Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Hiện trạng giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

2 Hiện trạng giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387Báo cáo nghiên cứu khả thi-Tỉnh lộ 206 đi ga Lạc Đạo chạy giữa khu công nghiệp Phố nối A chiều dài khoảng

4,5km mặt cắt hiện trạng rộng 5,57,5m. Đoạn đầu đấu nối với quốc lộ 5 đã được trải

nhựa.-Tỉnh lộ 200 từ thị trấn Bần đi Ân Thi hiện là đường cấp phối đá dăm mặt cắt rộng

3,5 ~ 5,5m.-Tỉnh lộ 196 từ ngã tư Phố nối đi cầu Hồ-Bắc Ninh hiện là đường nhựa - cấp phối

đá dăm mặt cắt rộng 6 ~ 8,5m.-Đường vành đai 4 vùng Hà Nội hiện đang trong giai đoạn lập dự án, điểm đấu nối

với đường 5 đã được xác định tại vị trí gần trạm thu phí đường 5 hiện tại.

b. Giaothơng nội thị :-Thị trấn Bần n Nhân hiện có một tuyến đường chính mặt đường bêtông nhựa

rộng 9m, hè mỗi bên rộng 24,5m (quốc lộ 5 cũ), một tuyến đường vào trạm cấp nước

mới xây dựng còn lại giao thơng trong khu vực chủ yếu là đường dân sinh chất lượng

thấp vào các thơn xóm.-Trục trung tâm phía bắc đường 5 đang được xây dựng theo quy hoạch đoạn từ khu

CN Phố Nối A đến bệnh viện đa khoa và đoạn nối đến đường QL39.-Trục giao trung tâm phía nam đường 5 cũng đã được định hình hướng tuyến đang

chuẩn bị triển khai xây dựng.

c. Giaothông trong khu công nghiệp:Mạng lưới đường trong khu công nghiệp Phố Nối A và B cơ bản đã hình thành

theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt.

2.2.3Đường sắt:

Về giao thông đường sắt chủ yếu Tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng khổ 1m

chạy tiếp giáp về phía Bắc khu vực nghiên cứu. Ga Lạc Đạo hiện nay diện tích nhỏ

hẹp, cơ sở vật chất nghèo nàn, hiện tại chủ yếu phục vụ cho các tuyến tàu chợ.

2.3 Quy hoạch liên quan

2.3.1 Quy hoạch chung2.3.1.1Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

Theo quyết định số 2111/QĐ-TTg, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của

cả nước, quy hoạch Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và

Vùng thủ đơ Hà Nội, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực.

Phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của địa phương; khai thác, sử dụng có hiệu quả

mọi nguồn lực để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; tập trung đầu tư xây dựng, tạo

bước đột phá về kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp và dịch vụ; coi trọng phát triển

công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và

bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hố, hiện đại hố. Gắn phát triển kinh tế

Cơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)11Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387Báo cáo nghiên cứu khả thivới phát triển văn hoá, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ tài nguyên

và môi trường. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển

giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học công nghệ. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển

kinh tế-xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

2.3.1.2Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn

đến năm 2030.

Ngày 29/11/2012 Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Hào đã được Hưng Yên

phê duyệt tại Quyết định số 2086/QĐ-UB. Cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

tỉnh lần thứ XVII và Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định

hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng huyện Mỹ Hào trở thành

đô thị loại IV. Khai thác triệt đểtiềm năng, thế mạnh sẵn có, xây dựng huyện Mỹ Hào

thành trung tâm kinh tế - xã hội phía Bắc tỉnh Hưng Yên theo định hướng: Đô thị

Thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp, gắn với phát triển vùng tỉnh Hưng Yên và vùng

Thủ đô Hà Nội. Phát triển huyện Mỹ Hào thành đô thị trong chuỗi đô thị vùng Hà Nội

và là đầu mối giao thông đường bộ quan trọng của tỉnh Hưng Yên và khu vực, với

trung tâm là Phố Nối, thuộc thị trấn Bần Yên Nhân. Góp phần thực hiện thành cơng

chiến lược phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Hào theo hướng bền

vững, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội, dịch vụ hiện đại, đồng bộ.2.3.1.3Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng Phố Nối, Tỉnh Hưng Yên

Năm 2004 Quy hoạch chung đô thị Phố Nối đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê

duyệt tại Quyết định số 1366/QD-UB ngày 31/6/2004. Trong những năm qua quy

hoạch này đã được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do nhu cầu đầu tư vào khu vực

ngày một gia tăng, lại xuất hiện những yếu tố mới về phát triển hạ tầng kỹ thuật như

xây dựng đường cao tốc Hà nội – Hải Phòng, nhu cầu đầu tư xây dựng đô thị mới vào

khu vực phụ cận mà quy hoạch chung trước đây chưa xác định. Nhằm chuẩn bị một

cách tối ưu nhất cho việc tạo lập đơn vị hành chính mới cũng như khai thác tối đa hiệu

quả sử dụng đất, định hình chiến lược phát triển, đầu tư hiệu quả, quản lý đồng bộ,

Tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Phố Nối theo

quyết định 1920/QĐ-UBND ngày 30/09/2010.2.3.1.4Quy hoạch chi tiết xây dựng1/500 khu nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 19/8/2011 của UBND Tỉnh Hưng Yên về

việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp

Phố Nối cụ thể hóa giải pháp tổ chức khơng gian, kiến trúc cảnh quan, phân khu chức

năng và hạ tầng kỹ thuật khu ở, tạo không gian sống hiện đại và môi trường sống ổn

định cho dân cư khu vực.Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)12Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387Báo cáo nghiên cứu khả thi2.3.2 Quy hoạch chuyên ngành: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030:

Quyết định421/QĐ-UBNDngày 20/3/2012 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể

phát triển giao thông vận tải Tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến

năm2030 với mục tiêu cụ thể như sau:

2.3.2.1 Về vận tải:

-Đến năm 2020 vận chuyển được 50 triệu tấn hàng và 25 triệu lượt hành khách, tốc

độ tăng trưởng hàng hóa 15,0%, hành khách 15,5%;-Hình thành các tuyến vận tải liên tỉnh kết nối thuận tiện với các tỉnh và kết nối

được với các tuyến liên vận quốc tế;-Phát triển mạnh các tuyến xe buýt kế cận nối từ thành phố Hưng Yên đến các tỉnh

liền kề qua các huyện trong tỉnh, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội; phát triển mạnh các tuyến

xe khách liên tỉnh; đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

2.3.2.2. Về kết cấu hạ tầng:

* Đường bộ:-Hoàn thành tuyến nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình,

các tuyến đường cao tốc nối với Hà Nội - Hải Phòng, vành đai 4 và vành đai 3,5 Hà

Nội, cao tốc Tây Bắc - Quốc lộ 5;-Hoàn thành nâng cấp các tuyến Quốc lộ 5, 38, 38B, 39 theo quy hoạch đường bộ đã

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;-Nâng cấp các tuyến đường tỉnh đạt tối thiểu cấp III; tỷ lệ mặt đường nhựa và bê

tông xi măng đạt 100%; riêng tuyến đường tỉnh 195 (đê sông Hồng, sông Luộc) và

đường đê dọc sông Điện Biên đạt tiêu chuẩn đường cấp IV;-Hệ thống cầu, cống trên các quốc lộ và đường tỉnh được xây dựng vĩnh cửu 100%,

tải trọng thiết kế H30-XB80 và HL-93 theo tiêu chuẩn 22TCN-272-05;-Đường GTNT: Đầu tư nâng cấp các tuyến đường huyện trọng yếu; nâng cấp một số

tuyến đường xã, liên xã lên thành đường huyện; đẩy mạnh phong trào cứng hoá, cải

tạo đường nội đồng; thực hiện đạt các tiêu chí giao thơng của Chương trình Mục tiêu

quốc gia xây dựng nơng thơn mới; phù hợp với Chiến lược phát triển giao thông nông

thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đường huyện: tối thiểu cấp IV,

mặt nhựa và bê tông xi măng 100%; đường xã: tối thiểu cấp V; các tuyến trục xã cấp

IV, mặt nhựa và bê tông xi măng 100%; hệ thống cầu, cống được xây phù hợp với quy

hoạch và đạt tải trọng HL-93 (đối với đường huyện), tải trọng tối thiểu 0,65 HL-93

(đối với đường xã), quy hoạch các bãi tập kết vật liệu xây dựng tại các địa phương để

trung chuyển vật liệu xây dựng phục vụ phát triển nông thôn.

* Đường sông:Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)13Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387Báo cáo nghiên cứu khả thi-Nâng cấp các tuyến sông địa phương đạt tiêu chuẩn cấp IV; cải tạo các âu thuyền

trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải;-Xây dựng cảng sông trên sông Hồng và sông Luộc đạt công suất 150.000 - 350.000

tấn/năm; các bến sông địa phương đạt công suất 50.000 -100.000 tấn/năm.

* Đường sắt:-Tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng: Tiến hành nâng cấp, cải tạo thành đường sắt

đơi, điện khí hóa; cải tạo, mở rộng ga Lạc Đạo, xây dựng thêm các cơng trình phụ trợ

trong ga, phát triển dịch vụ vận tải đường sắt theo hướng đa dạng, an toàn, chất lượng

cao;-Nghiên cứu các tuyến đường sắt Lạc Đạo - Hưng Yên, tuyến đường sắt liên kết

vùng Hà Nội và đường sắt nhẹ Hà Nội - Hưng Yên.Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)14Đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387CHƯƠNG 3.

3.1Báo cáo nghiên cứu khả thiĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNGĐiều kiện tự nhiên khu vực3.1.1 Vị trí địa lý

Tỉnh Hưng n có diện tích tự nhiên là 926,0km2, Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Ninh;

phía tây bắc giáp Thủ đơ Hà Nội; phía Đơng và Đơng bắc giáp tỉnh Hải Dương; phía

Tây giáp Hà Nội và Hà Nam; phía Nam giáp tỉnh Thái Bình.

Nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ giữa ba thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng,

Nam Định, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, là một trong hai tỉnh Bắc bộ

có địa hình hồn tồn đồng bằng, khơng có rừng, núi. Hưng Yên không giáp biển. Độ

cao đất đai gần như đồng đều, địa hình rất thuận lợi.

Mỹ Hào là huyện thuộc vùng đồng bằng Bắc bộ, nằm ở phía Đơng Bắc của tỉnh

Hưng Yên, cách trung tâm thành phố Hưng Yên hơn 30 km

-Phía Bắc: giáp huyện Văn Lâm;-Phía Nam: giáp huyện Ân Thi;-Phía Đơng: giáp huyện Cẩm Giàng, huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương);-Phía Tây: giáp huyện n Mỹ.

Mỹ Hào là một trung tâm phát triển công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm

Bắc bộ, vùng Thủ đô; được ảnh hưởng tích cực bởi các hành lang kinh tế - kỹ thuật đô thị quan trọng của vùng Bắc bộ gồm: QL5A, QL39A, QL38, cao tốc Hà Nội - Hải

Phòng, đường vành đai 4 Hà Nội, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng. Do vậy, Mỹ Hào có

điều kiện giao lưu trong vùng Bắc bộ với các trung tâm như: Hải Dương, Hà Nội, Hải

Phòng, các cảng biển miền Bắc, cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đối với tỉnh Hưng

Yên, Huyện Mỹ Hào là một cực trong tam giác phát triển cơng nghiệp, dịch vụ phía

Bắc của tỉnh Hưng Yên (Như Quỳnh - Văn Giang - Phố Nối); là một trung tâm cơng

nghiệp, dịch vụ, tài chính của tỉnh Hưng Yên, trung tâm của vùng các huyện Mỹ Hào,

Ân Thi, Khối Châu. Ngồi ra, Huyện Mỹ Hào còn có mối quan hệ mật thiết với các

trung tâm phát triển lân cận như tỉnh Bắc Ninh, vùng phía Tây tỉnh Hải Dương. Mối

quan hệ chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ, sản xuất và tiêu thụ nông phẩm. Trong đó Mỹ

Hào là địa phương có nhiều trung tâm, cơ sở sản xuất kinh doanh phụ trợ và xúc tiến

thương mại cho các địa phương trên (sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh thiết bị

công nghiệp, phương tiện giao thông, hàng Tiểu thủ công nghiệp, hàng thủ công, mỹ

nghệ).

3.1.2 Đặc điểm địa hình

Tương đối bằng phẳng, khơng có núi, đồi. Hướng dốc của địa hình từ tây bắc

xuống đơng nam, độ dốc 14 cm/km, độ cao đất đai không đồng đều với các dải, khu,

vùng đất cao thấp xen kẽ nhau. Địa hình cao chủ yếu ở phía tây bắc gồm các huyện:Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)15Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387Báo cáo nghiên cứu khả thiVăn Giang, Khoái Châu, Văn Lâm; địa hình thấp tập trung ở các huyện Phù Cừ, Tiên

Lữ, Ân Thi.

3.1.3 Đặc điểm khí hậu

Vùng tuyến đi qua nằm trong miền khí hậu đồng bằng Bắc bộ. Mùa lạnh ở đồng

bằng Bắc bộ tới sớm, vào khoảng cuối tháng XI và kết thúc muộn, vào đầu hoặc giữa

tháng III. Nằm sát với miền Đông Bắc, miền đồng bằng Bắc bộ chịu ảnh hưởng của

các khối khơng khí lạnh qua các thung lũng Đơng Bắc tràn về. Vì vậy, ở đây mùa lạnh

có nhiệt độ thấp hơn so với các vùng trung du khác ở phía Nam. Mặt khác do ở vị trí

phía Bắc của miền nên về mùa hè gió Lào ít thổi tới. Trong phạm vi của miền đồng

bằng khí hậu tương đối đồng nhất.

Gần khu vực tuyến có trạm khí tượng Hưng n nên trong hồ sơ lấy các đặc

trưng khí tượng của trạm Hưng Yên làm đặc trưng cho khu vực dự án. Dưới đây trình

bày một số đặc trưng khí hậu chính của trạm có liên quan cơng tác thiết kế và xây

dựng cơng trình.

-Nhiệt độ khơng khí: Nhiệt độ trung bình năm vào khoảng 23,3 0C. Hàng năm có 4

tháng nhiệt độ trung bình xuống dưới 20 0C (từ đầu tháng XII đến cuối tháng III năm

sau). Tháng lạnh nhất là tháng I có nhiệt độ trung bình là 16,2 0C. Nhiệt độ cao nhất

tuyệt đối quan trắc được là 39,4 0C. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối quan trắc được là

4,80C.-Mưa: Khu vực dự án thuộc vùng mưa trung bình, sự phân bố mưa theo lãnh thổ và

thời gian là không đều. Mùa mưa trong vùng thường bắt đầu từ đầu tháng V và kết

thúc vào cuối tháng X. Tổng lượng mưa trong mùa mưa chiếm tới 85% tổng lượng

mưa cả năm. Mùa khô bắt đầu từ tháng XI đến tháng IV năm sau với lượng mưa trung

bình dưới 100mm.-Gió:

Mùa đơng: Hướng gió thịnh hành trong mùa đông là hướng Đông Bắc và hướng Bắc

với tần suất khá lớn, từ 45 -:- 48%.

Mùa hè: Các hướng Đông và Đông Nam chiếm ưu thế với tần suất 60 -:- 70%. Tốc độ

gió khá lớn, trung bình lên đến 1,7m/s. Tốc độ gió mạnh nhất gặp trong mùa hạ có

bão, đạt tới 25 -:- 28m/s. Mùa đơng cũng có thể gặp gió giật tới 18 -:- 28m/s khi có gió

mùa Đơng Bắc.

Độ ẩm: Khu vực có độ ẩm trung bình, độ ẩm tương đối trung bình năm khoảng

85,9%. Thời kỳ ẩm ướt nhất thường trùng với thời kỳ mưa ẩm mùa xuân (tháng II, III

và IV), độ ẩm trong thời kỳ này vượt quá 87%, tháng có độ ẩm lớn nhất là tháng III

với độ ẩm trung bình đạt tới 90,1%. Thời kỳ khơ nhất là những tháng đầu mùa đông,

từ tháng XI đến tháng I năm sau với độ ẩm trung bình giảm xuống còn 83%.

Nắng: Khu vực tương đối ít nắng. Tổng số giờ nắng quan sát được trung bình năm

đạt khoảng 1.625 giờ. Thời kỳ nhiều nắng nhất là những tháng mùa hạ (từ tháng V đến

tháng X, số giờ nắng trung bình tháng đạt trên 170 giờ, tháng ít nắng nhất là tháng II,

có số giờ nắng trung bình tháng chỉ đạt khoảng 42 giờ.+

+--Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Hiện trạng giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×