Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

D. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang ThanhCông ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)41Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang ThanhPHỤ LỤC 1:

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNHCơng ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)42Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang ThanhPHỤ LỤC 2:

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝCông ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang ThanhPHỤ LỤC 3:

CÁC BẢN VẼ ĐỀ XUẤTCông ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD cầu Mây- ĐT.389, huyện Kinh Mơn, tỉnh Hải Dương

Hình thức: Hợp đồng BOTHình: Vị trí 4 trạm đếm khảo sát lưu lượngCông ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×