Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN & TỔ CHỨC XÂY DỰNG

CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN & TỔ CHỨC XÂY DỰNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng

Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34

huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Bước: Thiết kế BVTCCác vật liệu đào nền sau khi tận dụng để đắp, phần còn lại được vận chuyển vào

các vị trí đổ thải theo quy định. Cự ly vận chuyển đổ thải tính từ trung tuyến đến các

bãi đổ thải như sau:

+ Đổ thải đá: 7km

+ Đổ thải đất: 8,5km

Vị trí các bãi đổ thải đã được thỏa thuận với các cơ quan quản lý địa phương như

các biên bản kèm theo.

d. Bê tông nhựa

Bê tông nhựa cho dự án dự kiến lấy tại trạm trộn BTN tại mỏ đá Sài Gòn thuộc xã Ea

Sol, huyện Ea H' Leo, tỉnh Đắk Lắk, trạm do Công ty TNHH xây dựng và thương mại

Sài Gòn quản lý. Theo kết quả thí nghiệm vật liệu đá tại mỏ cho thấy đá tại mỏ có thành

phần là đá bazan xám xanh đen có cường độ kháng nén (ở trạng thái bão hòa) có giá trị

từ (886,4 – 922 Kg/cm2) < 1000 Kg/cm2 theo TCVN 8819:2011 yêu cầu > 1000 Kg/cm2.

Trong giai đoạn khảo sát Tư vấn đã thí nghiệm 3 mẫu đá tại mỏ, số mẫu thí nghiệm hạn

chế và cục bộ chưa phản ánh hết đặc trưng của đá tại mỏ, trong q trình thi cơng cần lựa

chọn các vỉa đá tốt và bổ sung các thí nghiệm để quyết định lựa chọn đá dùng cho BTN.

Trong trường hợp không đạt thì có thể lấy ở các mỏ đá lân cận như mỏ Tân Thành Đạt và

bổ sung phụ gia tang độ dính bám (do độ dính bám của đá với nhựa chỉ đạt cấp 2).

6.2.3 Tổ chức thi công chủ đạo

a. Công tác chuẩn bị

- Chuẩn bị mặt bằng: bao gồm các cơng tác di chuyển các cơng trình dân dụng, bàn

giao mặt bằng công trường cho Nhà thầu xây dựng.

- Công tác huy động nhân lực, trang thiết bị thi công; thỏa thuận, xin phép xây dựng.

- Dọn dẹp mặt bằng: tháo dỡ các loại chướng ngại vật, kết cấu cơng trình tồn tại

trong phạm vi xây dựng.

b. Thi công nền đường

- Dùng máy ủi, máy đào, ô tô, máy gạt kết hợp với nhân lực đào xúc đất hữu cơ, bùn

sét vận chuyển đến nơi quy định đổ đi. Đắp đất từng lớp và đầm lèn theo quy trình

thi cơng hiện hành đạt độ chặt theo u cầu. Thi công mở rộng từng bên đường để

đảm bảo giao thông.

- Đối với một số đoạn đắp qua ao, hồ: dùng máy đào đào lớp đất bùn, đất khơng thích

hợp rồi tiến hành đắp các lớp nền đường

- Tận dụng một phần vật liệu đào nền, đào khuôn đường bằng đất để đắp nền đường.

Lu lèn đạt độ chặt tối thiểu K95.

- Đối với một số đoạn đào nền đường đá, xin phép lập hộ chiếu nổ mìn và thi công

bằng nổ phá.

- Vận chuyển vật liệu, đất đá thừa đến các vị trí đổ thải theo quy định.

c. Thi cơng cống thốt nước ngang

- Thi cơng cống ngang đồng thời với qúa trình thi cơng nền đường. Chọn thời điểm

thi cơng thích hợp để khơng ảnh hưởng đến dòng chảy. Thi cơng nền đường đến

cao độ đáy móng cống rồi thi công cống.Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)33DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng

Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34

huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Bước: Thiết kế BVTC- Thi cơng móng cống và lắp đặt các cống ngang trước khi đắp nền đường. Ống cống

dùng ống đúc sẵn, mua và vận chuyển đến công trường.

- Thi công cống hộp lớn bằng BTCT đổ tại chỗ. Trường hợp cống hộp dùng móng

cọc có thể thi công độc lập với nền đường.

- Đắp hai bên mang cống bằng đất với chiều dày tối thiểu 50cm trước khi thi công

nền đường bằng máy để tránh nứt vỡ cống.

e. Công tác xây dựng rãnh dọc, rãnh bậc, bậc nước

Công tác xây dựng rãnh dọc, rãnh bậc, bậc nước thi cơng cùng với q trình đào

nền để đảm bảo thốt nước, khơng gây xói lở nền đường và mái taluy.

g.

Thi cơng cầu

Để thi cơng cầu máy móc, vật tư thiết bị được vận chuyển theo tuyến chính thi

công đồng thời của dự án và tập kết trên phạm vi nền đường đầu cầu phía mố cầu, tại các

vị trí mố là mặt bằng cơng trường phụ phục vụ thi công mố.

* Thi công mố:

San ủi mặt bằng thi cơng;

Đào đất hố móng;

Lắp đặt ván khn đổ bê tơng bệ móng;

Lắp đặt ván khn đổ bê tơng thân mố, tường cánh, tường đỉnh;

Hồn thiện mố.

* Thi cơng trụ:

San ủi mặt bằng thi cơng;

Đào đất hố móng;

Lắp đặt ván khn đổ bê tơng bệ móng;

Lắp đặt ván khn đổ bê tơng thân trụ, xà mũ;

Hồn thiện trụ.

* Thi cơng kết cấu nhịp:

Dầm chủ được đúc trên bãi đúc phía đầu hoặc cuối cầu.

Vận chuyển dầm bằng xe goòng ra vị trí cầu.

Dùng cần cẩu sàng dầm vào vị trí.

Đổ bê tông bản mặt cầu, lớp bê tông liên kết bản và lan can.

Hồn thiện cầu.

h.

Thi cơng mặt đường làm mới

* Mặt đường làm mới:

- Sửa sang hồn chỉnh khn đường, đầm nén để nền đường dưới đáy áo đường đạt

độ chặt K≥ 0,98.

- Thi cơng lớp móng cấp phối đá dăm lớp dưới loại II (Dmax=37,5) dày 18cm theo

Quy trình thi cơng và nghiệm thu TCVN 8859-2011.

- Thi cơng lớp móng cấp phối đá dăm lớp dưới loại I (Dmax=25) dày 16cm theo Quy

trình thi cơng và nghiệm thu TCVN 8859-2011.

- Thi công lớp nhựa thấm bám 1kg/m2 trên mặt lớp CPĐD.

Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)34DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng

Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34

huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Bước: Thiết kế BVTC- Thi công lớp bê tông nhựa chặt C19 rải nóng dày 5cm Trình tự thi công lớp mặt

đường bê tông nhựa phải tuân thủ theo yêu cầu thi công và nghiệm thu mặt đường

bê tông nhựa TCVN8819:2011 và quyết định 858/QĐ-BGVT của Bộ GTVT.

- Thi cơng lớp nhựa dính bám 0,5kg/m2 trên mặt lớp BTN C19.

- Thi công lớp bê tông nhựa chặt C19 rải nóng dày 4cm Trình tự thi cơng lớp mặt

đường bê tông nhựa phải tuân thủ theo yêu cầu thi công và nghiệm thu mặt đường

bê tông nhựa TCVN8819:2011 và quyết định 858/QĐ-BGVT của Bộ GTVT.

j. Cơng tác hồn thiện

Thi cơng hệ thống cọc tiêu, hộ lan tơn sóng

Trồng cột biển báo, lắp đặt biển.

Trồng cỏ gia cố mái taluy...

Sơn kẻ đường...

6.3

Biện pháp đảm bảo giao thơng trong q trình thi cơng

- Trong q trình thi cơng, các đơn vị tham gia thi công phải tuân theo chặt chẽ các quy

định sau để đảm bảo giao thông trên đường hiện tại và đảm bảo an tồn lao động.

- Thơng báo trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài báo, qua hệ thống thông

tin thôn xã sở tại để hạn chế giao thông về nội dung công việc, tiến độ cơng trình cũng

như những mức độ ảnh hưởng của việc thi cơng cơng trình đến sinh hoạt bình thường

của nhân dân trong từng ngày.

- Vật liệu thi công được tập kết gọn gàng, thi cơng tới đâu bố trí vật liệu tới đó, khơng

đổ vật liệu bừa bãi gây ảnh hưởng giao thơng.

- Các loại phương tiện, máy móc thi công, công nhân được di chuyển trong phạm vi thi

công theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật và tổ chun trách an tồn giao thơng. Máy

móc hết giờ làm việc phải tập kết gọn gàng tránh ùn tắc giao thông.

- Đối với các đoạn đào sâu, đắp cao phải ln ln san gạt sau khi đào hoặc nổ mìn để

tạo mặt bằng, dọn dẹp đất đá trên đường hiện tại, đảm bảo có đường đi cho các

phương tiện.

- Nổ mìn phá đá vào một số giờ nhất định trong ngày và phải thơng báo rộng rãi trước

từng vị trí nổ và khu vực ảnh hưởng.

- Do địa bàn thi công chật hẹp, phương pháp nổ phá đào nền đường dùng phương pháp

nổ om để phạm vi đất đá không bắn xa và lấp sơng suối. Một số vị trí đặc biệt nguy

hiểm, khi nổ phá cần có biện pháp che chắn.

- Nổ phá đất đá trên mặt bằng để đảm bảo GT phải vận chuyển ngay trong ngày. Các

đơn vị thi công phải liên tục dọn mặt bằng để cho xe qua lại được.

- Bố trí các cơng trình bảo đảm an tồn giao thơng như: Biển báo cơng trường, hạn chế

tốc độ, bố trí các rào chắn... Phân công chỉ đạo, bảo vệ, hướng dẫn người và phương

tiện qua lại.

- Bố trí lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trên công trường cũng như các thiết bị

kiểm sốt giao thơng khác khi cần thiết, phù hợp với luật lệ hiện hành. Đặc biệt chú

trọng tới việc bố trí đủ tầm nhìn và các đèn thắp sáng cho khu vực và vào ban đêm, tại

các vị trí giao cắt giữa đường công vụ và đoạn tuyến thi cơng Nhà thầu đều bố trí biển

báo hiệu nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các tai nạn có thể xảy ra.

Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)35DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng

Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34

huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Bước: Thiết kế BVTC- Tổ chức lực lượng hướng dẫn giao thông, lực lượng này được trang bị đủ dụng cụ

như: băng đeo tay, cờ chỉ huy… và được tập huấn về chức năng, nhiệm vụ, xử lý các

tình huống có thể xảy ra.

- Tại các vị trí cơng trình cắt ngang đường nhánh, đường rẽ phải tổ chức tập trung thi

công dứt điểm với thời gian ngắn nhất, vào thời điểm thích hợp kể cả thời gian thi

cơng ban đêm.

- Các vị trí giao cắt với đường điện cao thế: Trong phạm vi đoạn tuyến có mơt số vị trí

vị trí giao cắt với đường điện cao thế (220Kv, 500Kv). Theo kết quả khảo sát của Tư

vấn các vị trí giao điện trên đều đảm bảo tính khơng thiết kế theo Luật điện lực và

Nghị định số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ GTVT. Tuy nhiên, trong

q trình thi cơng để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thi công đoạn tuyến trên,

Nhà thầu cần lưu ý thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết tránh hiện tượng phống

điện.

- Biện pháp đảm bảo giao thơng tại Nút giao: Phạm vi gói thầu có 2 nút giao, (giao với

ĐT695 tại Km15+740 và đường HCM tại cuối tuyến tránh) trong q trình thi cơng

nút giao cần đảm bảo giao thơng thơng suốt, bố trí người điều khiển giao thơng, bố trí

đầy đủ rào chắn, biển báo hiệu…Đặc biệt với nút giao với ĐT695 khi thi công đào hạ

đường cũ cần thi cơng 1/2 đường, 1/2 đường còn lại để đảm bảo giao thông, tiến hành

đào luân chuyển giữa hai bên để hạ dần cao độ tránh để độ chênh giữa 2 nửa đường

lớn.

6.4

Biện pháp đảo bảo an toàn và bảo vệ môi trường

- Các phương án thi công chi tiết của các nhà thầu cần có các biện pháp bảo vệ an tồn

cho lực lượng thi cơng, cho nhân dân địa phương và các cơng trình đã có ở gần nơi

xây dựng.

- Lái xe, lái máy và người lao động được huấn luyện nhắc nhở về nội dung công tác an

tồn trước khi thi cơng, đặc biệt trong điều kiện thi công hỗn hợp giữa xe máy và nhân

lực. Mọi cán bộ công nhân viên làm việc trên công trường có nghĩa vụ tn thủ qui tắc

an tồn đặc biệt là trong phá đá nổ mìn.

- Khi bẩy, gỡ đá trên cao phải bố trí người canh gác phía dưới. Trước khi bẩy những

tảng đá lớn có thể văng xa hơn bình thường phải báo cho người canh gác biết để ra

khỏi phạm vi đá có thể lăn tới. Khi nghe tín hiệu báo nổ mìn phải lập tức vào vị trí an

tồn. Người giao nhiệm vụ cậy gỡ ở khu vực nào phải bẩy, gỡ hết những tảng đá treo

leo hoặc khơng ổn định ở khu vực đó. Nếu gặp trường hợp khó khăn khơng tự giải

quyết được trong quá trình bẩy gỡ phải báo ngay cho cán bộ chỉ huy trực tiếp để có

biện pháp xử lý. Cấm bố trí người làm việc bên trên, người làm phía tầng dưới hoặc

người làm việc trên núi và người làm việc dưới chân núi cùng một thời gian trong

cùng một đoạn tuyến.

- Nếu dùng các phương tiện vận tải lớn cần có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ nhà cửa

của dân cư (có thể chọn đường tránh xa khu dân cư).

- Ơ tơ vận chuyển đất phải có bạt che, qua khu dân cư phải tưới nước thường xuyên

tránh bụi.

- Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi trên đường, đường vận chuyển nhất thiết

phải được duy tu sửa chữa kịp thời. Thời gian vận chuyển nên bố trí tránh giờ cao

điểm ở những khu vực có mật độ giao thơng cao.

Cơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)36DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng

Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34

huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Bước: Thiết kế BVTC- Cần chọn vị trí đổ đất thải để khơng gây hại đến cây cỏ, nguồn nước sinh họat hoặc

canh tác của dân quanh vùng.

- Vị trí đổ thải đã được sự đồng ý của địa phương.

- Cử công nhân dọn vật liệu rơi vãi làm cản trở giao thông và gây bụi.

- Dùng xe tưới nước chống bụi trong khu vực dân cư.

Việc đảm bảo an tồn giao thơng được thực hiện từ khi bắt đầu thi công đến khi kết

thúc xây dựng và bàn giao cơng trình xong.Cơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)37DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng

Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34

huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Bước: Thiết kế BVTCCHƯƠNG 7. NHỮNG THAY ĐỔI SO VỚI THIẾT KẾ CƠ SỞ

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi cơng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12+000 -:Km23+341,34 và cầu Dliê Yang (không bao gồm thảm BTN và hệ thống ATGT) Dự án

xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk về cơ

bản khơng có những điều chỉnh lớn so với thiết kế cơ sở đã được phê duyệt. Có một số

những thay đổi nhỏ, chi tiết như sau:

- Kích thước rãnh biên một số đoạn tuyến tăng kích thước phù hợp với kết quả tính

tốn thốt nước;

- Một số vị trí cống được điều chỉnh phù hợp với kết quả khảo sát địa hình bước thiết

kế BVTC.Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)38DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng

Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34

huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Bước: Thiết kế BVTCCHƯƠNG 8. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

8.1Kết luậnBản vẽ thi cơng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12+000 -:- Km23+341,34 và cầu

Dliê Yang (không bao gồm thảm BTN và hệ thống ATGT) Dự án xây dựng tuyến tránh

trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk được lập phù hợp với Báo

cáo nghiên cứu khả thi và TKCS được duyệt theo Quyết định số 2064/QĐ-BGTVT ngày

14/7/2016 của Bộ GTVT, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

-Chiều dài đoạn tuyến: Ltuyến = 12,558 km;-Quy mô mặt cắt ngang đoạn tuyến tránh: Bnền = 9.0m gồm các thành phần sau:

1. Bề rộng làn xe cơ giới:

2x3.5 = 7,0mBmặt =2. Lề đất:

= 2 x 1,0m = 2,0m.Blềđất4. Quy mô mặt cắt ngang cầu trên tuyến với quy mô

cầu Bcầu = 9,0m tương đương với quy mô tuyến,

gồm:

3. Bề rộng làn xe cơ giới:

2 x 3,5 = 7,0mBmặt =4. Lề an toàn

2 x 0,5 = 1,0mBlề =5. Lan can:

= 2 x 0,5 = 1,0m.Blc-Nút giao với đường ĐT695 và nút giao với đường HCM là nút giao cùng mức tự

điều khiển, bố trí đầy đủ vạch sơn, biển báo theo quy định;-Phạm vi gói thầu có 1 cầu: Cầu Dliê Yang tại Km19+274,53.-Cơng trình trên tuyến: bố trí đầy đủ hệ thống thốt nước (cống, rãnh)...8.2Kiến nghịGói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12+000 - Km23+341,34 và cầu Dliê Yang (không

bao gồm thảm BTN và hệ thống ATGT) Dự án xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn

Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk được lập phù hợp với Báo cáo nghiên cứu khả

thi và TKCS được duyệt theo Quyết định số 2064/QĐ-BGTVT ngày 14/7/2016 của Bộ

GTVT và các quy định hiện hành. Kính trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê

duyệt.

Trong bước triển khai thi công, kiến nghị tuân thủ chặt chẽ theo Quy định kỹ thuật

thi công và nghiệm thu của dự án. Các thay đổi (nếu có) so với hồ sơ thiết kế được duyệt

phải được thông báo kịp thời cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và Tư vấn thiết kế để

Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN & TỔ CHỨC XÂY DỰNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×