Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân hệ khai thác

Phân hệ khai thác

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nội dung trang chủ gồm có:

- Phần bên trên: Banner và danh mục Menu của hệ thống bao gồm:

Trang chủ, Tin tức – sự kiện, Thông báo hàng hải, Tuyến luồng hàng

hải, Hệ thống đèn biển, Hải đồ điện tử. Ngồi ra còn có Box Tìm

kiếm tổng qt được đặt ngang với các Menu.

- Phần bên dưới: Phần Footer chứa thông tin về Cục Hàng Hải Việt

nam

- Phần quảng cáo hai bên: Là các ảnh quảng cáo được người quản

trị cấu hình sẵn, người sử dụng có thể click vào ảnh quảng cáo để

link đến trang chi tiết

- Phần ở giữa có 5 khối chức năng chính:

o Thơng báo hàng hải: Hiển thị danh sách 10 thông báo hàng hải

mới nhất

o Tuyến luồng hàng hải: Hiển thị danh sách 10 tuyến luồng hàng

hải mới cập nhật

o Bản đồ nền: Hiển thị bản đồ nền chứa tất cả các tuyến luồng

có trong hệ thống

5o Liên kết website: Hiển thị danh sách liên kết tới các tổ chức

khác

o Thống kê truy cập: Thống kê số người đang truy cập và tổng

số người đã truy cập hệ thống

1.2. Tin tức – Sự kiện

Từ Menu Chọn “Tin tức – Sự kiện”- Trên giao diện Tin tức – Sự kiện người dùng có thể xem chi tiết

các tin bài mới nhất, xem thêm các tin khác ở Link “Xem

thêm…”.

- Phần bên phải có 3 box: Thơng tin tuyến luồng, Thăm dò ý kiến

và liên kết website6o Thông tin tuyến luồng: Hiển thị 15 tuyến luồng mới nhất,ongười dùng có thể click vào Link “[Xem thêm…]” để xem

tất cả tuyến luồng có trong hệ thống

Thăm dò ý kiến: Người dùng có thể trả lời các câu hỏi thăm

dò ý kiến mà hệ thống đã đưa ra, Click Button “Biểu quyết”

hoặc “Xem kết quả” để xem kết quả thăm dò ý kiến- Phần bên dưới là 2 box về Thư viện hình ảnh và Video hoạt động.

Chọn “Thư viện hình ảnh” để xem thư viện ảnh .7Tại giao diện này người dùng có thể chọn “Album” để lọc những ảnh

cần xem, và chọn vào từng ảnh một để xem ảnh đầy đủ kích thước.

Chọn “Video hoạt động” để xem các Video hoạt độngTại giao diện này người dùng có thể tìm kiếm video cần xem và chọn 1

video để xem nội dung

1.3. Thông báo hàng hải

Người dùng click vào Menu “Thông báo hàng hải” hệ thống hiện thỉ

giao diện trang thông báo hàng hải như sau:8Giao diện này cho phép người dùng tra cứu, tìm kiếm tất cả các thơng

báo theo các tiêu chí như: Từ khóa, khu vực, tuyến luồng hoặc có thể

tìm kiếm theo khoảng thời gian từ ngày đến ngày. Sau khi nhập điều

kiện và ấn nút lệnh “Tìm kiếm” hệ thống hiển thị danh sách kết quả theo

tiêu chí đã tìm, kết quả được sắp xếp theo thời gian thông báo giảm dần.

Người dùng có thể click vào từng kết quả để xem thông tin đầy đủ chi

tiết về thông báo như: Số hiệu thông báo, khu vực, tuyến luồng, nội

dung thông báo, hướng dẫn hàng hải…9Ngoài ra ở phần bên phải giao diện Thơng báo hàng hải, người dùng

có thể truy cập nhanh tới một tuyến luồng hoặc truy cập tới website của

các tổ chức khác ở box Liên kết web. Để đăng ký nhận Email khi có

thơng báo mới hoặc tin tức mới người dùng nhập Họ và tên, Email,

check vào “Đăng ký nhận tin mới” nếu muốn đăng ký nhận tin tức mới,

check vào “Đăng ký nhận thông báo mới” nếu muốn nhận thơng báo

mới, sau đó click Button “Đăng ký”Khi có thơng báo mới hoặc tin mới hệ thống sẽ gửi mail cho người

dùng, với nội dung như sau:

10Người dùng có thể click vào link tên Thơng báo để xem chi tiết về

thông báo hàng hải.

Trong trường hợp người dùng khơng muốn nhận Email thơng báo nữa

thì có thể click vào Link ở bên dưới “Tôi muốn hủy đăng ký nhận

Email”. Hệ thống thông báo hủy đăng ký nhận Email thành công1.4.Tuyến luồng hàng hảiTrên Menu chọn “Tuyến luồng hàng hải” sẽ xuất hiện giao diện về

thông tin tuyến luồng. Giao diện cung cấp chức năng tìm kiếm thơng tin

tuyến luồng, xem chi tiết thông tin tuyến luồng.11Để xem thông tin một tuyến luồng, người dùng click vào một kết quả

trên danh sách, thông tin chi tiết của tuyến luồng hiển thị như sau:Ở giao diện này người dùng có thể xem bản đồ của tuyến luồng đó bằng

cách click vào link “Bản đồ tuyến luồng”.

1.5. Hệ thống đèn biển

Trên Menu chọn “Hệ thống đèn biển”, hệ thống hiển thị giao diện “Hệ

thống đèn biển” như sau:12Tại giao diện này người dùng có thể tìm kiếm thơng tin về đèn biển

theo từ khóa, hệ thống hiển thị danh sách đèn biển theo từ khóa cần tìm.

Từ danh sách đèn biển người dùng có thể chọn xem chi tiết từng đèn

biển bằng cách click chuột vào từng dòng trên lưới. Giao diện chi tiết

đèn biển sẽ hiện thị.131.6. Hải đồ điện tử

Trên thanh menu hệ thống chọn “Hải đồ điện tử”, giao diện sẽ hiển thị

bản đồ của các tuyến luồng trên bản đồ nền.14Giao diện xem bản đồ gồm một số phần chính:

- Trên cùng bên phải là thanh công cụ dùng để thao tác với bản đồ, bên

trái bao gồm các tùy chọn Tìm kiếm nâng cao, xem bản đồ đã cache

hoặc bản đồ số.

- Thanh công cụ bản đồ bao gồm các thao tác theo thứ tự các biểu

tượng tính từ trái qua:

Phóng to: Cho phép phóng to bản đồ chuyên đề theotừng tỷ lệ;

Thu nhỏ: cho phép Thu nhỏ bản đồ chuyên đề theotừng tỷ lệ;

Dịch chuyển: Cho phép dịch chuyển bản đồ theo nhiềuhướng khác nhau;

Xem toàn mảnh: Cho phép xem bản đồ ở dạng ban đầukhi truy cập;

Xem bản đồ trước đó: Cho phép xem lại hình ảnh bảnđồ mà người dùng vừa xem trước đó;

Xem bản đồ tiếp đó: Cho phép xem khung hiển thị bảnđồ đã xem sau đó;

Xem thơng tin về một điểm trên bản đồ: Cho phépngười dùng chọn một hoặc nhiều đối tượng trên bản đồ để xem thông

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân hệ khai thác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×