Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHỨNG KHOÁN KIM LONG

CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Tải bản đầy đủ - 0trang

b. Xây dựng thị trường giao dịch cổ phiếu của các doanh nghiệp vừa và

nhỏ tại Hà Nội; chuẩn bị điều kiện để chuyển thành thị trường Giao dịch Chứng

khoán phi tập trung (OTC)

c. Thành lập Trung tâm Lưu ký độc lập cung cấp các dịch vụ đăng ký

chứng khoán, lưu ký và thanh toán cho hoạt động giao dịch chứng khoán của Sở

Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán; mở rộng phạm vi

lưu ký các loại chứng khoán chưa niêm yết

3. Phát triển các định chế tài chính trung gian cho thị trường chứng khốn

Việt Nam

a. Tăng quy mô và phạm vi hoạt động nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ của

các cơng ty chứng khốn. Phát triển các cơng ty chứng khốn theo hai loại hình:

Cơng ty Chứng khốn đa nghiệp vụ và Cơng ty Chứng khoán chuyên doanh,

nhằm tăng chất lượng cung cấp dịch vụ và khả năng chun mơn hố hoạt động

nghiệp vụ.

b. Khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức thuộc mọi thành phần

kinh tế có đủ điều kiện thành lập các cơng ty chứng khốn, khuyến khích các

cơng ty chứng khốn thành lập các chi nhánh, phòng giao dịch, đại lý nhận lệnh

ở các tỉnh, thành phố lớn, các khu vực đông dân cư trong cả nước

c. Phát triển các cơng ty quản lý quỹ đầu tư chứng khốn cả về quy mô

và chất lượng hoạt động. Đa dạng hố các loại hình sở hữu đối với cơng ty quản

lý quỹ đầu tư. Khuyến khích các cơng ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ quản

lý danh mục đầu tư

d. Thành lập một số cơng ty định mức tín nhiệm để đánh giá, xếp loại rủi

ro các loại chứng khoán niêm yết và định mức tín nhiệm của các doanh nghiệp

Việt Nam.

4. Phát triển các nhà đầu tư có tổ chức và các nhà đầu tư cá nhân.

a. Thiết lập hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức bao gồm các ngân hàng

thương mại, các cơng ty chứng khốn, các cơng ty tài chính, các cơng ty bảo

hiểm, các quỹ bảo hiểm, quỹ đầu tư..., tạo điều kiện cho các tổ chức này tham giathị trường với vai trò là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thực hiện

chức năng của các nhà tạo lập thị trường

b.Mở rộng và phát triển các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán; tạođiều kiện cho các nhà đầu tư nhỏ, các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường

chứng khốn thơng qua góp vốn vào các quỹ đầu tư.

3.1.2. Định hướng phát triển của công ty cổ phần chứng khố

Năm 2008 được xác định là một năm khó khăn cho các cơng ty chứng

khốn do thị trường bị ảnh hưởng bởi các diễn biến kinh tế vĩ mô và sự cạnh

tranh gay gắt từ khối các công ty chứng khoán. Sự sụt giảm và bất ổn của thị

trường hiện nay không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư mà còn làm đình trệ

các nghiệp vụ khác như tư vấn, môi giới, và bảo lãnh phát hành. Tuy nhiên, xét

về dài hạn, triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam rất sáng sủa kéo theo sự

phát triển cả về chất và lượng của thị trường chứng khoán. Vì vậy, thời gian hiện

tại là một cơ hội cho công ty cơ cấu lại các khoản đầu tư tốt với mức giá hợp lý

và dành thời gian củng cố, nâng cao năng lực công nghệ để cung cấp các loại

hình dịch vụ gia tăng giá trị cho khách hàng. Với mục tiêu tổng thể là nằm trong

tốp 5 công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, trong thời gian tới, KLS sẽ tập

trung chỉ đạo và định hướng một số chiến lược phát triển chính như sau:

3.1.2.1. Đảm bảo các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh theo kế hoạch

và duy trì ổn định chính sách cổ tức hàng năm

Công ty sẽ phấn đấu đảm bảo các chỉ tiêu hoạt động đặt ra, tận dụng các

cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn và nâng cao thị phần dịch vụ, tạo cơ sở

ổn định cho nguồn lợi nhuận dài hạn. Các hoạt động kinh doanh đầu tư sẽ dựa

trên cơ sở cẩn trọng và linh hoạt. Mục tiêu đặt ra là nâng dần tỷ trọng doanh thu

từ các hoạt động dịch vụ và doanh thu vốn kinh doanh trong tổng doanh thu hoạt

động của công ty. Trên cơ sở đó, chính sách cổ tức sẽ được duy trì ổn định hàng

năm nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và cân đối nhu cầu vốn kinh doanh của

Cơng ty.3.1.2.2. Từng bước tăng cường năng lực tài chính để tạo sức mạnh cạnh

tranh

Sức mạnh tài chính ln ln là một lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp,

đặc biệt là đối với các tổ chức tài chính. Quy mơ vốn đủ lớn không chỉ đảm bảo

đủ năng lực cho Công ty triển khai các hoạt động nghiệp vụ quan trọng mà còn

giúp làm tăng hiệu quả hoạt động trên một đồng chi phí. Chính vì vậy, chiến lược

của Cơng ty là sẽ nâng dần quy mô vốn điều lệ vào những thời điểm thích hợp

trên cơ sở vừa đảm bảo sức mạnh tài chính của Cơng ty trong dài hạn, vừa nâng

cao được giá trị cổ phiếu của cổ đông trong ngắn hạn.

3.1.2.3. Đầu tư phát triển công nghệ và dịch vụ hiện đại, mở rộng có

trọng điểm mạng lưới hoạt động

Với định hướng nâng dần tỷ trọng doanh thu của các hoạt động dịch vụ

trong tổng doanh thu, Công ty sẽ tập trung các nguồn lực phát triển theo chiều

sâu các sản phẩm dịch vụ nhằm mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng. Điều đó

yêu cầu một cơ sở hạ tầng mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông, đảm

bảo sự chủ động cho các bộ phận nghiệp vụ vận hành hiệu quả.

Dự báo trước được nhu cầu về công nghệ, hiện tại công ty đã và đang tiến

hàng các hoạt động đầu tư cần thiết bao gồm các thiết bị hạ tầng phần cứng và

phần mềm. Hiện các trang thiết bị phần cứng đã đầu tư xong theo đúng tiêu

chuẩn quốc tế. Có thể nói, hạ tầng cơng nghệ thơng tin chuẩn bị đưa vào sử dụng

hiện nay của Công ty được trang bị ở mức rất tiên tiến so với các đối thủ cạnh

tranh. Dự kiến, các modul phần mềm mới, hiện đại và bảo mật sẽ được đưa vào

sử dụng cuối tháng 3 năm 2008.

Song song với việc đầu tư hạ tầng, đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin, kỹ

sư điện, điện tử của công ty cũng được tăng cường và chun mơn hóa theo từng

lĩnh vực, đảm bảo sự ổn định và an toàn cho việc vận hành toàn hệ thống.

Cùng với việc đầu tư hệ thống công nghệ và sản phẩm dịch vụ hiện đại,

mạng lưới hoạt động của Công ty cũng sẽ được mở rộng dần dần để tiếp cận và

thu hút khách hàng. Tuy nhiên, chiến lược của Công ty là không mở rộng trànlan, nhỏ lẻ khiến cho hiệu quả hoạt động không cao mà lại khó kiểm sốt và quản

lý các rủi ro phát sinh. Mạng lưới hoạt động trong thời gian tới sẽ tập trung ở các

trung tâm kinh tế lớn và với quy mô lớn (chi nhánh Tp. HCM dự kiến sẽ đi vào

hoạt động trong tháng 5 với diện tích 1700m2). Việc tiếp cận khách hàng sẽ được

triển khai đồng loạt trên cả phương diện trực tiếp lẫn thông qua các sản phẩm,

dịch vụ tiện ích qua mạng internet và điện thoại.

KLS định hướng sẽ phát triển Công ty thành một định chế tài chính đa

năng thực hiện đầy đủ các chức năng của một ngân hàng đầu tư theo chuẩn quốc

tế. Do vậy, trong thời gian tới khi điều kiện cho phép, Công ty quản lý quỹ trực

thuộc sẽ được thành lập và bổ sung cho các hoạt động dịch vụ hiện nay.

3.1.2.4. Tăng cường chế độ đãi ngộ và thu hút nhân tài

Để ổn định và phát triển lâu dài, KLS sẽ định hướng xây dựng, cải tiến

các chính sách đối với cán bộ nhân viên nhằm thu hút và trọng dụng nguồn nhân

lực chất xám cao. Các chính sách do Công ty ban hành sẽ đảm bảo quyền và lợi

ích chính đáng của cán bộ nhân viên, tạo điều kiện để cán bộ có cơ hội phát triển

sự nghiệp. Bên cạnh chế độ lương và chế độ đào tạo.

3.1.2.5. Áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến, tăng cường công tác

quản lý rủi ro

Với mục tiêu trở thành một tổ chức tài chính hiện đại, chuyên nghiệpKLS

sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai áp dụng các chuẩn mực tốt nhất về quản trị và

quản lý doanh nghiệp. Các quy trình nghiệp vụ sẽ được rà sốt và điều chỉnh nếu

cần thiết nhằm đảm bảo tính hệ thống và logic trong quá trình tác nghiệp của

nhân viên. KLS định hướng tìm kiếm và thuê một tổ chức tư vấn quản lý chất

lượng quốc tế có uy tín tư vấn cho Cơng ty trong q trình kiện tồn bộ máy tổ

chức và hoạt động.

Cùng với việc tăng cường chất lượng hoạt động dịch vụ, công tác quản lý

rủi ro cũng được nâng cao nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể

phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty.3.1.2.6. Tăng cường công tác PR và IR thơng qua việc hồn thiện hệ

thống báo cáo và công bố thông tin

Do điều kiện vừa triển khai các hoạt động kinh doanh vừa xây dựng và

kiện toàn bộ máy nên trong thời gian vừa qua KLS đã chủ trương chưa đẩy mạnh

công tác PR và Marketing. Đến thời điểm hiện tại, có thể nói sức mạnh nội tại

của Công ty đã được tăng cường và công tác marketing bắt đầu được tiến hành để

đưa hình ảnh, thương hiệu và dịch vụ của Công ty đến với khách hàng trên diện

rộng. Chuẩn bị cho mục tiêu này, phòng PR & Marketing đã được thiết lập để

triển khai công việc một cách đồng bộ, chuyên nghiệp.

Song song với công tác PR, chương trình chăm sóc cổ đơng của Cơng ty

cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm truyền tải kịp thời, chính xác các thông tin về hoạt

động và chiến lược phát triển của Công ty tới các cổ đông.

3.1.3. Định hướng phát triển hoạt động tư vấn cổ phần hóa của kls

Tư vấn cổ phần hoá nằm trong hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp,

đây cũng là một thế mạnh của cơng ty chứng khốn Kim Long với đội ngũ

chun môn giàu kinh nghiệm. Với những thuận lợi về cầu thị trường do Chính

phủ tích cực đẩy mạnh hoạt động cổ phần hoá DNNN, từ năm 2006 đến 2010, tư

vấn cổ phần hoá vẫn là mảnh đất màu mỡ cho các tổ chức tư vấn khai thác.

Trong những năm tới Cơng ty Chứng khốn Kim Long tiếp tục theo đuổi mục

tiêu chất lượng là hàng đầu cho các hợp đồng tư vấn, tìm kiếm các khách hàng

lớn và thực sự có nhu cầu tư vấn, xây dựng vị thế vững chắc và uy tín của cơng

ty đối với lĩnh vực tư vấn cổ phần hố. Đó là về lâu dài còn trước mắt cơng ty

hồn thành các hợp đồng tư vấn đã ký kết trong thời gian ngắn hiệu quả cao và

từng bước tiếp cận với khách hàng là các DN lớn, các DN đủ điều kiện niêm yết

trên thị trường chứng khoán sau khi thực hiện cổ phần hoá.

3.2. Giải pháp phát triển hoạt động tư vấn cổ phần hố của cơng ty cổ phần

chứng khốn Kim Long

3.2.1. Thu hút , đào tạo , phát triển nguồn nhân lực.Để tồn tại vững mạnh thì cơng ty cần xem nhân tố con người là nhân tố

chính , chủ đạo làm cho công ty phát triển . chúng biết rằng dần dần máy móc có

thể làm mọi thứ song nó sẽ khơng bao giời có thể thay thế được vai trò của con

người . Bởi vì chính con người tạo ra máy móc . trong hoạt động tài chính điều

này càng chính xác do đây là một lĩnh lực có tính khoa học cao xong nó khơng

hồn tồn là khoa học chính xác chẳng hạn như việc xác định giá trị của một

doanh nghiệp chúng ta không thể chỉ dùng các cơng thức hay đem cân đo đong

đếm là có thể xác định một cách chính xác có giá bao nhiêu . để làm được điều

này chỉ có thể là những chun gia có trình độ , am hiểu sâu và có kinh nghiệm

trong lĩnh vực tài chính , những chun gia đó chính là con người . Thị trường tài

chính chứng khốn việt nam mớiphát triển do đó còn thiếu nhiều nhân lực có

chình độ và kinh nghiệm vì vậy có được những nhân viên xuất sắc là điều khơng

đơn giản mà mỗi DN cần có chính sách tuyển mộ , đào tạo hợp lý nhằm phục vụ

cho hoạt động của công ty .

3.2.2. Trang bị các trang thiết bị hiện đại , phù hợp

Khi mà nền khoa học công nghệ phát triển nó sẽ đóng một vai trò lớn

trong hoạt động của con người . Đặc biệt trên thị trường tài chính yêu cầu sự

chính xác và khả năng cập nhập thông tin nhanh nhạy là điều cốt yếu đem lại sự

thành công . D ù trong hoạt động tư vấn hay bất cứ nghiệp vụ nào khác trang

thiết bị cơng nghệ thơng tin cũng đóng vai trò chi phối .vì vậy CTCK cần thường

xun đổi mới cơng nghệ để tạô ra những sản phẩm tốt nhất đấp ứng nhu cầu của

khách hàng.

3.2.3. Hồn thiện quy trình tư vấn cổ phần hố

Một yếu tố khơng kém phần quan trọng góp phần giúp cho hoạt động tư

vấn cổ phần hố phát triển đó là quy trình tư vấn cổ phần hố mà cơng ty đã xây

dựng. Thật vậy, khi quy trình tư vấn được xây dựng một cách đúng đắn và phù

hợp nó sẽ giúp cho q trình tư vấn diễn ra nhanh hơn, điều đó có nghĩa là tiết

kiệm được về mặt thời gian, chi phí cho khách hàng đồng thời tăng hiệu quả tư

vấn. Quy trình tư vấn của Cơng ty Chứng khốn KLS đã được xây dựng tươngđối cơ bản, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của Công ty nhưng vẫn cần lưu ý

những điểm sau:

Thứ nhất, về phát triển tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp. Theo điều 16

Nghị định 187/NĐ – CP thì các Doanh nghiệp Nhà nước khi thực hiện cổ phần

hoá có thể sử dụng một trong các phương pháp sau để xác định giá trị Doanh

nghiệp:

+ Phương pháp tài sản

+ Phương pháp dòng tiền chiết khấu

+ Các phương pháp khác.

Thường thì việc xác định giá trị Doanh nghiệp sản xuất dùng phương pháp

tài sản, còn xác định giá trị của những doanh nghiệp thương mại dịch vụ thì dùng

phương pháp dòng tiền chiết khấu. Do Cơng ty chứng khốn KLS thường xác

định giá trị cho những Doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất cho nên Cơng ty

Chứng khốn chỉ xác định giá trị bằng phương pháp tài sản. Nếu Công ty muốn

mở rộng thị trường tư vấn của mình tới các ngành dịch vụ phải có thêm phương

pháp chiết khấu dòng tiền.

Tiếp nữa cơng ty nên chú trọng đến hoạt động tư vấn hậu cổ phần hoá.

Cho đến nay, hoạt động tư vấn cổ phần hoá của CTCK mới chỉ dừng lại ở việc

chuẩn bị đầy đủ thủ tục về mặt pháp lý và đảm bảo cho quá trình cổ phần hố

diễn ra theo đúng trình tự pháp luật. Sau khi cổ phần hố DN gặp rất nhiều khó

khăn bỡ ngỡ do chuyển sang loại hình sở hữu khác, đặc biệt là vấn đề tài chính vì

trước khi cổ phần hoá các DNNN được hỗ trợ rất nhiều về mặt tài chính, nay

chuyển sang cơng ty cổ phần thì phải tự lo về mọi mặt. Đây là mảng mà công ty

có thể tiếp tục cung cấp các dịnh vụ tư vấn hỗ trợ nhằm giúp DN ổn định và phát

triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau cổ phần hoá. Đồng thời về lâu dài đây sẽ

trở thành hoạt động tư vấn chủ yếu của công ty bởi sau khi các DNNN cổ phần

hố hết thì cơng việc tư vấn cổ phần hố sẽ khơng còn.

Ngồi ra, Cơng ty cấn phát triển hơn nữa hoạt động tư vấn phát hành, tư

vấn quản trị tài chính doanh nghiệp...3.2.4. Xây dựng quy trình hoạt động khoa học đảm bảo tính chính xác , đồng

bộ và hiệu quả cao

Công ty là một tổng thể thống nhất trong quá trình hoạt động vì vậy nó

cần có một cơ cấu tổ chức hợp lý đảm bảo sự tương hỗ giữa các phòng ban chức

năng , các bộ phận , các nhóm làm việc và từng cá nhân

3.2.5. Nâng cao n ăng lực tài chính đáp ứng khả nằng cạnh tranh

Khi thị trường tài chính của chúng ta thực sự mở cửa sự cạnh tranh càng

trở nên khốc liệt hơn do các cơng ty nước ngồi với sức mạnh về vốn lớn tham

gia thị trường . vì vậy việc tăng vốn , mở rộng hoạt động thông qua phát hành

cổ phiếu là một ưu tiên hàng đầu khi bước vào hội nhập để có một chỗ đứng

vững chắc trên thị trường.

3.2.6. Xây dựng thương hiệu công ty

Đây là vấn đề mọi doanh nghiệp đều phải làm . đặc biệt trong ngành cung

cấp dịch vụ như TTCK ,việc khách hàng thay đổi nhà cung cấp là chuyện thường

xun do họ ln tìm đến nơi có dịch vụ tốt nhất đáp ứng chu cầu của họ . do đó

tính cạnh tranh giữa các nhà cung cấp là rất khốc liệt đòi hỏi sự đổi mới liên tục

trong sản phẩm và phương pháp tiếp cận khách hàng . Đối với KLS trong vấn đề

thương hiệu có một thuận lợi là KLS đã niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng

khoán Hà Nội . Việc được niêm yết giúp cho KLS có thể quảng bá thương hiệu

của mình tới rất nhiều nhà đầu tư , tổ chức trong và ngoài nứơc mà khơng mất

nhiều chi phí . thực tế CP KLS đang dược giao dịch với khối lượng lớn trên thị

trường chứng tỏ KLS đang được sự quan tâm nhiều của thị trường . đây là bước

đi đúng đắn của ban lãnh đạo kls và cần được sự quan tâm hơn nữa và có thể tiến

tới niêm yết trên sở giao dịch ck HCM và xa hơn nữa là niêm yết tại thị trường

mứơc ngoài

3.2.7. Tăng cường hợp tác với nước ngoài

Đây là một hường đi cần được phát triển bởi với tốc độ phát triển như hiện

nay của nền kinh tế khu vực và thế giới q trình tồn cầu hoá sẽ bao chùm lên

hầu hết các quốc giá va Việt Nam không thể là ngoại lệ . TTCK của chúng ta tuyphát triển chưa lâu song nó đã tạo ra được những thành quả đáng khen ngợi và

thực tế đã thu hút được sự quan tâm từ phái các nhà đầu tư nước ngoài như Mỹ,

Nhật, Singapor …

Từ chuyến thăm của thủ tướng việt nam tới sở giao dịch newyork , sự hơp

tác qua lại giữa sở giao dịch CK HCM và trung tâm giao dịch CK Hà Nội với

các đối tác đến từ Mỹ , Singapor… và với số lượng vốn nhà đầu tư nước ngoài

đổ vào TTCK việt nam ngày càng lớn thì việc KLS thu hút nhà đầu tư nước

ngồi đến với mình sẽ là bước đi thông minh tăng doanh thu cả hoạt động môi

giới , và tư vấn đầu tư . Tăng cường hợp tác về các mặt như CNTT đào tạo nguồn

nhân lực , phương thức tổ chức quản lý chung và quản lý các hoạt động nghiệp

vụ sẽ giúp cho KLS tạo dựng thêm hình ảnh và khả năng cung cấp dịch vụ tiên

tiến ,tiến tới dẫn đầu trong các CTCK hoạt động tại việt nam và mở rộng phát

triển ra nứơc ngoài .

3.3. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý

Thơng qua q trình nghiêm cứu thực trạng CPH của các DN và hoạt

động tư vấ cổ phần hoá của cơng ty cổ phần chứng khốn Kim Long , các văn

bản pháp luật liên quan đến hoạt động cổ phần hóa và nhìn vào mục tiêu phát

triển của các DN , TTCK, thị trường tài chính và của cả nền kinh tế nói chung

Tơi đưa ra một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý và CTCK Kim Long như

sau :

3.3.1.. Hoàn thiện khung pháp lý :

Ban hành đồng bộ hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động thị

trường chứng khoán theo hướng bao quát, toàn diện và phù hợp với thực tiễn thị

trường. Đối với quy định liện quan đến CPH đã có NĐ 187/2004/NĐ-CP quy

định về việc xác định giá trị DNNN khi cổ phần hố và được hướng dẫn thi hành

tại thơng tư 126/2004/TT – BTC. Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề quy định

chưa sát thực tế như việc xác định giá trị DN , tổ chức thực hiện CPH hay quyền

kợi của người lao động … còn cần phải có nhiều sửa đổi bổ xung ngày càng hoànthiện làm cho quá trình CPH đáp ứng được yêu cầu về thời gian chất lượng và số

lượng DN được CPH.

3.3.2. Hoàn thiện cách thức xác định giá trị doanh nghiệp :

Thực tế cho thấy giá trị doanh nghiệp sau khi xác định bằng hai phương pháp

khác nhau nhiều khi cho ra kết quả chênh lệch nhau khá lớn, điều này gây ra một số

tranh cãi làm giảm tiến độ cổ phần hoá của Doanh nghiệp. Hơn nữa gần đây có

nhiều ý kiến cho rằng Doanh nghiệp được xác định thấp hơn giá trị thực của nó.

Chính vì vậy cần hồn chỉnh hơn nữa hai phương pháp xác định giá trị doanh

nghiệp đã có và đưa thêm ra các phương án mới kèm theo hướng dẫn của Bộ Tài

chính.

3.3.3. Nhà nước cần khuyến khích đi đơi với việc chỉ đạo quyết liệt các doanh

nghiệp nhà nước làm ăn không hiệu quả:

đây là yêu cầu về quản lý hiệu quả tài sản quốc gia cũng như yêu cầu của sự

hội nhập kinh tế quố tế . các doanh nghiệp nhà nuớc cần phải có những thay đổi

tích cực để thể hiện rõ vai trò của minh trong quá trình phát triển CNH-HĐH của

đất nước. Để làm được điều đó chỉ có gỡ bỏ lối tư duy trì trệ rập khn máy móc ,

cách làm ăn manh mún bằng lối tư duy sáng tạo cộng với cách quản trị hiện đại mới

có thể thay đổi bộ mặt các DNNN và tính hiệu quả trong kinh doanh .

3.3.4. Đơn giản hố các thủ tục hành chính trong việc cổ phần hố:

Cổ phần hố DNNN là cơng việc tốn kém, phức tạp, khó khăn do mỗi

khâu trong tư vấn cổ phần hoá được tiến hành chặt chẽ, từng bước. Song thủ tục

hành chính của ta còn q rườm rà, kéo dài như phải xin rất nhiều loại dấu, giấy

phép…do vậy cần cắt giảm đi các thủ tục khơng cần thiết làm kéo dài q trình

cổ phần hố DNNN.

3.3.5. T ạo điều kiện khuyến khích sự phát triển hoạt động cổ phần hố của

các CTCK:

Các CTCK đóng một vai trò quan trọng trong việc CPH một số lượng lớn

các DNNN, DN tư nhân và các DN có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam hiện

nay . Nhu cầu CPH đang rất lớn vì vậy việc cung cấp được các dịch vụ tốt chohoạt động này sẽ là nền tảng cho sự phát triển của TTCK và thị truờng tài chính

Việt Nam .

3.3.6. T ăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính nước ngồi :

Chúng ta mới phát triện thị trường tài chính , chứng khóan vì vậy kinh

nghiệp , trình độ , và pháp luật của chúng ta cong cần phải học hỏi ,hợp tác nhiều

hơn nữa với các tổ chức tài chính , chứng khốn của các nước phát triển , có như

vậy chúng ta mới nhanh chóng khắc phục được những hạn chế do sự thiếu kinh

nghiệm và trình độ để nhanh chóng có được thị trường tài chính phát triển như

mục tiêu của đảng ,chính phủ đề ra và nguyên vọng của toàn thể nhân dân .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×