Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Mô tả các yêu cầu chức năng

3 Mô tả các yêu cầu chức năng

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Các tác nhân chínhApproverBiên tập viênEnd user Mơ hình UserCaseBiên tập thông tinPhân loại thông tin

Biên tập viênKiểm duyệt thông tin

Approver Biểu đồ tuần tự

Mô tả biểu đồ tuần tự UseCase: Biên tập tin tứcTrang 9Mô tả biểu đồ tuần tự UseCase: kiểm duyệt tin tức

SQ_Kiểm duyệt thông tinForm: Tin tứcList: Tin tứcApprover

Xem danh sách chờ duyệtLoadForm()

GetPendingItem()

Hiển thị danh sách chờ duyệt

Xem chi tiết item

loadForm

getDetailNews

Hiển thị chi tiết thông tin

duyệt thông tin

ChangeStatus

Thông tin được hiển thịTrang 102.3.2Biên tập nội dungTrang thơng tin bổ trợ tư pháp được tích hợp với hệ thống Quản trị nội dung CMS

của Cổng TTĐT, tương ứng với từng loại content type sẽ có các giao diện biên tập nội dung

riêng biệt. Giao diện soạn thảo được tích hợp các cơng cụ của MS Word. Các nội dung biên

tập sẽ được gán một workflow để duyệt trước khi xuất bản trên trang.Giao diện biên tập nội dung

2.3.3Quản trị tin tức Mơ tả quy trình nghiệp vụ

-Tạo mới, Sửa, Xoá tin bài-Kiểm duyệt tin-Xuất bản tin-Sắp xếp tin theo các tiêu chí khác nhau-Tìm kiếm tin-Thay đổi kênh của tin bài-Gửi trực tiếp tin bài-Đóng góp ý kiến cho các tin bàiTrang 11 Các tác nhân chínhApproverSTTBiên tập viênTên nhóm người dùngEnd userVai trò1.Biên tập viênNgười biên tập nội dung, phân loại thông tin

từ nhiều nguồn khác nhau.2.ApproverCán bộ kiểm duyệt thông tin3.End userNgười thực hiện tra cứu thơng tin trên cổng Mơ hình UsecaseTrang 12Biên tập thông tinPhân loại thông tin

Biên tập viênKiểm duyệt thông tin

Approver Biểu đồ tuần tự

Mô tả biểu đồ tuần tự UseCase: Biên tập tin tứcTrang 13Mô tả biểu đồ tuần tự UseCase: kiểm duyệt tin tức

SQ_Kiểm duyệt thông tinForm: Tin tứcList: Tin tứcApprover

Xem danh sách chờ duyệtLoadForm()

GetPendingItem()

Hiển thị danh sách chờ duyệt

Xem chi tiết item

loadForm

getDetailNews

Hiển thị chi tiết thông tin

duyệt thông tin

ChangeStatus

Thông tin được hiển thị2.3.4Quản trị sự kiện Mô tả quy trình nghiệp vụ

-Trong hệ thống biên tập thơng tin và bài viết, có những loạt bài viết, những xâu

chuỗi thông tin phản ánh nội dung liên quan đến một vấn đề một sự kiện nào đó.

Module quản trị sự kiện được cung cấp để thể hiện mối quan hệ, theo dõi luồng

thông tin và các bài viết của các vấn đề sự kiện được xâu chuỗi thông tin.-Module cho phép tạo ra các vấn đế, các sự kiện phục vụ cho nhu cầu của Cổng

thông tin, gán các tin bài, các thông tin cho vấn đề sự kiện đó, và hiển thị tồn bộ

thơng tin dưới dạng xâu chuỗi để người đọc, người khai thác thông tin tiện theo

dõi toàn bộ diễn biến sự kiện. Các tác nhân chínhAdminEndUserTrang 14STTTên nhóm người dùngVai trò1.AdminNgười quản lý danh sách sự kiện và

kết nối thông tin trong chuỗi sự kiện.2.End userNgười theo dõi chuỗi sự kiện trên

Cổng. Mơ hình Usecase

Quản lý sự kiện

AdminIncludeView

Hiển thị sự kiện

EndUserMô tả UsecaseTham chiếu SRS:Mã : UC1Quản lý sự kiệnMục đíchTạo mới sự kiện và thu thập thông tin liên quan đến sự kiện được tạoTác

nhânChínhMức độ ưu tiên: 1AdminKhácĐiều kiện trướcAdmin đăng nhập hệ thống quản trị sự kiệnĐiều kiện sau

L̀ng

chínhBướcNgười dùngHệ thống1Xem danh sách sự Hệ thống truy xuất thông tin trong list sự kiện,

kiện

hiện thị toàn bộ danh sách trên form.2Hệ thống truy xuất tin bài theo sự kiện được

Xem danh sách tin

chọn, hiển thị theo thứ tự giảm dần của ngày tạo

bài thuộc sự kiện

tin bài.Trang 15Hiển thị form nhập thông tin thuộc tính của sự

kiện. Thu thập thơng tin nhập bởi người dung

insert vào list sự kiện trong hệ thống.3Tạo mới sự kiện4Hiển thị danh sách tin bài trong hệ thống, người

Thu thập thơng tin dùng có thể chọn tin bài cho sự kiện, gán thuộc

cho sự kiện

tính cho tin bài và hỗ trợ hiển thị chuỗi tin bài

được chọn theo sự kiện được tạo.Luồng rẽ nhánh 1

Ngoại lệ

2.3.5Công cụ tìm kiếmTìm kiếm thơng tin trong một phần hoặc tồn bộ trang tin bổ trợ tư pháp. Hỗ trợ khả

năng tìm kiếm Việt/Anh theo chuẩn unicode TCVN 6909:2001 và tìm kiếm nâng cao

Hệ thống tìm kiếm là một cơng cụ mạnh có những đặc điểm nổi bật như sau:

Có khả năng đánh chỉ mục dữ liệu toàn văn lưu trong cơ sở dữ liệu quan hệ,

filesystem và trang web trên mạng internet/intranet. Do đó có thể đánh chỉ mục

tồn bộ các hệ thống website.

Cho phép tuỳ biến tiến trình đánh chỉ mục dữ liệu cho phép bóc tách và phân loại

thông tin từ văn bản nguồn.

Cho phép phân tải tiến trình đánh chỉ mục, tìm kiếm trên nhiều máy chủ.

Cho phép tuỳ chỉnh việc sắp xếp kết quả tìm kiếm (ranking) theo nhiều tiêu chí như

tính thời sự của văn bản, tính tin cậy của nguồn tin, số lượng tham chiếu từ các

văn bản khác.

Cho phép tìm tồn văn (full-text search) và tìm theo các thuộc tính metadata của

thơng tin.

2.3.6Tạo templateTrang thông tin bổ trợ tư pháp sẽ được tạo một mẫu Template cho riêng chuyên đề

để các trang con của trang chuyên đề này kế thừa các thuộc tính của mẫu mà không phải

tạo lại, đảm bảo sự đồng nhất về thiết kế của các trang con.Trang 16Trang 172.3.7Tạo Page layout (Khuôn dạng trang)Những khuôn dạng trang (page layout) giúp thu thập và hiển thị nội dung được cung

cấp từ những người tạo trang tin. Trang tin bổ trợ tư pháp sẽ được thiết kế những khuôn

dạng trang trong sáng dễ dàng cho việc tạo và chỉnh sửa. Cho phép tạo những trường tùy

biến, để chứa những loại dữ liệu có cấu trúc nội dung khác nhau như: HTML, links,

images. Cấu trúc của khn dạng trang có thể được thay đổi dễ dàng bởi tính thừa kế của

WSPS 3.0 và cho phép thể hiện nhiều khuôn dạng trang khác nhau trên cùng một nội dung

được cấu trúcHình mơ tả khuôn dạng trang (page layout) cho phép chứa những loại dữ liệu có cấu trúc

nội dung khác nhauTrang 18Giao diện tạo các thành phần trên trang tin

2.3.8Tạo content type (Kiểu dữ liệu)Content type là kiểu dữ liệu trừu tượng, tương tự như list, là danh sách các mục, mỗi

mục có thể là dữ liệu đơn giản, hoặc là một danh sách khác. Content type cho trang luật sư

và trang Bổ trợ tư pháp bao gồm các kiểu dữ liệu như: Text (Tin tức, sự kiện, Văn bản…),

Hình ảnh và Video Clip. Content type cung cấp phương tiện đóng gói dữ liệu, độc lập với

vị trí trên site. Có 3 cách xây dựng content type: sử dụng giao diện người dùng, Mơ hình

đối tượng hoặc đọc từ file XML.Trang 19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Mô tả các yêu cầu chức năng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×