Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Phương án tổ chức xây dựng

2 Phương án tổ chức xây dựng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387Báo cáo nghiên cứu khả thic. Bãi đổ thải vật liệu

Các vật liệu đào nền sau khi tận dụng để đắp, phần còn lại được vận chuyển vào

các vị trí đổ thải theo quy định. Cự ly vận chuyển đổ thải tạm tính từ trung tuyến đến

các bãi đổ thải khoảng 1km

Vị trí các bãi đổ thải đã được thỏa thuận với các cơ quan quản lý địa phương

như các biên bản kèm theo.

3Tổ chức thi công chủ đạo

a. Công tác chuẩn bị

-Chuẩn bị mặt bằng: bao gồm các công tác di chuyển các cơng trình dân dụng, bàn giao

mặt bằng cơng trường cho Nhà thầu xây dựng.

Công tác huy động nhân lực, trang thiết bị thi công; thỏa thuận, xin phép xây dựng.

Dọn dẹp mặt bằng: tháo dỡ các loại chướng ngại vật, kết cấu cơng trình tồn tại trong

phạm vi xây dựng.

b. Thi công nền đường--Dùng máy ủi, máy đào, ô tô, máy gạt kết hợp với nhân lực đào xúc đất hữu cơ, bùn sét

vận chuyển đến nơi quy định đổ đi. Đắp đất từng lớp và đầm lèn theo quy trình thi

cơng hiện hành đạt độ chặt theo u cầu. Thi công mở rộng từng bên đường để đảm

bảo giao thơng.

Tận dụng một phần vật liệu đào đất khơng thích hợp để đắp bao nền đường. Lu lèn đạt

độ chặt tối thiểu K90.

Vận chuyển vật liệu thừa đến các vị trí đổ thải theo quy định.

c.---Thi cơng cống thốt nước ngangThi cơng cống ngang đồng thời với qúa trình thi cơng nền đường. Chọn thời điểm thi

cơng thích hợp để khơng ảnh hưởng đến dòng chảy. Thi cơng nền đường đến cao độ

đáy móng cống rồi thi cơng cống.

Thi cơng móng cống và lắp đặt các cống ngang trước khi đắp nền đường. Ống cống

dùng ống đúc sẵn hoặc mua trên thị trường (đảm bảo tải trọng và các yêu cầu thiết kế)

và vận chuyển đến công trường.

Thi công cống hộp lớn bằng BTCT đổ tại chỗ. Trường hợp cống hộp dùng móng cọc

có thể thi cơng độc lập với nền đường.

Đắp hai bên mang cống bằng cát đen gia cố xi măng 5% với chiều dày tối thiểu 50cm

trước khi thi công nền đường bằng máy để tránh nứt vỡ cống.

g. Thi công mặt đường làm mới-* Mặt đường làm mới:

Sửa sang hồn chỉnh khn đường, đầm nén để 50cm nền đường dưới đáy áo đường

đạt độ chặt K≥ 0,98.

Thi cơng lớp móng cấp phối đá dăm lớp dưới loại II (Dmax=37,5) dày 30cm theo Quy

trình thi cơng và nghiệm thu TCVN 8859-2011.

Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)54Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387-Báo cáo nghiên cứu khả thiThi cơng lớp móng cấp phối đá dăm lớp trên loại I (Dmax=25) dày 15cm theo Quy

trình thi công và nghiệm thu TCVN 8859-2011.

Thi công lớp nhựa thấm bám 1kg/m2 trên mặt lớp CPĐD.

Thi công lớp bê tơng nhựa chặt hạt trung (BTNC 19) rải nóng dày 7cm Trình tự thi

cơng lớp mặt đường bê tơng nhựa phải tuân thủ theo yêu cầu thi công và nghiệm thu

mặt đường bê tông nhựa TCVN8819:2011 và quyết định 858/QĐ-BGVT của Bộ

GTVT.

j. Cơng tác hồn thiện-Thi cơng hệ thống cọc tiêu, hộ lan tơn sóng

Trồng cột biển báo, lắp đặt biển.

Trồng cỏ gia cố mái taluy...

Sơn kẻ đường...Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)55Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387CHƯƠNG 7.

7.1Báo cáo nghiên cứu khả thiTỔNG MỨC ĐẦU TƯCăn cứ lập tổng mức đầu tư:-Khối lượng tính theo hồ sơ thiết kế;-Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý

chi phí đầu tư xây dựng;-Thơng tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn

xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;-Văn bản số 284/SXD-KTXD&VLXD ngày 28/6/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng

Yên về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân cơng trong quản lý chi phí đầu tư xây

dựng và công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;-Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng về việc

công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;-Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc

công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bản tỉnh Hưng Yên;-Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng về việc Công bố Định

mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Xây dựng;-Định mức dự tốn xây dựng cơng trình kèm theo văn bản số 1777/BXD – VP ngày

16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc cơng bố Định mức dự tốn xây dựng cơng trình –

Phần lắp đặt;-Định mức dự tốn xây dựng cơng trình kèm theo văn bản số 1172/QĐ-BXD ngày

26/12/2012 của Bộ Xây dựng Cơng bố Định mức dự tốn xây dựng cơng trình Phần

xây dựng (sửa đổi và bổ sung);-Định mức dự tốn xây dựng cơng trình kèm theo văn bản số 1091/QĐ-BXD ngày

26/12/2011 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần

xây dựng (bổ sung);-Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ xây dựng về việc cơng bố định

mức dự tốn xây dựng cơng trình phần lắp đặt ( sửa đổi và bổ sung);-Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ xây dựng về việc cơng bố định

mức dự tốn xây dựng cơng trình phần xây dựng ( sửa đổi và bổ sung);-Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ xây dựng về việc ban hành Định

mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;-Thơng tư số 329/2016/QĐ-BTC ngày 26/12/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều

của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy đinh bảo hiểm

bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;-Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết

tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;-Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu,

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm

định thiết kế cơ sở;

Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)56Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387Báo cáo nghiên cứu khả thi-Thơng tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu,

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự

tốn xây dựng;-Thơng tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định

và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;-Thơng tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số

điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 209/2013/NĐCP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;-Căn cứ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Hưng

Yên về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015;-Thông báo số 289/TB-BTC ngày 31/12/2017 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về việc

ban hành quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;-Thông báo số 275/TB-SXD ngày 30/12/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên thông

báo đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và các cơng trình xây dựng khác trong

cơng tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;-Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về

việc ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

-Công bố số II/CBGVL-LS ngày 25/4/2018 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng Tỉnh

Hưng Yên về việc công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng quý 2 năm 2018 trên địa

bàn các huyện, thành phố Hưng Yên.Các văn bản liên quan khác

7.2 Giá trị Tổng mức đầu tư

-Khoản mục chi phí

Chi phí xây dựng

Chi phí quản lý dự án, chi phí TVĐT và các CPKGiá trị

40.178.541.000 đồng

7.160.437.000 đồngDự phòng17.973.749.000 đồng

5.225.018.000 đồngTổng cộng70.537.745.000 đồngChi phí bồi thường GPMBCơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Phương án tổ chức xây dựng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×