài

837m để thực hiện ở Dự án Phủ Lý – Mỹ Lộc, nay là QL21B. Tại đây hình thành nút giao ngã 3

giữa đường nối 2 cao tốc và QL21B, phạm vi cắt giảm sau khi trừ phạm vi thiết kế nút giao sẽ

được điều chỉnh là từ Km46+946,99 (Km46+815,77 tuyến điều chỉnh) đến Km47+543,91 với

chiều dài 596,92m. Chiều dài DA thành phần 3 sau điều chỉnh là 15.4km.

QL21B

Đoạn cắt giảm do đã thực hiện trong DA PL-ML

Km46+496.99 – Km47+543.91, L=596,92mDC81

2.249Tại Km46+706 thiết kế bổ sung nút giao với QL21B. Nút giao dang ngã 3 tự điều khiển.

Bố trí đảo tam giác, kết hợp với vạch sơn và biển báo để phân luồng phương tiện.

Nhánh QL21B cơ bản giữ nguyên hiện trạng, mở DPC giữa để bố trí các làn rẽ.QL21BTheo DA được duyệt, tại phía mố M1 cầu Châu Giang có TK đường gom dọc 2 bên đường đầu

cầu (từ ĐT492 đến hết khu dân cư xóm 6 thơn Phú Đa – Km37+274-Km37+636,5) để kết nối

ĐT492 với đường nối 2 đường cao tốc. Tại thời điểm lập DA thì chưa có DA QL38B cắt qua, hiện

tại QL38B đang triển khai, hướng tuyến QL38B có giao cắt với đường nối 2 cao tốc tại Km37+144

(Km53+415,75 QL38B). Để hạn chế các giao cắt gần nhau, kéo dài phạm vi đường gom đến

QL38B. Lđg=495m (đoạn kéo dài thêm là 166m).ĐT492

Phạm vi kéo dài đường

gom, L=166mmTại Km37+922 có giao cắt với đường dân sinh, theo thiết kế được duyệt có đắp trên đường dân

sinh cũ là 2,13m. Để thuận lợi cho các hộ dân ở hai bên đường dân sinh, điều chỉnh hạ cao độ

đường đỏ để hạn chế đắp cao qua khu dân cư.

Đường giao

KM37+922Cầu Châu GiangĐường giao

KM37+922 Ngồi các điều chỉnh, bổ sung trên còn một số điều chỉnh khác

như: Cập nhật các tiêu chuẩn, quy định mới; Điều chỉnh TMĐT

tư trên cơ sở cập nhật, bổ sung: Kinh phí GPMB, khối lượng

đoạn chỉnh tuyến, khối lượng kéo dài đường gom từ cầu Châu

Giang đến QL38B mới, thiết kế nút giao với QL21B...

 Các nội dung khác không đề

kế được duyệt tại Quyết

22/2/2011 của Bộ GTVTcập giữ nguyên như hồ sơ thiết

định số 302/QĐ-BGTVT ngàyTùy thuộc vào nguồn vốn có thể phân kỳ các PA sau:

PA1: Đầu tư hoàn chỉnh theo 1 giai đoạn:

XD một GĐ với quy mơ hồn chỉnh Bnền=25-26m theo dự án được duyệt tại.

* Ưu điểm: đầu tư 1 lần, TMĐT nhỏ hơn khi thực hiện 2GĐ; phát huy cao hiệu quả đầu

tư của DA cầu Thái Hà và Hưng Hà.

* Nhược điểm: Kinh phí đầu tư lớn phải bố trí trong thời gian ngắn

PA2: Phân kỳ 2 GĐ, trong đó quy mô các GĐ thực hiện theo Quyết định số 302/QĐBGTVT ngày 22/02/2011 của BGTVT

- GĐI: GPMB toàn tuyến theo quy mơ hồn chỉnh (Bn = 25 - 26m). Đầu tư phần tuyến

ở giữa với quy mô Bn/m = 12/11m, các cầu trên tuyến XD một bên có bề rộng 12,5m.

-GĐII: Mở rộng đường và các cầu theo quy mơ hồn chỉnh 4 làn cơ giới, 2 làn thô sơ.

* Ưu điểm: Kinh phí đầu tư để thực hiện GĐI thấp, đáp ứng ngay nhu cầu khai thác

không quá lớn.

* Nhuợc điểm: Phải đầu tư thành 2 GĐ, do vậy TMĐT khi hoàn chỉnh DA lớn hơn PA1,

việc quản lý phạm vi đã GPMB phức tạp.PA3: Phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn.

- GĐI: GPMB tồn tuyến với quy mơ hoàn chỉnh (Bn = 25 - 26m). Đầu tư xây dựng nền

đường, các cầu và cống trên tuyến hoàn chỉnh với Bn = 25 - 26m, MĐ bố trí 2 bên với

bề rộng Bm/Bn = 5,5/6,5m (DPC giữa dự trữ mở rộng MĐ cho GĐII).

-GĐII: Mở rộng phần tuyến theo quy mơ hồn chỉnh 4 làn cơ giới, 2 làn thô sơ.

* Ưu điểm: Khi thực hiện đầu tư giai đoạn II sẽ thuận lợi hơn so với PA2 do đã đầu tư

hoàn thiện nền đường. TMĐT khi hoàn chỉnh DA nhỏ hơn PA2

* Nhược điểm: Phải đầu tư thành 2 GĐ, do vậy TMĐT lớn hơn PA1, kinh phí đầu tư để

thực hiện GĐ1 lớn hơn PA2.

Qua kết quả đánh giá ưu, nhược điểm giữa các PAđầu tư, trong trường hợp nguồn

vốn cho phép, TVTK kiến nghị đầu tư theo PA1: Đầu tư hoàn chỉnh theo 1GĐ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. CHỈNH TUYẾN ĐOẠN ĐT491-QL21B

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×